Uncategorized

Tiểu luận: Nâng cao đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ công chức

Tải miễn phí bài Tiểu luận: Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ công chức phường Tây Thạnh, Tân Phú, các bạn có thể tải về kham khảo miễn phí, đây là đề tài tiểu luận môn Sáng kiến kinh nghiệm được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, ngoài ra các bạn có thể kham khảo thêm các bài tiểu luận về Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng và tiểu luận về sử dụng cán bộ công chức phường Tây Thạnh, Tân Phú trên chuyên mục tiểu luận Sáng kiến kinh nghiệm.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Môn Sáng kiến kinh nghiệm nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ SỬ DỤNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP PHƯỜNG

1.1. Khái quát về cán bộ, công chức nhà nước và cán bộ, công chức cấp phường

1.1.1. Cán bộ, công chức nhà nước

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 4, Luật Cán bộ, công chức 2008 thì:

Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.(Tiểu luận: Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ công chức phường Tây Thạnh, Tân Phú)

1.1.2. Cán bộ, công chức cấp phường

1.1.2.1. Khái niệm

Theo quy định của Khoản 3, Điều 4 và Khoản 2, Khoản 3, Điều 61, Luật Cán bộ, công chức 2008 thì:

– Cán bộ xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp phường ) là công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội. Cán bộ cấp phường  có các chức vụ sau đây:

 Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ;

 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân;

 Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

 Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

 Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

 Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam);

 Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

– Công chức cấp phường  là công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp phường , trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Công chức cấp phường  có các chức danh sau đây:

 Trưởng Công an;

 Chỉ huy trưởng Quân sự;

 Văn phòng – thống kê;

 Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã);

 Tài chính – kế toán;

 Tư pháp – hộ tịch;

 Văn hóa – xã hội.

Công chức cấp phường  do cấp huyện quản lý.

1.1.2.2. Vai trò của cán bộ, công chức cấp phường

Xã, phường, thị trấn có vai trò rất quan trọng trong hệ thống chính trị nước ta. Đây là nơi nối liền Đảng, Nhà nước, các tổ chức của hệ thống chính trị của đất nước với nhân dân, đảm bảo thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của cấp trên. Vì thế sự vững mạnh, hoạt động có hiệu quả của tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân của hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn bảo đảm cho hoạt động bình thường của hệ thống chính trị của đất nước trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cấp phường  là gần gũi dân nhất, là nền tảng của hành chính, cấp phường  làm được việc thì mọi việc đều xong xuôi”. Song chính quyền cấp phường  khó có thể đảm nhận được vai trò, trách nhiệm nặng nề đó nếu thiếu đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường

 Cán bộ, công chức cấp phường  là một bộ phận không thể thiếu trong đội ngũ cán bộ, công chức nước ta. Mọi hoạt động của chính quyền cấp phường  đều do cán bộ, công chức cấp phường  tiến hành. Họ là người trực tiếp thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong phạm vi địa giới hành chính, trực tiếp giải quyết theo thẩm quyền được giao các yêu cầu của nhân dân, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Cán bộ, công chức cấp phường  cũng là người thường xuyên tiếp xúc với nhân dân để triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Mặt khác, cán bộ công chức cấp phường  còn đảm nhận việc tổ chức và quản lý mọi mặt hoạt động của chính quyền cấp phường  như: quản lý hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng, chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Đây cũng chính là đội ngũ “tuyên truyền viên” tích cực, cung cấp những thông tin về tình hình của địa phương trên các mặt chính trị, an ninh trật tự, phát triển kinh tế – xã hội, là nơi rút ra những sáng kiến, kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn cuộc sống để các cấp uỷ Đảng sửa đổi, bổ sung các chủ trương, chính sách cho hoàn thiện hơn, đề ra các chủ trương giải pháp phù hợp với thực tế, phù hợp với tâm tư nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân ở địa phương. Có thể nói, cán bộ, công chức cấp phường  chính là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.(Tiểu luận: Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ công chức phường Tây Thạnh, Tân Phú)

1.2. Những vấn đề chung về công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, công chức cấp phường

1.2.1. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước

1.2.1.1. Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

 Đào tạo, bồi dưỡng là một hoạt động quan trọng trong công tác quản lý phát triển nguồn nhân lực của các cơ quan, tổ chức nhà nước nhằm xây dựng, phát triển một đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, trung thành với Nhà nước và tận tụy với công việc. Đào tạo, bồi dưỡng phải dựa trên cơ sở xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của từng vị trí công việc, phải dựa trên sự phân tích những hẫng hụt về năng lực thực hiện công việc của cán bộ, công chức. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở đây có thể hiểu là quá trình đào tạo, bồi dưỡng trong công vụ sau khi tuyển dụng và có quyết định bổ nhiệm chính thức vào một ngạch công chức. Do đó nó có những đặc trưng riêng, khác với việc đào tạo nói chung trong hệ thống giáo dục quốc dân. Cụ thể là:

 – Về mục tiêu, đào tạo, bồi dưỡng cung cấp kiến thức mới, những kinh nghiệm, những tình huống xảy ra trong thực tế, nhằm nâng cao sự nhận thức và hiểu biết về diễn biến và tình hình đang diễn ra trong đời sống hàng ngày để giúp cho cán bộ công chức có khả năng thích ứng nhanh với sự đổi mới của môi trường xung quanh vào công việc.

– Về đối tượng đào tạo, bồi dưỡng là cán bộ, công chức, những người đang thực thi công vụ trong hệ thống các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội. Do đó nội dung, chương trình học tập không phải là những kiến thức cơ bản mà là những kiến thức mới, các kỹ năng, kỹ xảo làm việc, những kiến thức mà trong quá trình tiếp thu có chọn lọc, phê bình và sáng tạo để vận dụng tốt hơn vào nghề nghiệp.

