Uncategorized

Tìm giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một khoảng – VnHocTap.com

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tìm giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một khoảng, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Tìm giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một khoảng:
Phương pháp giải. Để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f(x) trên khoảng (a; b) ta lập bảng biến thiên của hàm số f(x) trên khoảng (a; b). Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng (-1;1). Lời giải. Tập xác định, ta chỉ xét trên khoảng (-1; 1). Đạo hàm. Bảng biến thiên. Từ bảng biến thiên ta có max. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên tập xác định của nó.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button