Uncategorized

Xóa biểu tượng trên màn hình chủ Android – wikiHow

 1. Tiêu đề ảnh Limitations
  Tiêu đề ảnh Limitations

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/4\/45\/Limitations.jpg\/v4-460px-Limitations.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/4\/45\/Limitations.jpg\/v4-728px-Limitations.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:259,”bigWidth”:728,”bigHeight”:410,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  1

  Hiểu hạn chế của Android. Vì mỗi nhà sản xuất tích hợp trình đơn khác nhau cho thiết bị Android của họ, điện thoại (hoặc máy tính bảng) của bạn sẽ không có khả năng xóa biểu tượng ứng dụng từ màn hình chủ.

 2. Tiêu đề ảnh Remove Icons from the Android Home Screen Step 2
  Tiêu đề ảnh Remove Icons from the Android Home Screen Step 2

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/6\/67\/Remove-Icons-from-the-Android-Home-Screen-Step-2-Version-7.jpg\/v4-460px-Remove-Icons-from-the-Android-Home-Screen-Step-2-Version-7.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/6\/67\/Remove-Icons-from-the-Android-Home-Screen-Step-2-Version-7.jpg\/v4-728px-Remove-Icons-from-the-Android-Home-Screen-Step-2-Version-7.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  2

  Mở khóa màn hình Android. Ấn nút “Lock” (Khóa), sau đó nhập mật mã, mã PIN, hoặc hình vẽ để mở khóa màn hình.

 3. Tiêu đề ảnh Remove Icons from the Android Home Screen Step 3
  Tiêu đề ảnh Remove Icons from the Android Home Screen Step 3

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/4\/44\/Remove-Icons-from-the-Android-Home-Screen-Step-3-Version-7.jpg\/v4-460px-Remove-Icons-from-the-Android-Home-Screen-Step-3-Version-7.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/4\/44\/Remove-Icons-from-the-Android-Home-Screen-Step-3-Version-7.jpg\/v4-728px-Remove-Icons-from-the-Android-Home-Screen-Step-3-Version-7.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  3

  Mở một màn hình khác (nếu cần). Nếu có nhiều trang màn hình chủ, bạn vuốt màn hình sang phải để xem hết các trang đến khi bạn thấy trang có biểu tượng ứng dụng mà mình cần xóa.

 4. Tiêu đề ảnh Remove Icons from the Android Home Screen Step 4
  Tiêu đề ảnh Remove Icons from the Android Home Screen Step 4

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/c\/c1\/Remove-Icons-from-the-Android-Home-Screen-Step-4-Version-7.jpg\/v4-460px-Remove-Icons-from-the-Android-Home-Screen-Step-4-Version-7.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/c\/c1\/Remove-Icons-from-the-Android-Home-Screen-Step-4-Version-7.jpg\/v4-728px-Remove-Icons-from-the-Android-Home-Screen-Step-4-Version-7.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  4

  Tìm biểu tượng mà bạn muốn xóa. Lưu ý rằng biểu tượng trên màn hình chủ chỉ là các đường dẫn đến ứng dụng đã cài đặt chứ không phải là ứng dụng – việc xóa biểu tượng sẽ không xóa ứng dụng đó khỏi kho ứng dụng của Android.

 5. Tiêu đề ảnh Remove Icons from the Android Home Screen Step 5
  Tiêu đề ảnh Remove Icons from the Android Home Screen Step 5

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/7\/7d\/Remove-Icons-from-the-Android-Home-Screen-Step-5-Version-2.jpg\/v4-460px-Remove-Icons-from-the-Android-Home-Screen-Step-5-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/7\/7d\/Remove-Icons-from-the-Android-Home-Screen-Step-5-Version-2.jpg\/v4-728px-Remove-Icons-from-the-Android-Home-Screen-Step-5-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  5

  Thử chạm và giữ biểu tượng ứng dụng. Một số nhà phát triển hệ điều hành Android đặt lựa chọn xóa ứng dụng qua thao tác chạm-giữ, nên bạn chỉ cần chạm và giữ ứng dụng để xem trình đơn có hiển thị hay không.

 6. Tiêu đề ảnh Remove Icons from the Android Home Screen Step 6
  Tiêu đề ảnh Remove Icons from the Android Home Screen Step 6

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/9\/90\/Remove-Icons-from-the-Android-Home-Screen-Step-6-Version-2.jpg\/v4-460px-Remove-Icons-from-the-Android-Home-Screen-Step-6-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/9\/90\/Remove-Icons-from-the-Android-Home-Screen-Step-6-Version-2.jpg\/v4-728px-Remove-Icons-from-the-Android-Home-Screen-Step-6-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  6

  Chọn “Remove” (Gỡ) hoặc “Delete” (Xóa). Khi trình đơn hiển thị, bạn tìm một lựa chọn thích hợp để xóa biểu tượng ứng dụng; nếu thấy lựa chọn cần dùng, bạn chỉ cần chạm vào đó.

  Mẹo: Nếu không thấy lựa chọn “Remove” hoặc “Delete”, bạn bỏ qua bước này.

 7. Tiêu đề ảnh Remove Icons from the Android Home Screen Step 7
  Tiêu đề ảnh Remove Icons from the Android Home Screen Step 7

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/1\/17\/Remove-Icons-from-the-Android-Home-Screen-Step-7-Version-2.jpg\/v4-460px-Remove-Icons-from-the-Android-Home-Screen-Step-7-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/1\/17\/Remove-Icons-from-the-Android-Home-Screen-Step-7-Version-2.jpg\/v4-728px-Remove-Icons-from-the-Android-Home-Screen-Step-7-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  7

  Chạm và kéo ứng dụng lên phía trên màn hình. Nếu không thấy trình đơn khi chạm-giữ ứng dụng, bạn tìm lựa chọn “Remove”, “Delete” hoặc hiểu tượng thùng rác ở phía trên màn hình; nếu thấy lựa chọn đó, bạn kéo ứng dụng lên phía trên màn hình và thả tay.

  • Trên một số thiết bị Android, bạn sẽ kéo ứng dụng vào chữ X và thả vào đó.
  • Bỏ qua bước này nếu không có lựa chọn “Remove”, “Delete”, biểu tượng thùng rác, hoặc X ở phía trên màn hình.

  Nếu không thấy trình đơn khi chạm-giữ ứng dụng, bạn tìm lựa chọn “Remove”, “Delete” hoặc hiểu tượng thùng rác ở phía trên màn hình; nếu thấy lựa chọn đó, bạn kéo ứng dụng lên phía trên màn hình và thả tay.

 8. Tiêu đề ảnh Remove Icons from the Android Home Screen Step 8
  Tiêu đề ảnh Remove Icons from the Android Home Screen Step 8

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/d\/d9\/Remove-Icons-from-the-Android-Home-Screen-Step-8-Version-2.jpg\/v4-460px-Remove-Icons-from-the-Android-Home-Screen-Step-8-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/d\/d9\/Remove-Icons-from-the-Android-Home-Screen-Step-8-Version-2.jpg\/v4-728px-Remove-Icons-from-the-Android-Home-Screen-Step-8-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  8

  Di chuyển ứng dụng sang màn hình chủ khác. Nếu không thấy lựa chọn “Delete” hoặc “Remove”, bạn chạm và kéo biểu tượng ứng dụng muốn ẩn sang mép bên phải của màn hình, giữ đến khi màn hình chủ khác xuất hiện và thả ứng dụng tại đó. Việc này sẽ không xóa biểu tượng ứng dụng khỏi màn hình chủ, nhưng sẽ ẩn biểu tượng đó trên màn hình chủ.

  Quảng cáo

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button