 – Văn bằng chứng chỉ được cấp trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là cơ sở để cán bộ, công chức được xếp vào ngạch, bậc, được hưởng các chế độ chính sách được quy định cụ thể đối với các chức danh, ngạch, bậc.

1.2.1.2. Vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Thứ nhất, công tác đào tạo, bồi dưỡng trang bị kiến thức, truyền thụ kinh nghiệm, hình thành các kỹ năng, kỹ xảo trong thực thi công việc cho cán bộ, công chức. Cần nhận thấy thực tế rằng, mặt hạn chế cơ bản nhất của đội ngũ cán bộ, công chức nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự hẫng hụt về trình độ, năng lực, thiếu kiến thức về quản lý nhà nước, pháp luật, kỹ năng hành chính, chuyên môn nghiệp vụ và các kiến thức bổ trợ khác như ngoại ngữ, tin học. Những mặt hạn chế trên chỉ có thể được khắc phục thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng. Đây là hoạt động giúp cho mỗi cá nhân bù đắp những thiếu hụt, khiếm khuyết, tiếp cận với những tinh hoa văn hóa của nhân loại, tiếp thu tri thức và kinh nghiệm của loài người. Cũng thông qua nó, cán bộ, công chức nhận thức được quy luật của tự nhiên, xã hội, vận dụng chúng trong thực tiễn. Như vậy, quá trình đào tạo, bồi dưỡng giúp tạo ra chất mới và sự phát triển toàn diện trong mỗi con người.

Thứ hai, đào tạo, bồi dưỡng góp phần tăng cường bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cho người cán bộ, công chức. Nội dung của đào tạo, bồi dưỡng góp phần hình thành phẩm chất tâm lý, tư tưởng, đạo đức đúng hướng cho sự phát triển nhân cách của mỗi cán bộ, công chức. Một người cán bộ “vừa hồng vừa chuyên” ngoài những kiến thức và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cần thiết, phải là người có lối sống lành mạnh, trong sạch, không xa hoa, lãng phí, tham nhũng, không có tư tưởng đặc quyền đặc lợi, nhũng nhiễu nhân dân, phải có mối liên hệ mật thiết với nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là một vấn đề quan trọng cần thiết luôn đặt ra với mọi quốc gia trên thế giới. Xã hội ngày càng phát triển đòi hỏi người lãnh đạo, quản lý, điều hành trong xã hội phải có trình độ hiểu biết cao. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là một nhu cầu thường xuyên cần phải tiến hành liên tục, một mặt trang bị kiến thức mới cho công chức lãnh đạo, điều hành đương nhiệm, mặt khác đào tạo nguồn nhân lực cho nền công vụ trong tương lai có trình độ, có tri thức vững vàng, có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

1.2.1.3. Mục tiêu của công tác đào tạo, bồi dưỡng

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức có mục đích trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản, nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành và thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, trung thành với chế độ XHCN, tận tụy với công vụ, có trình độ quản lý tốt, đáp ứng yêu cầu của việc kiện toàn và nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước, thực hiện chương trình cải cách nền hành chính nhà nước. Trong Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày 20/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ mục đích của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là “trang bị kiến thức về lý luận chính trị, kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước; chuyên môn nghiệp vụ; kiến thức ngoại ngữ, tin học và các kiến thức bổ trợ khác nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả của bộ máy nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

1.2.2. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp phường

Quyết định số 03/2004/QĐ-TTg ngày 07/1/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đến hết năm 2010 đã đưa ra các định hướng cơ bản cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp phường  như sau: (Tiểu luận: Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ công chức phường Tây Thạnh, Tân Phú)

1.2.2.1. Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp phường

Mục tiêu chung đến năm 2010: xây dựng, chuẩn hóa và từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường , đặc biệt là cán bộ chủ chốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và năng lực, bảo đảm đủ về số lượng, tiêu chuẩn, đồng bộ về cơ cấu, trình độ, tính kế thừa giữa các thế hệ nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn.

XEM THÊM ==> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN

Mục tiêu cụ thể: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp phường  theo tiêu chuẩn chức danh, trang bị, bổ sung những kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng quản lý điều hành, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức cấp phường  hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mục tiêu này được chia làm hai giai đoạn thực hiện:

Đến hết năm 2005, phấn đấu đạt: 70 – 80% cán bộ chuyên trách giữ chức vụ qua bầu cử được đào tạo, bồi dưỡng đạt tiêu chuẩn quy định về trình độ lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng quản lý điều hành; 80% công chức cấp phường  ở vùng đồng bằng và đô thị đạt trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; 100% cán bộ chủ chốt và các chức danh chuyên môn ở các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, hải đảo được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý hành chính nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ đạt trình độ sơ cấp; lựa chọn để quy hoạch đào tạo trình độ trung cấp cho 25% đội ngũ cán bộ, công chức này.

Từ năm 2006 đến năm 2010, trên cơ sở kết quả đạt được và kinh nghiệm của giai đoạn này, phấn đấu nâng trình độ cán bộ, công chức cấp phường  giữ các chức danh được đào tạo đạt trình độ trung cấp trở lên; đạt mục tiêu trẻ hoá đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường , đặc biệt là cán bộ chủ chốt; bảo đảm đủ về số lượng, tiêu chuẩn, đồng bộ về cơ cấu.(Tiểu luận: Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ công chức phường Tây Thạnh, Tân Phú)

1.2.2.2. Hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp phường

Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức được Đảng và Nhà nước chú trọng, quan tâm thông qua việc đầu tư xây dựng phát triển các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. Hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đã được hình thành, xây dựng, củng cố và đã có những đóng góp rất lớn vào việc trang bị, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức nói riêng và chất lượng, hiệu quả hoạt động của nền hành chính nhà nước trong những năm qua nói chung, góp phần tạo nên sự ổn định chính trị và phát triển đất nước.

Hiện nay có các trung tâm lớn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, bên cạnh đó còn có Học viện Quốc phòng tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp.

