Uncategorized

Phát biểu dự Đại hội Liên đội – Tài liệu text

Phát biểu dự Đại hội Liên đội

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (75.11 KB, 3 trang )

Kính thưa: …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………….…………….
……………………………………………..……..…..
…………………………..
Tôi rất vui mừng và phấn khởi được thay mặt BTV Huyện đoàn Lâm Thao về
dự Đại hội Liên đội THCS Lâm Thao năm học 2011-2012. Lời đầu tiên cho phép tôi
thay mặt BTV Huyện đoàn gửi tới các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể Đại
hội lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc Đại hội thành công tốt
đẹp.
Kính thưa: các vị đại biểu!
Thưa toàn thể Đại hội !
Tôi hoàn toàn nhất trí với bản báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu
nhi năm học 2010-2011 của Liên đội THCS Lâm Thao vừa được trình tại Đại hội
cũng như ý kiến phát biểu của đồng chí: Cao Xuân Ái – bí thư chi bộ – Hiệu trưởng
nhà trường. Có thể thấy trong năm học vừa qua. được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp
của chi bộ, sự tạo điều kiện của BGH nhà trường, sự phối hợp của các tổ chức chính
trị cùng với những cố gắng, nỗ lực của các đồng chí cán bộ đội và các em TNNĐ
trong toàn liên đội, công tác đội và phong trào TN trường THCS Lâm thao đã đạt
được nhiều thành tích rất đáng phấn khởi; thông qua các hoạt động của đội đã góp
phần không nhỏ vào sự nghiệp giáo dục chung của nhà trường. điều đó đã được
khẳng định qua bản báo cáo tổng kết công tác đội và phong trào TN năm học vừa qua.
Những kết quả cụ thể được thể hiện trên các mặt công tác của Đội đó là:
Liên đội đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, chú trọng công tác giáo dục
nếp sống văn hoá truyền thống của dân tộc, của Đảng, của Đoàn và của Đội. triển
khai tốt các cuộc thi tìm hiểu; chú trọng tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT, nói
chuyện truyền thống nhân những ngày lễ lớn như 20/11; 22/12, 26/3, 15/5 v.v…
phong trào thi đua học tập đã có những chuyển biến khá rõ nét, từ việc tổ chức phát
động các đợt thi đua theo chủ đề, chủ điểm, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức các bộ
môn, duy trì và thành lập các CLB môn học, tham gia các hoạt động ngoại khoá của nhà
trường đã giúp cho các em đội viên trong liên đội thường xuyên được tiếp xúc với những
kiến thức về khoa học tự nhiên, xã hội với những hình thức, phương pháp mới, dễ tiếp thu,

qua đó nâng cao chất lượng học tập của các em. Phong trào nghiên cứu khoa học cũng
được các đồng chí đoàn viên là giáo viên đặc biệt trú trọng xây dựng những đề tài sáng kiên
kinh nghiệm trong giảng dạy để từ đó làm cơ sở bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn
của người giáo viên. Đặc biệt, thực hiện kế hoạch của Tỉnh đoàn Phú Thọ và Liên hiệp các
Hội Khoa học tỉnh về việc triển khai cuộc thi Sáng tạo trẻ giành cho TTN lần I năm 2005.
BTV Huyện đoàn Lâm Thao đã triển khai và lựa chọn 04 sản phẩm tham gia cuộc thi cấp

tỉnh và Trung ương. Trong 04 sản phẩm có sản phẩm Tàu Ngầm của em: Bùi Tuấn Tiến –
học sinh lớp 8A3 của trường đạt giải Khuyến khích tại cuộc thi cấp Trung ương. Đồng thời
BTC cuộc thi cấp Trung ương đã lựa chọn sản phẩm Tàu Ngầm của em: Bùi Tuấn Tiến
tham gia cuộc thi Sáng tạo trẻ Quốc tế được tổ chức tại ấn Độ. Đây là phần thưởng rất đáng
phấn khởi, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào sáng tạo trong các em thiếu nhi của liên
đội.

Về công tác xây dựng Đội, thực hiện chương trình RLĐV v.v..đã được Liên đội
trú trọng và tổ chức thực hiện tốt đảm bảo theo yêu cầu đề ra.
Có thể nói, những kết quả đã đạt được của Liên đội THCS Lâm thao đã góp
phần không nhỏ vào thành tích chung trong công tác Đội và phong trào TN của huyện
Lâm thao.
Thay mặt BTV Huyện đoàn tôi xin ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những cố
gắng, nỗ lực và những thành tích mà Liên đội THCS Lâm thao đã đạt được trong năm
học vừa qua.
Kính thưa: các vị đại biểu
Thưa: toàn thể Đại hội
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Đội và phong trào TN trường
THCS Lâm Thao vẫn còn bộc lộ một số tồn tại hạn chế đó là:
Công tác tuyên truyền giáo dục, giáo dục truyền thống chưa thường xuyên kịp
thời, các cuộc thi đã được phát động nhưng số lượng và chất lượng tham gia chưa cao.
Công tác bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ đội chưa thực sự được trú trọng.

