Uncategorized

Thay đổi biểu tượng ứng dụng – wikiHow

 1. Tiêu đề ảnh Change App Icons Step 1
  Tiêu đề ảnh Change App Icons Step 1

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/8\/87\/Change-App-Icons-Step-1-Version-3.jpg\/v4-460px-Change-App-Icons-Step-1-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/8\/87\/Change-App-Icons-Step-1-Version-3.jpg\/v4-728px-Change-App-Icons-Step-1-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  1

  Lưu biểu tượng cần dùng vào thư viện ảnh. Nếu bạn đã cập nhật iPhone hoặc iPad lên hệ điều hành iOS 14 hay mới hơn, bạn không cần tải ứng dụng của bên thứ ba để thay đổi biểu tượng! Hãy bắt đầu bằng việc tìm một số biểu tượng hoặc hình ảnh khác trên website và lưu chúng vào iPhone/iPad – thường thì bạn có thể thực hiện việc này bằng cách chạm và giữ biểu tượng, rồi chọn Save Image (Lưu hình ảnh).

  • Nếu không biết nên bắt đầu từ đâu, bạn có thể tìm kiếm bằng từ khóa “cool iPhone icons” (biểu tượng đẹp dành cho iPhone) để xem bạn sẽ tìm được những gì, hoặc tìm nhân vật, đồ vật nào đó hay hình ảnh bất kỳ trên Google Photos. Bạn cũng có thể tham khảo các trang tải biểu tượng như Icons8 hoặc Flaticon; nếu sử dụng các trang cung cấp biểu tượng miễn phí, bạn nhớ tải biểu tượng dưới dạng tập tin PNG để có thể sử dụng được trên iPhone/iPad.
  • Nếu thích sáng tạo, bạn có thể tự tay thiết kế biểu tượng trên ứng dụng thiết kế như Photoshop.

  Nếu bạn đã cập nhật iPhone hoặc iPad lên hệ điều hành iOS 14 hay mới hơn, bạn không cần tải ứng dụng của bên thứ ba để thay đổi biểu tượng! Hãy bắt đầu bằng việc tìm một số biểu tượng hoặc hình ảnh khác trên website và lưu chúng vào iPhone/iPad – thường thì bạn có thể thực hiện việc này bằng cách chạm và giữ biểu tượng, rồi chọn(Lưu hình ảnh).

 2. Tiêu đề ảnh Change App Icons Step 2
  Tiêu đề ảnh Change App Icons Step 2

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/e\/e0\/Change-App-Icons-Step-2-Version-3.jpg\/v4-460px-Change-App-Icons-Step-2-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/e\/e0\/Change-App-Icons-Step-2-Version-3.jpg\/v4-728px-Change-App-Icons-Step-2-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  2

  Mở ứng dụng Shortcuts trên iPhone hoặc iPad. Ứng dụng Shortcuts có biểu tượng màu xanh dương với những hình vuông màu hồng và xanh lá. Bạn sẽ thấy ứng dụng này trên màn hình chính hoặc trong thư mục Hiệu suất và Tài chính trong thư viện ứng dụng.

  • Vì ứng dụng được tạo lối tắt, bạn sẽ không thấy biểu tượng thông báo trên biểu tượng mới của ứng dụng.[1]

  Ứng dụng Shortcuts có biểu tượng màu xanh dương với những hình vuông màu hồng và xanh lá. Bạn sẽ thấy ứng dụng này trên màn hình chính hoặc trong thư mục Hiệu suất và Tài chính trong thư viện ứng dụng.

 3. Tiêu đề ảnh Change App Icons Step 3
  Tiêu đề ảnh Change App Icons Step 3

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/f\/fb\/Change-App-Icons-Step-3-Version-3.jpg\/v4-460px-Change-App-Icons-Step-3-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/f\/fb\/Change-App-Icons-Step-3-Version-3.jpg\/v4-728px-Change-App-Icons-Step-3-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  3

  Chạm vào

  +

  . Đây là lựa chọn ở phía trên góc phải.

 4. Tiêu đề ảnh Change App Icons Step 4
  Tiêu đề ảnh Change App Icons Step 4

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/f\/f7\/Change-App-Icons-Step-4-Version-3.jpg\/v4-460px-Change-App-Icons-Step-4-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/f\/f7\/Change-App-Icons-Step-4-Version-3.jpg\/v4-728px-Change-App-Icons-Step-4-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  4

  Chạm vào

  Add Action

  (Thêm thao tác). Màn hình sẽ hiển thị các gợi ý và thanh tìm kiếm.