            Các Bộ, ngành cũng có trường hoặc trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của bộ, ngành mình. Các địa phương đều có trường Chính trị tỉnh, thành phố thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của địa phương mình và các huyện, quận, thị xã đều có Trung tâm bồi dưỡng chính trị tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ sở (Sơ đồ)

            Đối với cán bộ, công chức cấp phường , công tác đào tạo, bồi dưỡng do hai cơ sở đảm nhiệm là Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện.

                        Mối quan hệ phối hợp

                   Mối quan hệ chỉ đạo, quản lý

                   Mối quan hệ hướng dẫn về nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy

1.2.2.3. Nội dung và chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp phường

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải sát với thực tiễn, cụ thể với vị trí, chức năng, nhiệm vụ của từng chức danh, chú trọng kết hợp giữa đào tạo lý luận theo mục tiêu chương trình với đào tạo theo tình huống và phương pháp xử lý giải quyết các tình huống cụ thể trong quản lý điều hành của cán bộ chuyên trách và trong chuyên môn nghiệp vụ của công chức. Cụ thể công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xoay quanh bốn nội dung cơ bản sau:

– Đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, cập nhật đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm thường xuyên xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có lập trường chính trị vững vàng, thái độ chính trị đúng đắn, phẩm chất tư tưởng tốt;

 – Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức vững mạnh, tăng cường khả năng thích ứng của cán bộ, công chức trước yêu cầu của nhiệm vụ mới trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN;

– Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp để xây dựng một đội ngũ chuyên gia giỏi, có năng lực xây dựng, hoạch định, triển khai và tổ chức thực hiện các chính sách, quản lý các chương trình, dự án của Nhà nước có hiệu quả, đáp ứng các mục tiêu phát triển;(Tiểu luận: Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ công chức phường Tây Thạnh, Tân Phú)

– Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học, ngoại ngữ và các kiến thức bổ trợ khác để tăng cường khả năng giao tiếp, nghiên cứu tài liệu nước ngoài trong lĩnh vực chuyên môn và từng bước hiện đại hóa, tăng cường năng lực của nền hành chính nhà nước.

1.2.2.4. Hình thức và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp phường

 Các khóa học cần được tổ chức theo các hình thức khác nhau, phù hợp với yêu cầu, tính chất và khả năng về nhân lực, cơ sở vật chất và tài chính của mỗi cơ quan, tổ chức và địa phương. Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng rất đa dạng, bao gồm: đào tạo, bồi dưỡng tập trung, bán tập trung; đào tạo, bồi dưỡng tại chức; đào tạo, bồi dưỡng tại nơi làm việc, đào tạo từ xa; đào tạo, bồi dưỡng thông qua các hình thức luân chuyển cán bộ, qua tham gia hội thảo, hội nghị…Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiên cứu lựa chọn hình thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng thích hợp đối với từng đối tượng cán bộ, công chức, đảm bảo chất lượng và hiệu quả của các khoá đào tạo, bồi dưỡng.

Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là phương pháp đào tạo, bồi dưỡng tích cực: phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động và tư duy sáng tạo của người học; tăng cường hoạt động đối thoại trao đổi thông tin, kiến thức và kinh nghiệm giữa giảng viên với học viên và giữa các học viên với nhau.(Tiểu luận: Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ công chức phường Tây Thạnh, Tân Phú)

Chương 2: THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ SỬ DỤNG CÁN BỘ PHƯỜNG TÂY THẠNH – QUẬN TÂN PHÚ

2.1. Giới thiệu về chính quyền phường Tây Thạnh – quận Tân Phú

2.1.1. Giới thiệu về phường Tây Thạnh

Ngày 05/11/2003, Chính phủ đã ra Nghị định số 130/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh, sắp xếp, thành lập mới một số địa giới hành chính của thành phố. Quận Tân Phú được thành lập trên cơ sở một số phường được tách ra từ quận Tân Bình . Phường Tây Thạnh được thành lập trên cơ sở ấp Tây Thạnh (tách từ phường Tây Thạnh ) và bắt  đầu hoạt động từ ngày 4 tháng 12 năm 2003. Lúc mới thành lập, phường gồm 4 khu phố diện tích 356,73ha, có 5642 hộ dân với 35.693 người. Đến nay phường có 9 Khu phố. Khu vực địa lý hành chính này được giữ ổn định đến ngày nay. Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời kỳ chiến tranh giải phóng giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, trong 35 năm qua (1975 – 2010), chi bộ Đảng, Đảng bộ phường đã lãnh đạo nhân dân xây dựng hệ thống chính trị, khắc phục hậu quả chiến tranh, xác lập quan hệ sản xuất mới, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh. Từ một phường vùng ven đô nghèo, Tây Thạnh đã từng bước vươn lên, hội nhập vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của quận và thành phố với chỉ số tăng trưởng cao ở các ngành kinh tế công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ, với tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ và sự đổi thay từng ngày trên địa bàn phường cũng như đời sống vật chất, tinh thần của người dân cùng với sự vững vàng của hệ thống chính trị, nền quốc phòng toàn dân và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

Phường Tây Thạnh là một trong 11 đơn vị hành chính thuộc quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Phường nằm phía Tây Bắc quận, cách trung tâm hành chính quận khoảng 3,750km và trung tâm thành phố khoảng 10km. Về địa giới hành chính, phía Bắc giáp quận Bình Tân và quận 12, phía Đông giáp phường Tây Thạnh  (quận Tân Phú ), phía Nam giáp phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú), phía Tây giáp phường Sơn Kỳ (quận Tân Phú). Chu vi của phường được giới hạn bởi các tuyến đường: Trường Chinh, Tân Kỳ Tân Quý, Lê Trọng Tấn và kênh Tham Lương. Diện tích tự nhiên của phường là 356,73ha (trong đó Khu Công nghiệp Tân Phú  chiếm 202ha). Phường Tây Thạnh có địa hình là vùng đất cao ráo, bằng phẳng, ít bị ngập úng, cấu tạo địa chất thuộc đất sét cát pha thuận lợi cho việc phát triển nộng nghiệp và công trình dân sinh. Phường có hai kênh rạch: kênh Tham Lương (kênh tự nhiên), kênh 19/5, giúp cho hệ thống tưới tiêu của vùng được thuận lợi .