Kính thưa: các vị đại biểu
Thưa: toàn thể Đại hội
Với những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tạ còn mắc phải. Trong
năm học tới Liên đội THCS Lâm Thao cần tập trung làm tốt một số nội dung sau:
– Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho TNNĐ, đẩy mạnh các
hoạt động giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng của Đảng của
Đoàn, của đội thông qua các hình thức khác nhau, tiếp tục biệt phát động đợt sinh
hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, đội viên với chủ đề “Mãi mãi tuổi hai mươi”
thông qua hai tập nhật ký của Nguyễn Văn Thạc và đặng Thuỳ Châm…
– Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá văn nghệ TDTT thu hút đông đảo TN tham
gia. Tích cực tổ chức và tìm tòi những phương pháp hoạt động mới nhằm tạo sự hứng
thú cho các em thiếu nhi khi tham gia hoạt động đội, góp phần thực hiện thắng lợi
mục tiêu giảng dạy và học tập của nhà trường.
– Thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Đội, chức các lớp tập huấn
nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trong BCH Liên, Chi đội, Tiếp tục triển khai chương

trình rèn luyện đội viên tạo môi trường để các em phấn đấu trở thành người đoàn viên
TNCS Hồ Chí Minh.
Kính thưa: – Các vị đại biểu
– Thưa toàn thể đại hội
Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam có vai trò quan trọng
trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng
đất nước, hơn nửa thế kỷ qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu và sự dìu
dắt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phong trào thiếu nhi ngày càng phát triển mạnh
mẽ, Đội TNTP Hồ Chí Minh trở thành nơi hội tụ của thiếu nhi và không ngừng lớn
mạnh, ngày nay đất nước ta đang bước vào thời kỳ đổi mới, thời kỳ đẩy mạnh CNHHĐH đất nước, con người được đặt ở trung tâm chiến lược của sự phát triển, lớp
TNNĐ hôm nay sẽ là những công dân, những chủ nhân tương lai của đất nước. Vì vậy
tôi mong rằng trong năm học tới công tác đội trường THCS Lâm thao sẽ tiếp tục đón
nhận được nhiều sự quan tâm tạo điều kiện hơn nữa của chi bộ, BGH nhà trường để

đội ngũ cán bộ, các em đội viên có điều kiện được rèn luyện cống hiến và trưởng
thành, góp phần vào phong trào chung của huyện nhà. Tôi mong rằng, tại Đại hội này
các đại biểu về dự đại hội sẽ lựa chọn được một BCH Liên đội mới gồm những em có
đủ phẩm chất đạo đức, năng lực trong công tác để lãnh đạo công tác đội và phong trào
TN trường THCS Lâm thao ngày càng phát triển.
Trước khi ngừng lời, một lần nữa thay mặt BTV huyện đoàn Lâm thao tôi xin
trân trọng cảm ơn các đồng chí đại biểu thay mặt cho chi bộ, BGH nhà trường đã
quan tâm tạo điều kiện đến công tác Đội của trường nói riêng của huyện Lâm thao nói
chung.
Xin kính chúc các vị đại mạnh khoẻ hạnh Phúc và thành đạt , chúc các em thiếu
nhi bước vào một năm học mới sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. chúc đại hội
thành công tốt đẹp .
Xin cảm ơn!

