Uncategorized

TOP 5+ cách active Win 8/8.1 pro bản quyền (Thành Công 100%)

Windows 8.1 là bản nâng cấp của Windows 8 với sự bổ sung và cải tiến nhiều tính năng, giao diện. Tuy nhiên, để sử dụng vĩnh viễn hệ điều hành với đầy đủ tính năng thì bạn cần biết cách active Win 8.1 pro bằng tool sạch, tránh máy bị nhiễm virus. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn 5 cách kích hoạt an toàn và thành công 100% chỉ trong 1 phút.

Xem thêm: Tải office 2021 full crack đã test ok 100%

Link download Windows 8.1 pro

Bản 32 Bit (x86)

Bản 64 Bit

5 cách active Win 8.1 pro thành công 100%

Cách 1: Kích hoạt Windows 8.1 bằng CMD

Bước 1: Trên màn hình desktop, chọn chuột phải, bấm New → Text document.

Active Windows 8.1 pro bằng CMD

Bước 2: Mở file Text Document vừa tạo, paste đoạn code dưới đây:

@echo off

title Activate Windows 8 / Windows 8.1 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo – Windows 8 Core&echo – Windows 8 Core Single Language&echo – Windows 8 Professional&echo – Windows 8 Professional N&echo – Windows 8 Professional WMC&echo – Windows 8 Enterprise&echo – Windows 8 Enterprise N&echo – Windows 8.1 Core&echo – Windows 8.1 Core N&echo – Windows 8.1 Core Single Language&echo – Windows 8.1 Professional&echo – Windows 8.1 Professional N&echo – Windows 8.1 Professional WMC&echo – Windows 8.1 Enterprise&echo – Windows 8.1 Enterprise N&echo.&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Windows…&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /upk >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /cpky >nul&set i=1&wmic os | findstr /I “enterprise” >nul

 

if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT >nul&goto server) else (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk GNBB8-YVD74-QJHX6-27H4K-8QHDG >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk M9Q9P-WNJJT-6PXPY-DWX8H-6XWKK >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 7B9N3-D94CG-YTVHR-QBPX3-RJP64 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk BB6NG-PQ82V-VRDPW-8XVD2-V8P66 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 789NJ-TQK6T-6XTH8-J39CJ-J8D3P >nul)

:server

if %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.com

if %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com

if %i%==3 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com

if %i%==4 goto notsupported

cscript //nologo slmgr.vbs /skms %KMS_Sev%:1688 >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.

cscript //nologo slmgr.vbs /ato | find /i “successfully” && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at msguides.com@gmail.com if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m “Would you like to visit my blog [Y,N]?” & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one… & echo Please wait… & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)

explorer “http://MSGuides.com”&goto halt

:notsupported

echo ============================================================================&echo.&echo Sorry! Your version is not supported.

:halt

pause >nul

Sau đó, ta sẽ được như hình dưới:

Active Windows 8.1 pro bằng CMD 1

Bước 3: Chọn File → Save as để lưu file với tên là “1click.cmd”.

Active Windows 8.1 pro bằng CMD 2

Bước 4: Click chuột phải vào file vừa lưu và chọn run as administrator.

Active Windows 8.1 pro bằng CMD 3

Bước 5: Chọn Enter. Nếu hiện lên chữ Product activated successfully thì bạn đã kích hoạt thành công.

Active Windows 8.1 pro bằng CMD 4
Active Windows 8.1 pro bằng CMD 5

Cách 2: Active Windows 8/8.1 Pro bằng Key

Dưới đây là bộ key kích hoạt Windows 8/8.1 cho bạn tham khảo:

 • W8 Core: BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
 • W8 Core Single Language: 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ
 • W8 Professional: NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
 • W8 Professional N: XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
 • W8 Professional WMC: GNBB8-YVD74-QJHX6-27H4K-8QHDG
 • W8 Enterprise: 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
 • W8 Enterprise N: JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT
 • 1 Core: M9Q9P-WNJJT-6PXPY-DWX8H-6XWKK
 • 1 Core N: 7B9N3-D94CG-YTVHR-QBPX3-RJP64
 • 1 Core Single Language: BB6NG-PQ82V-VRDPW-8XVD2-V8P66
 • 1 Professional: GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
 • 1 Professional N: HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
 • 1 Professional WMC: 789NJ-TQK6T-6XTH8-J39CJ-J8D3P
 • 1 Enterprise: MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
 • 1 Enterprise N: TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW

Bước 1: Kiểm tra phiên bản Windows của máy tính để chọn key phù hợp bằng cách click chuột phải vào biểu tượng This PC và chọn Properties.

