Uncategorized

Xử lý sự cố – Máy tính không khởi động hệ điều hành Windows – Intel

Khi máy tính không khởi động đúng cách, chúng ta có thể rất bực bội. Cho dù bạn đang tạo một bản dựng hay hệ thống đột nhiên ngưng hoạt động, có thể rất khó khăn để biết phải bắt đầu từ đâu để sửa máy tính. Khó khăn càng phức tạp nếu bạn không thể truy cập hệ điều hành của mình.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ được hướng dẫn các bước nếu máy tính của bạn đang bật và màn hình hiển thị đang hoạt động,nhưng nó không cho phép bạn truy cập hệ điều hành và bị kẹt ở màn hình BIOS. Có rất nhiều nguyên nhân tiềm năng của vấn đề này, nên chúng ta sẽ xem qua một số vấn đề thường gặp để thử làm cho hệ thống hoạt động trở lại.

Nên nhớ rằng nếu máy tính của bạn không mở được gì cả – nghĩa là không có gì xảy ra khi nhấn nút nguồn điện, hoặc khi bạn nhấn nút, máy tính mở vài giây và tắt lại, chúng tôi đề cập đến những vấn đề đó ở đây.

Nếu bạn có thể truy cập hệ điều hành, nhưng vẫn còn gặp trục trặc, bạn sẽ cần xử lý sự cố phần mềm. Có rất nhiều nguồn tài liệu có thể được sử dụng để giải quyết các sự cố liên quan đến hệ điều hành.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button