Uncategorized

Tiết 110 Luyện tập so sánh hai phân số khác mẫu số trang 122

Tiết 110 – Luyện tập so sánh hai phân số khác mẫu số: bài 1,2,3,4 trang 122 Toán 4.

Mục tiêu tiết học này sẽ giúp các em biết cách so sánh 2 phân số có cùng tử số bằng 2 cách khác nhau đã được học.

1.So sánh hai phânsố:

Đáp án: a) 5/8 < 7/8;

b) Rút gọn phânsố 15/25 = 15:5/25:5 = 3/5

3/5 < 4/5 vậy 15/25 < 4/5

c) Quy đồng mẫu số hai phânsố 9/7 và 9/8

9/7 = 9×8/7×8 = 72/56; 9/8 = 9×7/8×7 = 63/56

Vì 72/56 > 63/56 nên 9/7 >9/8

d) Quy đồng mẫu số hai phânsố 11/20 và 6/10

Quảng cáo

6/10 = 6×2/10×2 = 12/20; giữ nguyên 11/20

Vì 11/20 < 12/20 nên 11/20< 6/10

Bài 2 trang 122 : So sánh hai phân-số bằng hai cách khác nhau:

Lời giải:

Cách 1: Ta dùng phương pháp quy đồng mẫu số

Cách 2: Các em có thể dùng phương pháp so sánh với 1

Quảng cáo

Bài 3: So sánh 2 phân-số có cùng tử số:

a) Ví dụ: so sánh: 4/5 và 4/7

Nhận xét: Trong 2 phân-số (khác 0) có tử số bằng nhau, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân-số đó lớn hơn.

b) So sánh 2 phân.số:  

Hướng dẫn lam bài 3:

Ta có: 

Bài 4: Viết các phân.số theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) Ta có các phân.số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

b) Ta dùng cách : quy đồng mẫu số ba phân.số này. Chọn mẫu số chung là 12. Ta có:

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button