Uncategorized

1 canh giờ bao nhiêu phút

Câu hỏi: Cách tính giờ trong 1 ngày dựa vào 12 con giáp, một ngày có mấy canh, một ngày có mấy khắc,

Trả lời: Thuở xa xưa, những bậc tiền nhân thường dùng tức 12 con Giáp (Thập Nhị Địa Chi ) để gọi cho Năm, Tháng, Ngày, Giờ. Số 12 con Giáp tức 12 con vật tượng trưng đó được sắp theo thứ tự như sau : Tý (Chuột), Sửu (Trâu), Dần (Cọp), Mão hay Mẹo (Mèo), Thìn (Rồng), Tỵ (Rắn), Ngọ (Ngựa), Mùi (Dê), Thân (Khỉ), Dậu (Gà), Tuất (Chó) và Hợi (Heo).

Ngoài ra, phương cách dùng để tính các tháng theo con Giáp thì : GIÊNG (Dần = Cọp), HAI (Mão hay Mẹo = Mèo, BA (Thìn = Rồng), TƯ (Tỵ = Rắn), NĂM (Ngọ = Ngựa), SÁU (Mùi = Dê), BẢY (Thân = Khỉ), TÁM (Dậu = Gà), CHÍN (Tuất = Chó), Mười ( Hợi = Heo), Mười Một (Tý = Chuột) và Chạp (Sửu =Trâu).

Một ngày 24h giờ quy định là Đêm Năm Canh, Ngày Sáu Khắc

Được biết, niên lịch cổ truyền Á Đông đã xuất hiện từ đời Hoàng Đế bên Tàu, 2637 trước Thiên Chúa năm 61.

Bảng giờ trong 1 ngày dựa vào 12 con giáp.

 • Giờ Tý: Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng
 • Giờ Ngọ: Từ 11 giờ đến 13 giờ trưa
 • Giờ Sửu: Từ 1 giờ đến 3 giờ sáng
 • Giờ Mùi: Từ 13 giờ đến15 giờ xế trưa
 • Giờ Dần: Từ 3 giờ đến 5 giờ sáng
 • Giờ Thân: Từ 15 giờ đến 17 giờ chiều
 • Giờ Mão: Từ 5 giờ đến 7 giờ sáng
 • Giờ Dậu: Từ 17 giờ đến 19 giờ tối
 • Giờ Thìn: Từ 7 giờ đến 9 giờ sáng
 • Giờ Tuất: Từ 19 giờ đến 21 giờ tối
 • Giờ Tỵ: Từ 9 giờ đến 11 giờ sáng
 • Giờ Hợi: Từ 21 giờ đến 23 giờ khuya

Một ngày sẽ có 5 canh

 • Canh 1: Từ 19 giờ đến 21 giờ tức giờ Tuất
 • Canh 2: Từ 21 giờ đến 23 giờ khuya tức giờ Hợi
 • Canh 3: Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng tức giờ Tý
 • Canh 4: Từ 1 giờ đến 3 giờ sáng tức giờ Sửu
 • Canh 5: Từ 3 giờ đến 5 giờ sáng tức giờ Dần

Do vậy, nếu chúng ta đem so sánh Canh với giờ, thì có hai giờ bằng một Canh và nếu đem so sánh bảng Giờ trong một ngày của 12 con Giáp ở trước sẽ thấy đúng.

Mỗi ban ngày dài 14 giờ, đươc chia cho 6 khắc như bảng sau đây :

 • Khắc 1: Từ 5 giờ đến 7 giờ 20 sáng
 • Khắc 2: Từ 7 giờ 20 đến 9 giờ 40 sáng
 • Khắc 3: Từ 9 giờ 40 đến12 giờ trưa
 • Khắc 4: Từ 12 giờ đến 14 giờ 20 xế trưa
 • Khắc 5: Từ 14 giờ 20 đến16 giờ 40 chiều
 • Khắc 6: Từ 16 giờ 40 đến 19 giờ tối

