Uncategorized

tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số lớp 10 – 123doc

Danh mục: Toán học

của hàm số – Biết cách tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trên một khoảng, một đoạn, phân biệt cách tìm cực trị với bài toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số – Qua bài giảng rèn … 25: GIÁ TRỊ LỚN NHẤTGIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ. A. CHUẨN BỊ: I. Yêu cầu bài: 1. Yêu cầu kiến thức, kỹ năng, tư duy: – Học sinh nắm được thế nào là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm sốhàm có ứng dụng gì khi tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số ? PHƯƠNG PHÁP tg NỘI DUNG GV: Em hãy đọc ĐN ? Từ ĐN để tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số ta làm như thế nào …

  • 4
  • 677
  • 1

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button