Uncategorized

CÂU HỎI LÀM BÀI THU HOẠCH THAM QUAN BẢO TÀNG – Tư tưởng Hồ Chí Minh – StuDocu

CÂU HỎI LÀM BÀI

THU HOẠCH

THAM QUAN BẢO

TÀNG

1.

tả

vắn

tắt

Bảo

tàng

Hồ

Chí

Minh

(5

điểm).

Chú

ý

viết

khoảng

1

trang

giấy

A4.

2.

Sự

kiện

ngày

5/6/191

1

để

lại

cho

em

những

bài

học

gì?

(2

điểm).

V

iết

theo

dạng liệt kê.

3.

T

rong

những

bài

học

đó,

bài

học

nào

quan

trọng

nhất

đối

với

sinh

viên

khối

ngành kinh tế? (1 điểm). Lý giải vì sao? (2 điểm).

MỘT

SỐ LƯU Ý KHI LÀM BÀI

1. Bài làm phải viết tay

, không được đánh máy

2. Tối đa 2 tra

ng

A4 (1 tờ

A4 viết 2 mặt)

3.

Không

copy

trên

mạng

về

chép,

không

chép

bài

của

người

khác,

phát

hiện chép bài của nhau sẽ cho 0 ĐIỂM đối v

ới những bài giống nhau.

4. Chữ đẹp sẽ được cộng điểm.

5. Th

ời gian nộp bài:

Buổi học tuần kế tiếp tuần đi Bả

o

tàng

7. Thông tin cá nhân trên bài gồm:

BÀI THU

HOẠCH T

HAM QUAN BẢO TÀNG

Họ và tên:

Mã số SV

:

Lớp: Sáng hoặc chiều thứ…, phòng học (VD

:

Sáng thứ 3, N2.405)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button