1 canh giờ bao nhiêu phút

Tìm kiếm thêm: Giờ tý là mấy giờ, giờ sửu là mấy giờ, giờ dần là mấy giờ, giờ mão là mấy, giờ thìn là mấy giờ, giờ tỵ là mấy giờ, giờ ngọ là mấy giờ, giờ mùi là mấy giờ, giờ thân là mấy giờ, giờ dậu là mấy giờ, giờ tuất là mấy giờ ,giờ hợi là mấy giờ, canh 1 là mấy giờ, canh 2 là mấy giờ, canh 3 là mấy giờ, canh 4 là mấy giờ, canh 5 là mấy giờ, khắc 1 là mấy giờ, khắc 2 là mấy giờ, khắc 3 là mấy giờ, khắc 4 là mấy giờ, khắc 5 là mấy giờ, khắc 6 là mấy giờ, cách tính giờ theo các cụ ngày xưa,cách tính giờ theo 12 con giáp, cách tính giờ trong ngày theo 12 con giáp, cách tính các giờ trong ngày, cách tính tuổi theo 12 con giáp, tính cách 12 con giáp nhân mã, cách tính ngày theo 12 con giáp, giờ thìn là từ mấy giờ đến mấy giờ
giờ tý canh ba
giờ tý canh 3
giờ tý canh ba karaoke
giờ tý là gì
giờ tý ngày tý tháng tý năm tý
giờ tỵ thuộc hành gì
giờ tý
giờ tý canh ba anh lại vắng nhà
giờ tý bắt đầu từ
giờ tý bắt đầu
giờ bính tý
giờ tý canh ba như quỳnh
giờ tý canh ba vân sơn
giờ tý canh ba hương lan
giờ tý canh ba phi nhung
giờ tý canh ba beat
giờ tý canh ba là mấy giờ
giờ tý canh ba nguyên vũ
giờ tý sửu dần mão
giờ tý ngọ mẹo dậu
giờ tý ngọ mão dậu
tuổi tý giờ dần
đẻ giờ tý
giờ tý giờ sửu
giờ giáp tý
giờ tý la may gio
giờ tý thuộc hành gì
giờ tý là giờ nào
giữa giờ tý
giờ tý ngọ
giờ tý là canh mấy
giờ tý là mấy h
nửa đêm giờ tý hiện hình
khung giờ tý
giờ tý là mấy giờ
giờ tý canh ba lyrics
giờ tý canh ba la may gio
giờ tý mấy giờ
giờ mậu tý
giờ tý canh ba mạnh quỳnh như quỳnh
giờ tý canh ba mp3
giờ tý canh ba mạnh quỳnh
giờ nhâm tý
giờ tý trong ngày
giờ tý canh 3 như quỳnh
giờ tý sửu
cách tính giờ tý sửu dần mão
giờ tý canh ba song ngọc
sinh giờ tý
giờ tý canh 3 vân sơn
sinh giờ tý tính ngày nào
giờ tý từ
giờ tý sửu thìn tỵ ngọ
nửa đêm giờ tí trống canh ba
giờ xuất hành tuổi tý
ù tai trái giờ tý
giờ tý trong tử vi
xem giờ tý sửu
xem giờ tý
xem giờ tý là mấy giờ
cách xem giờ tý sửu
giờ ngọ là mấy giờ
giờ ngọ 3 khắc
giờ ngọ ba khắc
giờ ngọc đường là gì
giờ ngọ 3 khắc là mấy giờ
giờ ngọ là mấy h
giờ ngọ ba khắc là mấy giờ
giờ ngọ là khoảng mấy giờ
giờ ngọ thuộc hành gì
giờ ngọ ù tai trái
giờ ngọ
giờ ngọ máy mắt trái
ăn giờ ngọ
ăn trước giờ ngọ
giờ ngọ bắt đầu từ mấy giờ
giờ chính ngọ
giờ canh ngọ
xem giờ chính ngọ
tra giờ chính ngọ
cách tính giờ chính ngọ
chết giờ ngọ
giờ sinh năm canh ngọ
cách tra giờ chính ngọ
giờ chính ngọ hồ ngọc đức
tuổi ngọ giờ dần
giờ tý ngọ mẹo dậu
giờ tý ngọ mão dậu
giờ cúng tết đoan ngọ
đẻ giờ ngọ
đầu giờ ngọ
giờ ngọ là gì
giờ ngọ giờ mùi
giờ sinh giáp ngọ
giờ ngọ là giờ nào
giờ sinh năm giáp ngọ
giàu giờ ngọ
giờ ngọ là khoảng thời gian nào trong ngày
giờ tàu tết giáp ngọ
giờ tốt năm giáp ngọ
giờ ngọ ngày ngọ tháng ngọ năm ngọ
giàu giờ ngọ khó
giàu giờ ngọ khó giờ mùi
giàu giờ ngọ khó giờ gì
giàu giờ ngọ khó giờ thân
đầu giờ ngọ khó giờ
khung giờ ngọ
giờ ngọ là
giờ ngọ là sao
giờ ngọ mùi
giờ ngọ la may gio
giờ ngọ từ mấy giờ
mất giờ ngọ
giờ nhâm ngọ