Active Windows 8.1 Pro bằng Key 1

Bước 2: Bấm nút Start → chọn Command Prompt (Admin).

Active Windows 8.1 Pro bằng Key 2

Bước 3: Copy hoặc nhập lệnh slmgr /ipk xxx (Trong đó, xxx là bộ key chúng tôi gợi ý ở trên, hãy chọn key tương ứng với phiên bản Windows của bạn) → Bấm Enter.

Active Windows 8.1 Pro bằng Key 3

Bước 4: Thông báo hiện lên

Active Windows 8.1 Pro bằng Key 4

Bước 5: Nhập lệnh “slmgr /ato” → Chọn Enter

Active Windows 8.1 Pro bằng Key 5

Bước 6: Thông báo như hình dưới là đã kích hoạt thành công.

Active Windows 8.1 Pro bằng Key 6

Cách 3: Kích hoạt Windows 8.1 bằng KMSpico

Bước 1: Download KMSPico và giải nén bằng WinRar theo link dưới đây:

LINK FSHARE

Lưu ý: Tắt phần mềm diệt virus trước khi tải KMSpico về máy.

Bước 2: Vào thư mục giải nén KMSpico, chạy file AutoPico.exe.

Active Windows 8.1 bằng KMSpico 1

Bước 3: Khởi động phần mềm bằng cách bấm nút đỏ Start để bắt đầu quá trình kích hoạt.

Active Windows 8.1 bằng KMSpico 2

Bước 4: Kiểm tra hệ điều hành để xem đã được kích hoạt vĩnh viễn.

Active Windows 8.1 bằng KMSpico 3

Hướng dẫn tải foxit reader bản chuẩn

Cách 4: Kích hoạt Windows 8.1 bằng MAS

Bước 1: Tải MAS về máy theo 2 link dưới đây:

LINK GOOGLE DRIVE

LINK FSHARE

Bước 2: Mở thư mục All-In-One-Version → Mở file MAS_1.5_AIO_CRC32_21D20776.cmd

bằng cách click chuột phải → Chọn Run as administrator.

Active Windows 8.1 bằng MAS 1

Bước 3: Khi giao diện dưới đây hiện ra, bạn bấm số 3

Active Windows 8.1 bằng KMSpico 2

Bước 4: Bấm phím số 1 để kích hoạt Win 8.1 nhé.

Active Windows 8.1 bằng KMSpico 3

Bước 5: Chờ một lúc hiện 180days là được.

Active Windows 8.1 bằng KMSpico 4

Bước 6: Nếu hiện như hình dưới thì bạn bấm phím bất kỳ, sau đó nó sẽ hiện về menu trước, bấm “i” để kích hoạt tự động gia hạn.

Active Windows 8.1 bằng KMSpico 5

Bước 1: Tải AIO Tools về máy và giải nén.

Bước 2: Khởi động quyền quản trị file Activate AIO Tools v3.1.3 by Savio.cmd bằng cách click chuột phải và chọn Run as administrator.

Activate Win 8.1 pro bằng AIO Tools 1

Bước 3: Hiện thông báo “Nhap lua chon cua ban” thì bấm 0.

Bước 4: Bấm 1 để kích hoạt Windows

Activate Win 8.1 pro bằng AIO Tools 2

Bước 5: Bấm phím T để tiếp tục.

Activate Win 8.1 pro bằng AIO Tools 3

Bước 6: Đợi phần mềm chạy một lúc. Key sẽ có hiệu lực 180 ngày, sau đó bạn bấm phím bất kỳ để thoát ra. Bấm phím số 4 để tạo gia hạn nếu cần.

Activate Win 8.1 pro bằng AIO Tools 4

Thông báo kết quả thành công:

Activate Win 8.1 pro bằng AIO Tools 5

Trên đây là 5 cách active Win 8.1 pro an toàn, hiệu quả mà chúng tôi muốn chia sẻ tới bạn. Nếu gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, hãy để lại comment ở phía dưới để được hỗ trợ nhanh nhất.

Hướng dẫn : Tải win 7 64 bit bản chuẩn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button