2.1.2. Cơ cấu tổ chức

– Cán bộ cấp phường:

 Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ;

 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân;

 Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

 Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

 Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

– Công chức cấp phường:

Trưởng Công an;

 Chỉ huy trưởng Quân sự;

 Văn phòng – thống kê;

 Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường

 Tài chính – kế toán;

 Tư pháp – hộ tịch;

 Văn hóa – xã hội.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức phường Tây Thạnh – quận Tân Phú

2.1.3. Nhân sự

Đến nay, đội ngũ công chức, viên chức hành chính sự nghiệp trong toàn Quận có khoảng gần 4000 người trong đó hơn 770 người làm nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước hơn 3200 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp chiếm 83,33%. Nhân sự tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú  gồm 57 người

XEM THÊM ==> DOWNLOAD 999+ TIỂU LUẬN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Về chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức quản lý hành chính nhà nước

– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Đại học và trên đại học:                           chiếm tỷ lệ 49.1%;

+ Cao đẳng, trung cấp:                                chiếm tỷ lệ 50.9%;

– Trình độ lý luận chính trị:

+ Cử nhân chính trị và cao cấp:                 chiếm tỷ lệ 0%,

+ Trung cấp:                                                 chiếm tỷ lệ 26.3%.

– Trình độ quản lý Nhà nước:

+ Đã qua bồi dưỡng quản lý Nhà nước:    chiếm tỷ lệ  66.7%.

– Trình độ tin học:

+ Cử nhân tin học:                                       chiếm tỷ lệ 0%;

+ Tin học cơ sở:                                            chiếm tỷ lệ 52.4%.

– Trình độ  ngoại ngữ:

+ Cử nhân ngoại ngữ:                                  chiếm tỷ lệ 1.8%;

+ Cơ sở:                                                         chiếm tỷ lệ 50.9%.

– Cơ cấu độ tuổi: về tuổi đời

+ Dưới 30 tuổi:                                             chiếm tỷ lệ 33,3%;

+ Từ 30 tuổi đến 50 tuổi:                            chiếm tỷ lệ 50%;

+ Trên 50 tuổi                                               chiếm tỷ lệ 16,7%

Như vậy đội ngũ cán bộ, công chức quản lý hành chính Nhà nước phần lớn đã được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Vấn đề đáng quan tâm của đội ngũ cán bộ, công chức làm công các quản lý hành chính là sự thiếu hụt về lý luận chính trị và trình độ tin học. Sự thiếu đồng bộ về một số ngành và lĩnh vực, nhất là các chuyên gia giỏi. Phần đông số cán bộ trẻ có kiến thức, có trình độ học vấn, năng động và mạnh dạn nhưng thiếu kinh nghiệm trong việc quản lý điều hành, chưa được chuẩn bị chu đáo, có những trường hợp chậm được phát hiện để bố trí sử dụng thoả đáng và cất nhắc kịp thời.

2.1.4. Chức năng và nhiệm vụ

– Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường về việc đảm bảo thực hiện thống nhất kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phòng, chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự vệ sinh, sạch đẹp khu phố, lòng đường, lề đường, trật tự công cộng và cảnh quan đô thị; quản lý dân cư đô thị trên địa bàn.

– Thanh tra việc sử dụng đất đai của tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.

– Quản lý và bảo vệ cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn phường theo phân cấp; ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm đối với các cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

 – Kiểm tra giấy phép xây dựng của tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường; lập biên bản, đình chỉ những công trình xây dựng, sửa chữa, cải tạo không có giấy phép, trái với quy định của giấy phép và báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định.(Tiểu luận: Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ công chức phường Tây Thạnh, Tân Phú)

Làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, phát huy vai trò tập thể, đề cao trách nhiệm và tinh thần chủ động, sáng tạo của cá nhân. Mỗi việc chỉ được giao một người phụ trách và chịu trách nhiệm trước tập thể về lĩnh vực được phân công.

Chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan Nhà nước cấp trên, sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự giám sát của HĐND phường. Phối hợp chặt chẽ giữa UBND phường với các đoàn thể nhân dân phường trong quá trình triển khai thực hiện mọi nhiệm vụ.

Giải quyết các công việc của công dân và tổ chức theo đúng pháp luật, đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm; bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả; giải quyết công việc đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định và chương trình, kế hoạch công tác của UBND phường.

Cán bộ, công chức phải sâu sát cơ sở, lắng nghe mọi ý kiến đóng góp của nhân dân, có ý thức học tập để nâng cao trình độ, từng bước đưa hoạt động của UBND phường ngày càng chính quy, hiện đại, vì mục tiêu xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, nâng cao đời sống nhân dân.

2.2. Thực trạng của công tác đào tạo cán bộ phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú

  • Quy định của pháp luật Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã

            Đảng, Nhà nước, Thành uỷ Tp.HCM và Quận ủy Tân Phú trong thời gian qua đã chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã. Sự quan tâm đó không chỉ thể hiện qua các chủ trương, đường lối mà Đảng ta đã đề ra, mà còn được cụ thể hóa bằng các văn bản pháp luật khác của Chính phủ. Cụ thể là:

            – Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban chấp  hành Trung ương Đảng khóa VIII.

            – Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về công tác sử dụng và quản lý cán bộ, công chức.

            – Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

– Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 5/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức.

– Quyết định số 874/1996/QĐ-TTg ngày 20/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước.

            – Quyết định số 74/2001/QĐ-TTg ngày 07/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2001-2005”.

– Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày 04/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

            – Quyết định số 03/2004/QĐ-TTg ngày 07/1/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đến năm 2010.

            – Quyết định số 31/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 – 2010.

– Quyết định số 52/2004/QĐ-BNV ngày 26/7/2004 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế thẩm định chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

            – Thông tư số 105/2001/TT-BTC ngày 27/12/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

2.2.2. Hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

            Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp phường của quận Tân Phú, có một cơ sở chịu trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng đó là Trường Đào tạo cán bộ TP.HCM

Trường Cán Bộ Thành phố HCM thành lập theo quyết định số 5509/QĐ-UB-NC ngày 19/10/1998 của UBND TPHCM trên cơ sở sáp nhập trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ và trường Hành Chính Thành Phố, nếu tính từ tháng 12 năm 1996 là sự sáp nhập của 4 trường (Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ, Trường Hành chính Thành Phố, Trường Đào tạo tại chức, Trung tâm Giáo dục chính trị). Trường có 5 khoa: Khoa Lý luận cơ sở, Khoa Công tác Đảng, Khoa Quản lý kinh tế, Khoa Nhà nước – Pháp luật và Khoa Dân vận. Trường có 4 phòng: Phòng Đào tạo, Phòng Nghiên cứu khoa học và tư liệu thư viện, Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Tài vụ – Kế toán và Trung tâm tin học ngoại ngữ. Tính đến tháng 10/2013, tổng số cán bộ, giảng viên, công chức của Trường là 95 người, trong đó có 54 giảng viên. (bao gồm: 02 giảng viên cao cấp, 17 giảng viên chính và 35 giảng viên). Trình độ chuyên môn của giảng viên ngày càng được chú trọng và nâng cao. Năm 1993, số lượng tiến sĩ, thạc sĩ là 3/52 giảng viên, chiếm tỷ lệ 5,77% thì đến năm 2013, số lượng tiến sĩ, thạc sĩ là 17/54 chiếm tỷ lệ là 31,5%. Với đội ngũ giảng viên trên, Trường có khả năng đảm nhận 100% nội dung chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị, Trung cấp hành chính, 90% nội dung chương trình đào tạo Nguồn cho các đoàn thể, đào tạo Nguồn công chức cấp xã. Thường vụ Đảng ủy và Ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng Đề án công tác quy hoạch cán bộ giải đoạn 2010 – 2015. Trên cơ sở đó cử cán bộ, giảng viên đi học nghiên cứu sinh, cao học và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tại HV Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, các trường Đại học để nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ, giảng viên kế cận. Đến tháng 10/2013, có 16 giảng viên đang học nghiên cứu sinh, cao học.

Về cơ sở vật chất, Trường ĐTCB Tp.HCM đã không ngừng đổi mới và đầu tư các trang thiết bị hiện đại, đồng bộ cho các phòng học và phòng làm việc. 100% các phòng học được trang bị hệ thống micro âm thanh, loa đài tương đối tốt, 90% các phòng học trang bị hệ thống điều hòa nhiệt độ; 4 phòng học vi tính với trên 100 máy, 100% phòng làm việc của các Khoa, Phòng được trang bị máy tính, hệ thống điều hòa nhiệt độ, có đơn vị được trang bị máy in, máy photocopy, 4 phòng giảng dạy kỹ năng được trang bị đồng bộ các thiết bị giảng dạy. Ngoài ra, Trường còn trang bị các phương tiện khác như máy chiếu đa năng, máy tính xách tay…

2.2.3. Nội dung và chương trình đào tạo, bồi dưỡng

Bên cạnh những nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng do Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh ban hành, Trường ĐTCB Tp.HCM đã tổ chức thực hiện các nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng phong phú, đa dạng, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể có liên quan và Trung tâm BDCT quận Tân Phú  xây dựng các chương trình đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của Thành phố Tp.HCM và quận Tân Phú về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cho các phường trong quận.

Trong năm 2013, cán bộ, công chức phường Tây Thạnh của quận Tân Phú  đã tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Trường ĐTCB Tp.HCM với các nội dung, chương trình như sau:

– Về đào tạo

+ Đào tạo chương trình trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ chủ chốt của các xã (theo Quyết định số 484/QĐ-HVCTQG ngày 11/12/2002 của Giám đốc HV Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nay là HV Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) với 1800 tiết, gồm 12 phần học;(Tiểu luận: Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ công chức phường Tây Thạnh, Tân Phú)

+ Đào tạo Trung cấp hành chính (theo Quyết định số 17/HCQG-GV ngày 16/3/1993 của HV Hành chính Quốc gia, nay là HV Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) với 1600 tiết gồm 19 môn chính khóa. Trong quá trình thực hiện nội dung chương trình, Trường ĐTCB Tp.HCM đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học, tọa đàm, nhiều đề tài khoa học nghiên cứu về việc thực hiện nội dung chương trình và vận dụng sáng tạo nội dung chương trình. Trường cũng đề ra các phần, môn kiểm tra, thi cho phù hợp, các ra đề thi, kiểm tra sát nội dung, sát đối tượng, tránh tình trạng ra câu hỏi chỉ nhằm sao chép lý thuyết đã học;

 + Đào tạo Nguồn cán bộ tuyên giáo cấp phường cho các quận, huyện do Trường ĐTCB Tp.HCM phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng nội dung và chương trình và tổ chức, quản lý, giảng dạy. Chương trình được thực hiện trên cơ sở thực tế đặt ra là đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ở cấp phường đã cao tuổi, chưa có đội ngũ cán bộ kế cận thay thế;

+ Đào tạo Nguồn công chức riêng cho hệ thống chính trị cấp cơ sở do Trường ĐTCB Tp.HCM phối hợp với Sở Nội vụ Thành phố xây dựng chương trình, tổ chức thi tuyển, quản lý và giảng dạy;

+ Đào tạo Nguồn cán bộ cho các đoàn thể nhân dân của hệ thống chính trị cấp cơ sở do Trường ĐTCB Tp.HCM phối hợp với Ban tổ chức Thành ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Thành đoàn Tp.HCM tổ chức chiêu sinh mở lớp, quản lý và giảng dạy;

+ Đào tạo Tiền công vụ do Trường ĐTCB Tp.HCM phối hợp với Sở Nội vụ và HV Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh mở;

+ Đào tạo Cử nhân chính trị, Cao cấp lý luận chính trị do Trường ĐTCB Tp.HCM phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, HV Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, HV Khu vực I tổ chức;

+ Bên cạnh đó còn có các lớp đào tạo Trung cấp pháp lý, Trung cấp tin học, đào tạo ngoại ngữ.

