Uncategorized

Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập vào thực tiễn – Dịch Vụ Bách khoa Sửa Chữa Chuyên nghiệp

Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập là một trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật và là quy luật quan trọng nhất của phép biện chứng duy vật trong triết học Mác leenin .

Quy luật này vạch ra nguồn gốc, động lực của sự vận động, sự phát triển theo đó nguồn gốc của sự phát triển chính là mâu thuẫn và việc giải quyết mâu thuẫn nội tại trong bản thân mỗi sự vật, hiện tượng. Ở bài viết sau đây sẽ vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập vào thực tiễn.

Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập

Trước tiên để có thể vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập vào thực tiễn thì cần nắm được ý nghĩa của phương pháp luận này.

Tất cả mọi sự vật, hiện tượng đều chứa đựng những mặt, những khuynh hướng đối lập từ đó tạo thành những mâu thuẫn trong bản thân mình. Sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập tạo thành xung lực nội tại của sự vận động và phát triển, dẫn tới sự mất đi của cái cũ và sự ra đời của cái mới.

Bạn đang đọc: Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập vào thực tiễn

Phương pháp luận của quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập có ý nghĩa như sau :
– Mâu thuẫn chính là nguồn gốc, là động lực của mọi sự hoạt động và tăng trưởng của sự vật, là khách quan trong bản thân sự vật nên cần phải phát hiện ra được những xích míc của sự vật bằng cách nghiên cứu và phân tích những sự vật đó để tìm ra được những mặt, những khuynh hướng trái ngược nhau và mối liên hệ, sự ảnh hưởng tác động lẫn nhau giữa chúng .
– Cần phải nghiên cứu và phân tích đơn cử một xích míc đơn cử, phải biết cách phân loại xích míc cũng như biết tìm cách để xử lý được những xích míc đó .

– Nắm vững được các nguyên tắc giải quyết mâu thuẫn phù hợp với từng loại mâu thuẫn cụ thể, với trình độ phát triển của mâu thuẫn đó. Không được điều hòa mâu thuẫn mà cần phải tìm ra được phương thức, phương tiện cũng như lực lượng để giải quyết mâu thuẫn khi điều kiện đã chín muồi.

Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập vào thực tiễn đời sống hiện nay

– Các mặt đối lập của mâu thuẫn vừa thống nhất và vừa đấu tranh với nhau

+ Sự thông nhất của các mặt đối lập chính là sự lệ thuộc, sự ràng buộc pháp luật lẫn nhau và làm tiền đề cho nhau để cùng sống sót ; nếu không có sự thống nhất của các mặt đối lập thì sẽ không tạo ra sự vật .
+ Có thể hiểu một cách đơn thuần thì thống nhất chính là sự giống hệt, sự tương thích ngang nhau của hai mặt đối lập đây là trạng thái cân đối của xích míc .
+ Thống nhất giữa các mặt đối lập chỉ là trong thời điểm tạm thời là tương đối có nghĩa là nó chỉ sống sót trong một thời hạn nhất định, đó là trạng thái đứng im, không thay đổi tương đối của sự vật .

+ Việc đấu tranh của các mặt đối lập là một quá trình phức tạp được diễn ra từ thấp đến cao và bao gồm nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn sẽ có những đặc điểm riêng.

– Sự đấu tranh và chuyển hóa của các mặt đối lập chính là nguồn gốc, là động lực của sự phát triển

Việc đấu tranh của các mặt đối lập sẽ gây ra những đổi khác các mặt đối lập khi cuộc đấu tranh của các mặt đối lập trở nên kinh khủng. Sự chuyển hóa của các mặt đối lập chính là khi các xích míc được xử lý thì sự vật cũ sẽ bị mất đi và sự vật mới Open. Các mặt đối lập chuyển hóa lẫn nhau với ba hình thức sau đây :
+ Các mặt đối lập chuyển hóa lẫn nhau mặt đối lập này thành mặt đối lập kia và ngược lại nhưng ở trình độ cao hơn về phương diện vật chất của sự vật .
+ Cả hai mặt đối lập đều mất đi và chuyển háo thành một mặt đối lập mới .
+ Các mặt đối lập xâm nhập vào nhau và cải biến lẫn nhau .

Ví dụ về sự thống nhất giữa các mặt đối lập

Trong mỗi xích míc thường có hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau tạo tiền đề cho nhau cùng sống sót, triết học gọi đó là sự thống nhất giữa các mặt đối lập .
Ví dụ như trong hoạt động giải trí kinh tế tài chính thì sản xuất và tiêu dùng tăng trưởng theo những khunh hướng trái ngược với nhau. Sản xuất chính là việc tạo ra của cải vật chất, mẫu sản phẩm để hoàn toàn có thể phân phối được nhu yếu của người tiêu dùng. Còn tiêu dùng là mục tiêu sau cuối của việc sản xuất, toàn bộ những mẫu sản phẩm được sản xuất ra đều cần có người tiêu dùng .
Sản xuất là việc tạo ra mẫu sản phẩm và là đối tượng người dùng hoàn toàn có thể phân phối cho việc tiêu dùng. Nếu như không có quy trình sản xuất để tạo ra loại sản phẩm tiêu dùng thì sẽ không hề có tiêu dùng .

Sản xuất quy định phương thức tiêu dùng, tạo ra đối tượng cho tiêu dùng, đây không phải là đối tượng nói chúng mà là đối những đối tượng nhất định do bản thân sản xuất làm môi giới cho người tiêu dùng.

Xem thêm: Bài thu hoạch phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Do đó sản xuất không chỉ là đối tượng người dùng của tiêu dùng mà nó còn quyết định hành động về phương pháp tiêu dùng. Sản xuất phân phối các loại sản phẩm cho tiêu dùng và tạo ra nhu yếu cho người tiêu dùng. Điều này có nghĩa là chỉ khi sản xuất ra một loại loại sản phẩm nào đó thì mới tạo ra nhu yếu tiêu dùng so với loại sản phẩm đó .
Do vậy hoàn toàn có thể thấy được rằng sản xuất và tiêu dùng chính là sự thống nhất của hai mặt đối lập, chúng có đặc thù tương đương và có mối liên hệ mật thiết, ngặt nghèo với nhau từ đó tạo điều kiện kèm theo cho nhau cùng chuyển hóa, cùng tăng trưởng .

Trên đây là nội dung bài viết của chúng tôi về vấn đề vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập vào thực tiễn mong rằng sẽ giải đáp được đầy đủ những băn khoăn của quý độc giả.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button