 5. Tiêu đề ảnh Change App Icons Step 5
  Tiêu đề ảnh Change App Icons Step 5

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/e\/ea\/Change-App-Icons-Step-5-Version-3.jpg\/v4-460px-Change-App-Icons-Step-5-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/e\/ea\/Change-App-Icons-Step-5-Version-3.jpg\/v4-728px-Change-App-Icons-Step-5-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  5

  Nhập open app vào thanh tìm kiếm. Danh sách kết quả liền xuất hiện.

 6. Tiêu đề ảnh Change App Icons Step 6
  Tiêu đề ảnh Change App Icons Step 6

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/9\/99\/Change-App-Icons-Step-6-Version-3.jpg\/v4-460px-Change-App-Icons-Step-6-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/9\/99\/Change-App-Icons-Step-6-Version-3.jpg\/v4-728px-Change-App-Icons-Step-6-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:344,”bigWidth”:728,”bigHeight”:545,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  6

  Chạm vào

  Open App

  bên dưới “Actions” (Thao tác).

 7. Tiêu đề ảnh Change App Icons Step 7
  Tiêu đề ảnh Change App Icons Step 7

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/3\/35\/Change-App-Icons-Step-7-Version-2.jpg\/v4-460px-Change-App-Icons-Step-7-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/3\/35\/Change-App-Icons-Step-7-Version-2.jpg\/v4-728px-Change-App-Icons-Step-7-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  7

  Chạm vào

  Choose

  (Chọn) và chọn ứng dụng. Thao tác này thêm ứng dụng đã chọn vào ô ở phía trên.

 8. Tiêu đề ảnh Change App Icons Step 8
  Tiêu đề ảnh Change App Icons Step 8

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/2\/2f\/Change-App-Icons-Step-8-Version-2.jpg\/v4-460px-Change-App-Icons-Step-8-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/2\/2f\/Change-App-Icons-Step-8-Version-2.jpg\/v4-728px-Change-App-Icons-Step-8-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  8

  Chạm vào

  •••

  và chọn

  Add to Home Screen

  (Thêm vào màn hình chính). Biểu tượng ba chấm hiển thị phía trên góc phải. Phần xem trước của biểu tượng lối tắt sẽ xuất hiện.

 9. Tiêu đề ảnh Change App Icons Step 9
  Tiêu đề ảnh Change App Icons Step 9

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/1\/16\/Change-App-Icons-Step-9-Version-2.jpg\/v4-460px-Change-App-Icons-Step-9-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/1\/16\/Change-App-Icons-Step-9-Version-2.jpg\/v4-728px-Change-App-Icons-Step-9-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  9

  Chọn biểu tượng mới đại diện cho ứng dụng. Cách thực hiện như sau:

  • Chạm vào biểu tượng giữ chỗ bên cạnh “New Shortcut 1” (Lối tắt mới 1) ở bên dưới màn hình.
  • Chạm vào Choose Photo (Chọn ảnh) để mở ảnh.
  • Chọn ảnh mà bạn muốn dùng làm biểu tượng. Nếu ảnh chưa hiển thị trong hình vuông, bạn sẽ thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để cắt ảnh.

  Cách thực hiện như sau:

 10. Tiêu đề ảnh Change App Icons Step 10
  Tiêu đề ảnh Change App Icons Step 10

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/4\/43\/Change-App-Icons-Step-10-Version-2.jpg\/v4-460px-Change-App-Icons-Step-10-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/4\/43\/Change-App-Icons-Step-10-Version-2.jpg\/v4-728px-Change-App-Icons-Step-10-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  10

  Thay “New Shortcut 1” bằng tên của ứng dụng. Tên mà bạn nhập tại đây sẽ là tên hiển thị của ứng dụng trên màn hình chính.

 11. Tiêu đề ảnh Change App Icons Step 11
  Tiêu đề ảnh Change App Icons Step 11

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/0\/0b\/Change-App-Icons-Step-11-Version-2.jpg\/v4-460px-Change-App-Icons-Step-11-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/0\/0b\/Change-App-Icons-Step-11-Version-2.jpg\/v4-728px-Change-App-Icons-Step-11-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  11

  Chạm vào

  Add

  (Thêm) ở phía trên góc phải. Bây giờ biểu tượng mới của ứng dụng đã hiển thị trên màn hình.

  • Để mở ứng dụng, bạn chỉ cần chạm vào biểu tượng mới trên màn hình chính để mở lối tắt và chạm vào tên của ứng dụng.
  • Để thay đổi biểu tượng cho ứng dụng khác, bạn sẽ trở về ứng dụng Shortcuts, thêm thao tác mới để mở ứng dụng cần dùng, và chọn biểu tượng mới như bạn đã làm trước đó.

  Bây giờ biểu tượng mới của ứng dụng đã hiển thị trên màn hình.

  Quảng cáo

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button