– Về bồi dưỡng

Trong năm 2013 cán bộ, Trường ĐTCB Tp.HCM đã tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác tiếp nhận hồ sơ hành chính và công tác cải cách hành chính ở các sở, ban ngành, quận, huyện, phường, xã của Tp.HCM, trong đó phường Tây Thạnh quận Tân Phú có 12 học viên.

– Đã tiến hành liên tịch với MTTQ quận về nhân sự Chủ tịch UB.MTTQ phường nhiệm kỳ (2013 -2018). Sắp xếp lại vị trí công tác của cán bộ cho phù hợp với trình độ, chuyên môn, năng lực.

– Cử 30 cán bộ tham gia các lớp do Quận ủy tổ chức (14 đi học luật; 02 Đại học Hành chính Quốc gia; 12 học Trung cấp chính trị, 01 học Cử nhân Chính trị; 01 Cao cấp chính trị).

2.2.4. Hình thức và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng(Tiểu luận: Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ công chức phường Tây Thạnh, Tân Phú)

2.2.4.1. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đòi hỏi người cán bộ, công chức cấp xã phải trực tiếp giải quyết các công việc quản lý hàng ngày, từ nhu cầu nâng cao trình độ nhận thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, quản lý Nhà nước…đối với cán bộ, công chức cấp xã nên đối tượng học viên tham gia các lớp học ngày càng đông, năm sau nhiều hơn năm trước. Trước thực tế đó, phải đa dạng hóa phương thức đào tạo cho phù hợp với đối tượng người học và đặc điểm của cơ sở đào tạo. Hiện nay, Trường ĐTCB Tp.HCM và Trung tâm BDCT  quận chủ yếu áp dụng hai phương thức đào tạo chính:

Thứ nhất, phương thức đào tạo tập trung và bán tập trung áp dụng cho đối tượng là cán bộ dự nguồn, cán bộ trong quy hoạch của Đảng, chính quyền, đoàn thể của hệ thống chính trị cấp xã theo học các chương trình đào tạo Trung cấp hành chính, Trung cấp lý luận chính trị, Nguồn công chức, Nguồn tuyên giáo, Tiền công vụ. Hình thức học tập có thể tập trung liên tục trong 3 tháng liền (học cả ngày), học tập trung vào tất cả các buổi sáng hoặc các buổi chiều. Trường ĐTCB Tp.HCM xác định đây là phương thức đào tạo có hiệu quả cao hơn rất nhiều so với phương thức đào tạo tại chức, góp phần khẳng định tầm quan trọng của công tác đào tạo và vị trí của Nhà trường trong công tác cán bộ và quy hoạch cán bộ của Thành phố Tp.HCM nói chung và quận Tân Phú  nói riêng. Với hình thức này, học viên có thể giành toàn bộ thời gian để nghe giảng, tự nghiên cứu, thảo luận tổ, nhóm, đi thực tế và tham gia các phong trào do Nhà trường phát động. Trường đã nghiên cứu và xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa rất chi tiết, khoa học đảm bảo tính toàn diện cả về học tập và tu dưỡng cho học viên.

XEM THÊM 99+==> LỜI MỞ ĐẦU TIỂU LUẬN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Thứ hai, phương thức đào tạo tại chức áp dụng đối với các lớp đào tạo giành cho cán bộ đương chức của Đảng, chính quyền, đoàn thể của các phường. Hình thức học thường là 7 đến 8 ngày/tháng/đợt, hoặc học 2 ngày/tuần. Địa điểm học rất đa dạng. Với những lớp nằm trong chỉ tiêu Thành phố giao cho Trường và các đoàn thể được tổ chức học tập tại trường, còn với những lớp Thành phố giao chỉ tiêu đào tạo cho quận, Trường trực tiếp phối hợp với quận và Trung tâm BDCT của quận để quản lý và giảng dạy. Phương thức này có ưu điểm phù hợp với đối tượng là cán bộ chủ chốt, bên cạnh việc học tập họ phải gánh vác trọng trách nặng nề ở địa phương.

2.2.4.2. Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng

Trong hệ thống đào tạo của cả nước nói chung và đào tạo ở Trường ĐTCB Tp.HCM, việc đổi mới phương pháp dạy và học vừa làm là yêu cầu cấp bách, vừa là một trong các nhân tố quan trọng để công tác đào tạo nước ta không tụt hậu và non kém so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Hiện nay ở nước ta phương pháp giảng dạy theo kiểu “học vẹt”, “nhồi nhét”, thụ động, bất cập cả về lý luận và thực tiễn, tạo cho học viên chỉ biết “nghe và ghi”, “đọc và viết lại” những điều giảng viên đã là ở trên lớp, học viên lười suy nghĩ và sáng tạo. Kiểu đào tạo này đã bám rễ và ăn sâu trong suy nghĩ và cách làm của nhiều giảng viên và học viên. Bởi vậy, những năm gần đây các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trên đã rất quan tâm đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng các phương pháp giảng dạy mới. Bên cạnh những phương pháp thuyết trình truyền thống, nhiều giảng viên đã kết hợp giảng dạy với các phương pháp đóng vai, phương pháp chia nhóm, làm bài tập tình huống, sử dụng phương tiện hiện đại trong giàng dạy, giảng có hình ảnh minh họa…giúp học viên chuyển từ thụ động trong nhận thức sang tư duy độc lập, sáng tạo, linh hoạt trong các tiết học. Vì vậy chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao.