giờ ngọ trong ngày
giờ sinh năm ngọ
giờ xuất hành năm ngọ
giờ ngọ ù tai phải
tướng ngọ giờ ra sao
phạm quý ngọ giờ ra sao
sinh giờ ngọ
giờ ngọ từ mấy giờ đến mấy giờ
giờ ngọ tam khắc
giờ ngọ từ
giờ tý ngọ
ù tai giờ ngọ
ù tai phải vào giờ ngọ
ý nghĩa của giờ ngọ
1 giờ vàng ngọc
giờ xuất hành giáp ngọ 2014
giờ tốt tết giáp ngọ 2014
8 giờ vàng ngọc
game 8 giờ vàng ngọc 2
game 8 giờ vàng ngọc
giờ sửu mão mùi thân
giờ tý sửu dần mão
sinh giờ sửu
giờ tý sửu
giờ tốt sửu thìn tỵ mùi tuất
người sinh giờ sửu
sinh đầu giờ sửu
giờ sửu là giờ gì
cách tính giờ sửu
tuổi thân giờ sửu
giờ sửu
giờ sửu là mấy giờ
đẻ giờ sửu
giờ sửu la may gio
giờ sửu mão mùi thân là mấy giờ
giờ sửu là mấy h
giờ sửu mùi là mấy giờ
giờ sửu là giờ nào
giờ sửu từ mấy giờ đến mấy giờ
giờ sửu thìn tỵ mùi tuất
cách tính giờ tý sửu
giờ xuất hành tuổi sửu
ù tai trái giờ sửu
ù tai phải giờ sửu
giờ mùi là mấy giờ
giờ mùi là mấy h
giờ mùi là từ mấy giờ đến mấy giờ
giờ mùi ngày mùi tháng mùi năm mùi
giờ mùi thuộc hành gì
giờ mùi máy mắt trái
giờ mùi ù tai phải
sinh giờ mùi
giờ tỵ mùi tuất hợi
đầu giờ mùi
giờ mùi
giờ mùi từ mấy giờ
giờ mùi trong ngày
tuổi mùi giờ dần
giờ mão ngọ mùi dậu
đẻ giờ mùi
giờ mùi la may gio
giờ mùi bắt đầu từ mấy giờ
máy mắt giờ mùi
ù tai giờ mùi
giờ sửu mão mùi thân
giờ ngọ mùi
giờ mùi là giờ nào
giờ dần năm mùi
giờ sinh năm mùi
giờ sửu mùi
giờ mùi từ mấy giờ đến mấy giờ
giờ tốt tỵ mùi tuất hợi
giờ hợp tuổi mùi
giờ hợp với tuổi mùi
ù tai phải giờ mùi
giờ dần là từ mấy giờ
giờ dần năm 2016
giờ dần là giờ nào
giờ dần thuộc mệnh gì
giờ dần ngày dần tháng dần năm dần
giờ dần là giờ nào trong ngày
giờ dần
giờ dần năm thân
giờ dần bắt đầu từ mấy giờ
giờ canh dần
sinh vào giờ dần có sướng không
đẻ giờ dần
giờ giáp dần
giờ dần mệnh gì
giờ dần là giờ gì
giữa giờ dần
giờ dần năm mùi
giờ dần mão
giờ dần là mấy h
khung giờ dần
giờ dần là những giờ nào
giờ dần mấy giờ
giờ dần trong ngày
sinh giờ dần năm ngọ
giờ xuất hành tuổi dần năm 2015
giờ tý sửu dần mão
tuổi dần giờ sinh
sinh giờ dần
sinh giờ dần năm thân
sinh giờ dần tuổi thân
giờ thân là mấy h
giờ thân ta ngồi đây bốn bức tường phủ vây
giờ thân thuộc hành gì
giờ thân ta ở đây
giờ thân dậu
sinh giờ thân
giờ học thân thiện
xem giờ thân
giữa giờ thân
giờ tỵ thân dậu hợi
giờ thân
giờ thân là mấy giờ
thân anh giờ hoang phế
tình bạn thân giờ chẳng như xưa người ơi
tuổi thân giờ dần
tuổi nhâm thân giờ dần
23 giờ độc thân
đẻ giờ thân
thân em giờ hoang phế
thân em giờ như lá khô
giờ giáp thân
giờ thân la may gio
giờ thân là giờ gì
giờ thân là giờ nào
sinh vào giờ thân
người sinh giờ thân
giờ tốt tuổi thân hôm nay
tuổi thân giờ mão
giờ chiếu gương mặt thân quen
giờ chiếu gương mặt thân quen 2014
giờ chiếu gương mặt thân quen nhí
giờ sửu mão mùi thân
giờ chiếu gương mặt thân quen 2015
giờ thìn từ mấy giờ
giờ dần năm thân
tuổi thân giờ nào tốt
nhâm thân giờ sinh
giờ thân từ mấy giờ đến mấy giờ
giờ anh chỉ trách thân anh với riêng anh
giờ xuất hành tuổi thân
ù tai giờ thân
ù tai trái giờ thân
