Uncategorized

Ví Dụ Về Quản Trị Là Khoa Học, Tính Khoa Học Và Nghệ Thuật Của Quản Trị

1. Hãy trình các nguyên tắc, hiệu quả và hiện thực. Muốn hoạch toán chính xác phải làm như thế nào? Cho ví dụ minh họa

2. Tại sao nói QTKD vừa là một môn khoa học vừa là môn nghệ thuật. Minh chứng bằng thực tiễn nơi cơ quan anh (chị) công tác

3. Hãy trình bày chức năng kiểm tra điều chỉnh; cho ví dụ:

4. Hãy trình bày các vấn đề cơ bản của công tác Quản trị nhân sự; cho ví dụ minh họa:

5. Trình bày và phân tích mối quan hệ giữa 3 quy luật kinh tế cơ bản trong nền kinh tế thị trường bằng sơ đồ mạng. Điều này có ý nghĩa như thế nào trong sự phát triển kinh tế – xã hội nói chung?

6. Hãy trình bày các kiểu cơ cấu bộ máy tổ chức trong QTKD; cho ví dụ minh họa

*

Chào bạn,

Có lẽ bạn đã mang nguyên một đề thi nào đó trong chương trình quản trị kinh doanh để hỏi chúng tôi. Nhưng điều này cũng không sao vì những câu hỏi của bạn sẽ là câu trả lời chung cho rất nhiều bạn.

Bạn đang xem: Ví dụ về quản trị là khoa học

Hiện trang kinhdientamquoc.vn có phần Lý thuyết, đây là kết quả sau khi chúng tôi số hóa toàn bộ chương trình đào tạo quản trị kinh doanh bậc đại học. Bạn có thể tham khảo thêm tại đây.

Câu hỏi của bạn tôi xin trả lời như sau:

1. Hãy trình các nguyên tắc, hiệu quả và hiện thực. Muốn hoạch toán chính xác phải làm như thế nào? Cho ví dụ minh họa

Bạn vui lòng làm rõ hơn câu hỏi, tôi sẽ giúp bạn trả lời.

2. Tại sao nói QTKD vừa là một môn khoa học vừa là môn nghệ thuật. Minh chứng bằng thực tiễn nơi cơ quan anh (chị) công tác.

+ Tại sao quản trị là Nghệ thuật, bạn vào đường link sau: http://kinhdientamquoc.vn/dict/details/14-tai-sao-quan-tri-la-nghe-thuat

+ Tại sao quản trị là khoa học: bạn vào đường link sau: http://kinhdientamquoc.vn/dict/details/13-tai-sao-quan-tri-la-khoa-hoc

Ví dụ:

Trong cơ quan của bạn có 1 nhân viên có tài nhưng lại vô kỷ luật. Nếu xét các vi phạm của nhân viên này về giờ giấc làm việc, tác phong… thì đủ điều kiện để kỷ luật và thuyên chuyển công việc. Nhưng nhân viên này lại là nhân sự quan trọng trong hệ thống mà thiếu đi thì ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kinh doanh của công ty.

Là một giám đốc doanh nghiệp, bạn khó có thể áp dụng rập khuôn 100% quy định của nội quy đối với nhân viên này mà cần dùng các biện pháp khác để vừa có thể điều chỉnh được hành vi vừa có thể đảm bảo hiệu quả công việc.

3. Hãy trình bày chức năng kiểm tra điều chỉnh; cho ví dụ:

Kiểm tra là quá trình so sánh giữa mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch với kết quả thực tế đã đạt được trong từng khoảng thời gian đảm bảo cho hoạt động thực tế phù hợp với kế hoạch đã đề ra.

Đó là quá trình kiểm tra theo dõi quá trình hoạt động của doanh nghiệp thông qua việc thiết lập hệ thống thông tin quản trị, các tiêu chuẩn đo lường, đánh giá và thu thập các thông tin nhằm xử lý điều chỉnh các hoạt động của tổ chức sao cho quá trình thực hiện phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp.