Năm 2013, Hội đồng khoa học và các khoa của Trường ĐTCB Tp.HCM đã tổ chức dự giờ giảng của giảng viên và thông qua phiếu hỏi ý kiến của học viên các lớp để đánh giá chất lượng giảng dạy, góp ý trực tiếp cho giảng viên về nội dung và phương pháp giảng dạy, giúp giảng viên bổ sung những khiếm khuyết của ban thân và qua đó giúp các giảng viên khác rút ra những bài học cho mình. Ban giám hiệu nhà trường cũng tổ chức mở các lớp ứng dụng CNTT trong giảng dạy và thuyết trình để phổ cập và nâng cao trình độ sử dụng các phương tiện hiện đại cho tất cả đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý của Trường và cán bộ của Trung tâm BDCT các quận, huyện nói chung và quận Tân Phú  nói riêng.(Tiểu luận: Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ công chức phường Tây Thạnh, Tân Phú)

Cùng với việc tổ chức mở lớp bồi dưỡng phương pháp sư phạm cho giảng viên, Ban giám hiệu rất chú trọng cử giảng viên đi tham sự các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn phương pháp giảng dạy mới do HV Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và các tổ chức quốc tế tổ chức. Trường cũng tổ chức những buổi tọa đàm và phát động cán bộ, giảng viên viết bài cho nội san của Trường về đổi mới phương pháp giảng dạy, vận dụng tư tương Hồ Chí Minh vào nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở, hàng tuần có buổi sinh hoạt theo chủ đề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn, rất nhiều cán bộ quản lý và giảng viên tích cực tham gia tọa đàm, viết bài với những ý kiến, giải pháp và kiến nghị phong phú, thiết thực.

2.3. Sử dụng cán bộ công chức

Việc bố trí, sử dụng công chức các cấp ở phường trong thời gian qua về cơ bản đảm bảo đúng ngành nghề được đào tạo; phát huy được năng lực, sở trường của công chức. Hàng năm, phường đều có kế hoạch rà soát bố trí công chức đảm bảo cơ cấu, phù hợp năng lực chuyên môn từng vị trí công tác và thực hiện tốt chính sách luân chuyển, điều động công chức theo quy định.

Trong thời gian qua, chế độ chính sách đối với đội ngũ công chức mà đặc biệt là chính sách tiền lương đã từng bước được điều chỉnh, cải thiện góp phần từng bước ổn định đời sống cho công chức. Tuy nhiên, chế độ chính sách và môi trường làm việc vẫn chưa đủ sức khuyến khích được người tài; người năng động, sáng tạo, làm việc có hiệu quả; vẫn còn tình trạng bình quân chủ nghĩa, cào bằng, làm nản lòng công chức. Chính sách tiền lương tuy có cải tiến nhưng vẫn lạc hậu, chưa đủ bù đắp giá trị sức lao động của công chức; chưa đảm bảo cho công chức có cuộc sống ổn định, chuyên tâm vào công việc. Chính sách về nâng ngạch, nâng bậc lương còn nặng về thâm niên, chưa phản ánh đúng chất lượng và hiệu quả công tác của công chức. Chính sách thu hút, tập hợp người tài vào làm việc trong các cơ quan nhà nước của tỉnh tuy đã ban hành nhưng chưa đủ mạnh, thiếu đồng bộ nên chưa đủ sức thu hút. Do chế độ chính sách mà đặc biệt là chế độ tiền lương chưa đáp ứng được yêu cầu của công chức nên xảy ra tình trạng một số công chức tạo ra nguồn thu nhập thêm bằng cách dựa vào vị trí công tác được phân công để hưởng các khoản thu nhập ngoài tiền lương.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn phường được thực hiện đồng bộ; công chức được quản lý theo phần mềm quản lý công chức; đa số cán bộ, công chức làm việc hiệu quả trên môi trường mạng Internet và sử dụng hộp thư điện tử trong giải quyết công việc.

2.4. Đánh giá

2.4.1. Những mặt đạt được

– Về nội dung: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn không đơn thuần chỉ là đào tạo, bồi dưỡng về trình độ học vấn và chuyên môn. Do nhu cầu kiến thức có những bổ sung mới nên đã xuất hiện các lĩnh vực và chương trình đào tạo mới, đáng chú ý là đào tạo về quản lý hành chính nhà nước, lý luận chính trị và ngoại ngữ. Các kỹ năng hành chính cũng là mảng mới không thể không tính đến trong nội dung. Các kế hoạch và chương trình đào tạo, bồi dưỡng hiện nay, trong đó quan trọng nhất là kỹ năng tin học, kỹ năng giao tiếp, đã có những nội dung phù hợp với yêu cầu đòi hỏi của tình hình mới. Nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã bắt đầu hướng vào các yêu cầu về trình độ nhận thức, về tiêu chuẩn các chức danh, bám sát yêu cầu cụ thể.

– Về hình thức: các hình thức phong phú hơn. Trước đây hầu như chỉ có các hình thức đào tạo truyền thống, cứng nhắc. Tình trạng lý thuyết suông đã chuyển sang đào tạo, bồi dưỡng gắn với chức nghiệp, công vụ. Kết hợp trang bị kiến thức lý thuyết với rèn luyện kỹ năng trong công việc. Ngoài ra các khóa học cũng đa dạng về thời lượng đáp ứng được nhu cầu và phù hợp với trình độ và điều kiện học tập của các đối tượng học viên khác nhau.(Tiểu luận: Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ công chức phường Tây Thạnh, Tân Phú)

– Về phương pháp: được đổi mới mạnh mẽ. Từ phương pháp truyền thống là “đọc, chép”, giảng viên truyền đạt những gì mình có chuyển dần sang coi người học là trung tâm và họ học những cái mình cần. Điều này giúp phát huy khả năng sáng tạo, tích cực chủ động của cán bộ, công chức.

