Uncategorized

Ta nguoi ban than lop 5 – dfsfdsfds – Tập làm văn lớp 5: Tả một người bạn thân của em Tả bạn thân – StuDocu

Tập

làm

văn

lớp

5:

Tả

một

ngườ

i

bạn

thân

của

em

Tổng

hợp:

Download.vn

1

Tả

bạn

thân

lớp

5

hay

nhất

Dàn

ý

tả

bạn

thân

con

trai

I.

Mở

bài

Giới

thiệu

chung:

Em

rất

nhiều

bạn.

Thân

nhất

b

ạn

Thắng

nhà

ng

phố

học

chung

m

ột

lớp.

II.

Thân

bài

*

Tả

bạn

Thắng:

1.

Ngoại

hình

Dáng

người

cân

đối,

chân

tay

săn

chắc.

Mái

c

cắt

ngắn

hợp

với

khuôn

m

ặt

đầy

đặn,

rám

nắng.

Đôi

mắt

sáng

toát

lên

vẻ

thông

minh,

hóm

hỉnh.

2.

Tính

nết,

tài

năng

Dễ

mến,

hay

giúp

đỡ

bạn.

Học

ra

học,

chơi

ra

chơi.

Giỏi

Toán

nhất

lớp.

chân

sút

số

m

ột

của

đội

bóng.

người

tổ

chức

những

trò

chơi

vui

vẻ.

3.

Kỉ

niệm

sâu

sắc

trong

tình

bạn

với

Thắng

Thắng

giúp

em

tập

bơi,

khắc

phục

tật

sợ

nước.

III.

Kết

bài

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button