ù tai phải giờ thân
bao giờ thần y xuống núi
giờ mão từ mấy giờ
giờ mão thuộc hành gì
giờ mão ù tai trái
giờ mão ngọ mùi dậu
sinh giờ mão
giữa giờ mão
sinh giờ mão dậu thân và thiên di đồng cung
giờ dần mão
sinh vào giờ mão
tuổi thân giờ mão
giờ mão là giờ nào
đầu giờ mão
giờ mão là gì
giờ mão
giờ mão từ
giờ mão ngọ mùi dậu là mấy giờ
giờ mão là mấy h
giờ sửu mão mùi thân
giờ tý ngọ mão dậu
giờ xuất hành tuổi mão
ù tai trái giờ mão
ù tai phải giờ mão
giờ dậu là mấy giờ
giờ dậu từ mấy giờ
giờ dậu là mấy h
giờ dậu là giờ nào
giờ dậu thuộc hành gì
sinh giờ dậu
giờ thân dậu
xem giờ dậu
sinh vào giờ dậu
ù tai giờ dậu
giờ dậu
giờ dậu la may gio
sinh cuối giờ dậu
máy mắt giờ dậu
giờ sinh quý dậu
giờ thìn tỵ dậu hợi
giờ tỵ thân dậu hợi
sinh giờ mão dậu thân và thiên di đồng cung
giờ tý ngọ mẹo dậu
giờ tý ngọ mão dậu
giờ tốt ngày dậu
thắng tài dậu giờ ra sao
tuổi dậu giờ sinh
giờ xuất hành tuổi dậu
ù tai trái giờ dậu
ù tai phải vào giờ dậu
giờ thìn từ mấy giờ
giờ thìn thuộc hành gì
giờ thìn là mấy h
giờ thìn là mấy giờ
giờ thìn là giờ nào
giờ thìn từ mấy giờ đến mấy giờ
giờ thìn ngày thìn tháng thìn năm thìn
giờ thìn là giờ gì
giờ thìn mùi tuất
giờ thìn ù tai trái
giờ thìn
giờ thìn bắt đầu từ mấy giờ
cung giờ thìn
giờ thìn tỵ dậu hợi
tuổi thìn giờ dần
đầu giờ thìn
giờ thìn mùi tuất là mấy giờ
giờ thìn máy mắt trái
giờ thìn tỵ
giờ tuất thuộc hành gì
giờ tuất ù tai phải
sinh giờ tuất
sinh cuối giờ tuất
giờ tỵ mùi tuất hợi
ù tai giờ tuất
máy mắt giờ tuất
giờ hợp tuổi tuất
tuổi tuất giờ mão
nháy mắt giờ tuất
giờ tuất
giờ tý
giờ tý là giờ nào
giờ tý là mấy h
giờ tỵ là giờ gì
giờ tỵ thuộc hành gì
giờ tỵ mùi tuất hợi
giờ tỵ hợi
giờ tỵ thân dậu hợi
sinh giờ tỵ
xem giờ tỵ
giờ hợi từ mấy giờ
giờ hợi máy mắt trái
sinh giờ hợi
đầu giờ hợi
giữa giờ hợi
máy mắt giờ hợi
ù tai giờ hợi
giờ hợi là giờ gì
sinh cuối giờ hợi
tuổi hợi giờ hợi
giờ hợi
giờ hợi là mấy giờ
giờ thìn tỵ dậu hợi
giờ tỵ thân dậu hợi
giờ hợi là giờ nào
giờ hợi là từ mấy giờ đến mấy giờ
sinh đầu giờ hợi
giờ tỵ hợi
giờ tỵ mùi tuất hợi
ù tai trái giờ hợi
một ngày có mấy canh giờ
1 ngày có mấy canh
một ngày có mấy canh
1 ngày có mấy canh giờ
những giờ trong ngày
các cung giờ trong ngày
các giờ tốt trong ngày
các khung giờ trong ngày
các giờ trong một ngày
các giờ trong 1 ngày
các giờ hoàng đạo trong ngày
cách tính các giờ trong ngày
các giờ trong ngày
các giờ ăn trong ngày
các giờ âm trong ngày
các canh giờ trong một ngày
xem các cung giờ trong ngày
xem các giờ trong ngày
các hàm ngày giờ trong excel
các hàm ngày giờ trong sql
các giờ đẹp trong ngày
các múi giờ trong ngày
giờ trong ngày theo 12 con giáp
cách xem các giờ trong ngày
cách tính giờ theo 12 con giap
cách tính giờ bằng 12 con giáp
cách tính giờ của 12 con giáp
cách tính giờ sinh theo 12 con giáp
cách tính ngày giờ theo 12 con giáp
cách tính giờ 12 con giap
cách tính giờ 12 con giáp
cách tính giờ trong ngày theo 12 con giáp
cách tính giờ theo 12 con giáp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button