Ví dụ:

Trong chức năng hoạch định, công ty sẽ đạt lợi nhuận 400 triệu trong năm 2014, trong từng tháng, từng quý, công ty phải luôn kiểm tra để đảm bảo đúng kế hoạch đặt ra, và có phân tích nguyên nhân và đề ra biện pháp cải tiến để đảm bảo kế hoạch. Nếu trong quý 1, công ty chưa đạt mốc 100 triệu, thì công ty cần có biện pháp để đạt được trong quý 2 (là 200 triệu)…

Xem thêm: Đề Cương Chuyên Đề Tốt Nghiệp Quản Trị Kinh Doanh, Điểm Cao!

4. Hãy trình bày các vấn đề cơ bản của công tác Quản trị nhân sự; cho ví dụ minh họa:

+ Quản trị nhân sự là gì: Bạn vào đường link sau: http://kinhdientamquoc.vn/dict/details/310-quan-tri-nhan-su-la-gi

+ Vai trò của quản trị nhân sự: bạn vào đường link sau: http://kinhdientamquoc.vn/dict/details/314-vai-tro-cua-quan-tri-nhan-su

+ Mục tiêu của quản trị nhân sự: http://kinhdientamquoc.vn/dict/details/312-muc-tieu-cua-quan-tri-nhan-su.

+ Tầm quan trọng của quản trị nhân sự: http://kinhdientamquoc.vn/dict/details/311-tam-quan-trong-cua-van-de-quan-tri-nhan-su.

Ví dụ:

Việc quản trị nhân sự được thực hiện trước trong và sau khi nhân viên vào làm việc và kể cả khi nhân viên nghỉ việc. Cụ thể

Trước khi tuyển dụng, công tác quản trị nhân sự tập trung vào

Xây dựng cơ cấu tổ chức

Hoạch định nhân sự

Mô tả công việc

Phân tích công việc

Sau khi phân tích công việc và nhu cầu công việc, tiến hành tuyển dụng nhân sự theo quy trình tuyển dụng nhân sự

Khi nhân viên vào làm việc:

Tiến hành đào tạo ban đầu

Đào tạo trong quá trình làm việc và tái đào tạo

Quy chế trả lương

Thưởng và kỷ luật

Quan hệ lao động

Khi nhân viên nghỉ việc

Thực hiện thủ tục bàn giao công việc.

Trên đây là những vấn đề cơ bản nhất của công tác quản trị nguồn nhân lực nhìn từ góc độ quản lý 1 vị trí công việc.

5. Trình bày và phân tích mối quan hệ giữa 3 quy luật kinh tế cơ bản trong nền kinh tế thị trường bằng sơ đồ mạng. Điều này có ý nghĩa như thế nào trong sự phát triển kinh tế – xã hội nói chung?

Bạn vui lòng nói rõ 3 quy luật kinh tế cơ bản đó là gì. Trong kinh tế, có rất rất nhiều các quy luật.

6. Hãy trình bày các kiểu cơ cấu bộ máy tổ chức trong QTKD; cho ví dụ minh họa

+ Các yếu tố chính hình thành cơ cấu tổ chức: http://kinhdientamquoc.vn/dict/details/8829-cac-yeu-to-chinh-yeu-hinh-thanh-nen-co-cau-to-chuc

+ Các loại cơ cấu tổ chức phổ biến

Cơ cấu tổ chức theo chức năng: http://kinhdientamquoc.vn/dict/details/22-co-cau-quan-ly-truc-tuyen—chuc-nang

Ví dụ: Công ty có nhiều phòng chức năng: Phòng Nhân sự, tài chính, kinh doanh…

Cơ cấu quản lý theo ma trận: http://kinhdientamquoc.vn/dict/details/23-co-cau-quan-ly-ma-tran

Ví dụ: Công ty có nhiều dự án và mỗi dự án gồm các bộ phận cùng tham gia

Cơ cấu tổ chức theo khu vực địa lý

http://kinhdientamquoc.vn/dict/details/9714-co-cau-to-chuc-theo-khu-vuc-dia-ly

Ví dụ: Công ty có văn phòng ở Miền Bắc, trong văn phòng có đầy đủ các phòng ban.

Cơ cấu tổ chức theo sản phẩm hoặc dịch vụ: http://kinhdientamquoc.vn/dict/details/9715-co-cau-to-chuc-theo-san-pham-hay-dich-vu

Ví dụ: GIám đốc sản phẩm X, Y, Z, mỗi nhánh có đầy đủ các bộ phận: Nhân sự, tài chính, marketing…

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button