Uncategorized

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 87 Bài 71: Luyện tập

Với giải vở bài tập Toán lớp 5 trang 87 Bài 71: Luyện tập hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong VBT Toán 5. Mời các bạn đón xem:

Giải vở bài tập Toán lớp 5 trang 87 Bài 71: Luyện tập

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 87 Bài 1Đặt tính rồi tính:

+) 17,15 : 4,9

+) 0,2268 : 0,18

+) 37,825 : 4,25

Lời giải

Bài 71 -1.pdf (ảnh 1)

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 87 Bài 2Tìm x:

a) x × 1,4 = 2,8 × 1,5

b) 1,02 × x = 3,57 × 3,06

Lời giải

a)

x × 1,4 = 2,8 × 1,5

x × 1,4 = 4,2

x = 4,2 : 1,4

x = 3

b)

1,02 × x = 3,57 × 3,06

1,02 × x = 10,9242

x = 10,9242 : 1,02

x = 10,71

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 87 Bài 3Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 161,5m2, chiều rộng 9,5m. Tính chu vi mảnh đất hình chữ nhật đó.

Lời giải

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật đó là:

161,5 : 9,5 = 17 (m)

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật đó là:

(17 + 9,5) × 2 = 53 (m)

Đáp số: 53m

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 87 Bài 4Tính:

51,2 : 3,2 – 4,3 × (3 – 2,1) 2,68 = ………………

Lời giải

51,2 : 3,2 – 4,3 × (3 – 2,1) 2,68

= 16 – 4,3 × 0,9 – 2,68

= 16 – 3,87 – 2,68

= 12,13 – 2,68

= 9,45

Bài giảng Toán lớp 5 Luyện tập trang 72

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button