Uncategorized

[Sách Giải] ✅ Bài 29: Luyện tập chung – Sách Giải – Học Online Cùng Sachgiaibaitap.com

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 5: tại đây

Bài 1 trang 38 VBT Toán 5 Tập 1: Người ta lát sàn một căn phòng hình vuông có cạnh 8m bằng những mảnh gỗ hình chữ nhật có chiều dài 80cm, chiều rộng 20cm. Hỏi cần bao nhiêu mảnh gỗ để lát kín sàn căn phòng đó ?

Lời giải:

Diện tích căn phòng là:

8 × 8 = 64 (m2)

64m2 = 640 000cm2

Diện tích một mảnh gỗ:

80 × 20 = 1600 (cm2)

Số mảnh gỗ dùng để lát sàn căn phòng đó là:

640 000 : 1600 = 400 (mảnh)

Đáp số: 400 mảnh gỗ.

Bài 2 trang 39 VBT Toán 5 Tập 1: Người ta trồng mía trên một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng 130m, chiều dài hơn chiều rộng 70m.

a) Tính diện tích khu đất đó.

b) Biết rằng, trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 300kg mía. Hỏi khu đất đó thu hoạch được bao nhiêu tấn mía?

Lời giải:

Chiều dài khu đất là:

130 + 70 = 200 (m)

Diện tích khu đất là:

200 × 130 = 26000 (m2)

100m2 thu hoạch được 300kg mía

Vậy 26000m2 thì thu hoạch được số ki – lô- gam mía trên khu đất đó:

Giải vở bài tập Toán 5 | Giải VBT Toán 5 Bai 2 Trang 39 Vbt Toan 5 Tap 1

78000kg = 78 tấn

Đáp số: 78 tấn

Bài 3 trang 39 VBT Toán 5 Tập 1: Một sân vận động hình chữ nhật được vẽ theo tỉ lệ và kích thước như hình bên. Hỏi diện tích sân vận động đó bằng bao nhiêu mét vuông?

Giải vở bài tập Toán 5 | Giải VBT Toán 5 Bai 3 Trang 39 Vbt Toan 5 Tap 1

Lời giải:

Giải vở bài tập Toán 5 | Giải VBT Toán 5 Bai 3 Trang 39 Vbt Toan 5 Tap 1 1

Chiều dài sân vận động là:

6 × 3000 = 18000 (cm) =180 (m)

Chiều rộng sân vận động là:

3 × 3000 = 9000 (cm) = 90m

Diệc tích sân vận động là:

180 × 90 = 16200 (m2)

Đáp số: 16200m2

Bài 4 trang 40 VBT Toán 5 Tập 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Diện tích hình bên là:

A. 20cm2

B. 12cm2

C. 16cm2

D. 10cm2

Giải vở bài tập Toán 5 | Giải VBT Toán 5 Bai 4 Trang 40 Vbt Toan 5 Tap 1

Lời giải:

*Cách 1

Giải vở bài tập Toán 5 | Giải VBT Toán 5 Bai 4 Trang 40 Vbt Toan 5 Tap 1 1

Diện tích hình vẽ = diện tích hình (1) + diện tích hình (2)

= 4 × 3 + 2 × 2 = 16cm2

*Cách 2

Giải vở bài tập Toán 5 | Giải VBT Toán 5 Bai 4 Trang 40 Vbt Toan 5 Tap 1 2

Diệc tích hình vẽ = diện tích hình (1) + diện tích hình (2)

= 3 × 2 + 5 × 2 = 16cm2

*Cách 3

Giải vở bài tập Toán 5 | Giải VBT Toán 5 Bai 4 Trang 40 Vbt Toan 5 Tap 1 3

Diện tích hình vẽ = diện tích hình (1) + diện tích hình (2) + diện tích hình (3)

= 3 × 2 + 3 × 2 + 2 × 2 = 16cm2

Vậy khoanh tròn vào câu trả lời đúng C.16cm2

 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button