– Về đội ngũ giảng viên: trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và thực tế đòi hỏi, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường ĐTCB Tp.HCM đã không ngừng học tập, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cho cấp xã. Đặc biệt là đội ngũ giảng viên trẻ sớm khẳng định vai trò của mình, thể hiện qua những bài giảng được phân công, những bài viết cho nội san của Trường ĐTCB Lê Hồng Phong, các buổi tọa đàm về nội dung, chất lượng giảng dạy, và tham gia tích cực vào các phong trào mà Trường và Trung tâm tổ chức.

2.4.2. Những hạn chế

Về công tác xây dựng kế hoạch.Việc phê duyệt, phân bổ chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã cho Trường ĐTCB Tp.HCM thường chậm. Vì vậy để triển khai thực hiện được kế hoạch trên cơ sở các quy trình, thủ tục mở lớp hay bị dồn vào quý III, IV. Trong phân bổ chỉ tiêu, kế hoạch, Nhà trường thường chỉ nhận được kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tại trường còn kế hoạch phối hợp đào tạo, bồi dưỡng với huyện thì không nắm được, vì vậy mà bị động về kế hoạch phối hợp, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng giảng dạy, học tập, có thời điểm giảng viên phải giảng dồn dập nhiều nơi cùng một lúc.

Về đối tượng đào tạo: Khi thực hiện kế hoạch chiêu sinh, một số xã chưa nắm vững tiêu chuẩn trình độ cần có đối với từng chức danh, công tác đào tạo cán bộ,công chức chưa lấy quy hoạch làm căn cứ và chưa tập trung vào một đầu mối xét duyệt đối tượng, hồ sơ, cho nên dẫn đến hiện tượng gửi nhiều người đi học nhưng không đúng đối tượng; cùng một cơ sở của nhiều cán bộ đi học cùng một lúc. Có học viên là Chủ tịch, Phó chủ tịch, Bí thư Đảng ủy xã không học chương trình trung cấp lý luận chính trị mà học ngay cao cấp lý luận. Tương tự nhiều cán bộ không đúng tiêu chuẩn là cán bộ chủ chốt sơ sở và dự nguồn cũng được cử đi học trung cấp lý luận chính trị và trung cấp hành chính. Bên cạnh đó, trong khi số đông cán bộ có ý thức tích cực học tập nâng cao trình độ, còn không ít cán bộ có tâm lý ngại học, ngại nghiên cứu, đi học chiếu lệ, cùng một lúc hai lớp nhằm hợp thức yêu cầu về trình độ.

Về nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng có sự trùng lặp, lạc hậu, chưa phù hợp từng đối tượng cán bộ, công chức. Riêng cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị cấp huyện nếu không thuộc đối tượng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đi học cao cấp lý luận chính trị thì đều học chung một chương trình trung cấp lý luận chính trị dùng cho cán bộ lãnh đạo cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp xã. Việc đào tạo, bồi dưỡng với những nội dung, chương trình không sát hợp dễ phát sinh lãng phí, kém hiệu quả, người học không hứng thú vì nội dung không đáp ứng nhu cầu công việc.

Về phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính quyền cấp phường hiện nay còn phụ thuộc rất lớn vào các chương trình nặng về lý luận, dàn trải, thiếu sự liên thông, kế thừa, còn trùng lặp về nội dung, thiếu tính thiết thực, chưa đi sâu vào rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho cán bộ, công chức. Thực tế cho thấy do đặc điểm rất khác nhau của đội ngũ cán bộ chính quyền ở các phường nên việc đào tạo, bồi dưỡng họ cũng phải có nhiều phương pháp khác nhau, không thể áp dụng một phương pháp cho mọi đối tượng mà cần phải có sự nghiên cứu xem xét dựa trên đặc điểm tính chất của từng đối tượng, từng khu vực và có phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cho thích hợp. (Tiểu luận: Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ công chức phường Tây Thạnh, Tân Phú)

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính quyền cấp phường đang còn nhiều hạn chế cả về số lượng và chất lượng (phụ lục 2). Kết quả hoạt động của đội ngũ cán bộ này cho thấy mặc dù đã được đào tạo, bồi dưỡng nhưng khả năng xử lý các tình huống cụ thể của đội ngũ này còn yếu kém. Nhiều cán bộ nắm vững kiến thức, nhưng khi gặp các vấn đề cụ thể trong thực tiễn thì lại rất vất vả, lúng túng, bộc lộ sự hạn chế trong việc vận dụng lý luận và thực tiễn, đặc biệt trong việc ứng dụng CNTT, thực hành các kỹ năng hành chính, tin học, ngoại ngữ. Điều đó cho thấy cần chú trọng đến việc đưa các tình huống nhiều hơn nữa vào trong chương trình giảng dạy cho cán bộ chính quyền cấp xã nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng giải quyết công việc.

Trên đây là tiểu luận môn Sáng kiến kinh nghiệm đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ công chức phường Tây Thạnh, Tân Phú, dành cho các bạn đang làm tiểu luận môn học Sáng kiến kinh nghiệm: còn nhiều bài mẫu tiểu luận môn học các bạn tìm kiếm trên chuyên mục nhé. 

Lưu ý: Có thể trên website không có tài liệu đúng như các bạn mong muốn để hoàn thiện bài làm hoàn toàn mới và chất lượng tốt các bạn có thể cần tới sự hỗ trợ của dịch vụ viết tiểu luận để kham khảo bảng giá và quy trình làm việc các bạn có thể trao đổi với mình qua SDT/Zalo: https://zalo.me/0932091562

DOWNLOAD FILE

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button