qua đó nâng cao chất lượng học tập của các em. Phong trào nghiên cứu khoa học cũngđược các đồng chí đoàn viên là giáo viên đặc biệt trú trọng xây dựng những đề tài sáng kiênkinh nghiệm trong giảng dạy để từ đó làm cơ sở bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môncủa người giáo viên. Đặc biệt, thực hiện kế hoạch của Tỉnh đoàn Phú Thọ và Liên hiệp cácHội Khoa học tỉnh về việc triển khai cuộc thi Sáng tạo trẻ giành cho TTN lần I năm 2005.BTV Huyện đoàn Lâm Thao đã triển khai và lựa chọn 04 sản phẩm tham gia cuộc thi cấptỉnh và Trung ương. Trong 04 sản phẩm có sản phẩm Tàu Ngầm của em: Bùi Tuấn Tiến –học sinh lớp 8A3 của trường đạt giải Khuyến khích tại cuộc thi cấp Trung ương. Đồng thờiBTC cuộc thi cấp Trung ương đã lựa chọn sản phẩm Tàu Ngầm của em: Bùi Tuấn Tiếntham gia cuộc thi Sáng tạo trẻ Quốc tế được tổ chức tại ấn Độ. Đây là phần thưởng rất đángphấn khởi, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào sáng tạo trong các em thiếu nhi của liênđội.Về công tác xây dựng Đội, thực hiện chương trình RLĐV v.v..đã được Liên độitrú trọng và tổ chức thực hiện tốt đảm bảo theo yêu cầu đề ra.Có thể nói, những kết quả đã đạt được của Liên đội THCS Lâm thao đã gópphần không nhỏ vào thành tích chung trong công tác Đội và phong trào TN của huyệnLâm thao.Thay mặt BTV Huyện đoàn tôi xin ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những cốgắng, nỗ lực và những thành tích mà Liên đội THCS Lâm thao đã đạt được trong nămhọc vừa qua.Kính thưa: các vị đại biểuThưa: toàn thể Đại hộiBên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Đội và phong trào TN trườngTHCS Lâm Thao vẫn còn bộc lộ một số tồn tại hạn chế đó là:Công tác tuyên truyền giáo dục, giáo dục truyền thống chưa thường xuyên kịpthời, các cuộc thi đã được phát động nhưng số lượng và chất lượng tham gia chưa cao.Công tác bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ đội chưa thực sự được trú trọng.Kính thưa: các vị đại biểuThưa: toàn thể Đại hộiVới những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tạ còn mắc phải. Trongnăm học tới Liên đội THCS Lâm Thao cần tập trung làm tốt một số nội dung sau:- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho TNNĐ, đẩy mạnh cáchoạt động giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng của Đảng củaĐoàn, của đội thông qua các hình thức khác nhau, tiếp tục biệt phát động đợt sinhhoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, đội viên với chủ đề “Mãi mãi tuổi hai mươi”thông qua hai tập nhật ký của Nguyễn Văn Thạc và đặng Thuỳ Châm…- Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá văn nghệ TDTT thu hút đông đảo TN thamgia. Tích cực tổ chức và tìm tòi những phương pháp hoạt động mới nhằm tạo sự hứngthú cho các em thiếu nhi khi tham gia hoạt động đội, góp phần thực hiện thắng lợimục tiêu giảng dạy và học tập của nhà trường.- Thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Đội, chức các lớp tập huấnnghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trong BCH Liên, Chi đội, Tiếp tục triển khai chươngtrình rèn luyện đội viên tạo môi trường để các em phấn đấu trở thành người đoàn viênTNCS Hồ Chí Minh.Kính thưa: – Các vị đại biểu- Thưa toàn thể đại hộiĐội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam có vai trò quan trọngtrong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựngđất nước, hơn nửa thế kỷ qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu và sự dìudắt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phong trào thiếu nhi ngày càng phát triển mạnhmẽ, Đội TNTP Hồ Chí Minh trở thành nơi hội tụ của thiếu nhi và không ngừng lớnmạnh, ngày nay đất nước ta đang bước vào thời kỳ đổi mới, thời kỳ đẩy mạnh CNHHĐH đất nước, con người được đặt ở trung tâm chiến lược của sự phát triển, lớpTNNĐ hôm nay sẽ là những công dân, những chủ nhân tương lai của đất nước. Vì vậytôi mong rằng trong năm học tới công tác đội trường THCS Lâm thao sẽ tiếp tục đónnhận được nhiều sự quan tâm tạo điều kiện hơn nữa của chi bộ, BGH nhà trường đểđội ngũ cán bộ, các em đội viên có điều kiện được rèn luyện cống hiến và trưởngthành, góp phần vào phong trào chung của huyện nhà. Tôi mong rằng, tại Đại hội nàycác đại biểu về dự đại hội sẽ lựa chọn được một BCH Liên đội mới gồm những em cóđủ phẩm chất đạo đức, năng lực trong công tác để lãnh đạo công tác đội và phong tràoTN trường THCS Lâm thao ngày càng phát triển.Trước khi ngừng lời, một lần nữa thay mặt BTV huyện đoàn Lâm thao tôi xintrân trọng cảm ơn các đồng chí đại biểu thay mặt cho chi bộ, BGH nhà trường đãquan tâm tạo điều kiện đến công tác Đội của trường nói riêng của huyện Lâm thao nóichung.Xin kính chúc các vị đại mạnh khoẻ hạnh Phúc và thành đạt , chúc các em thiếunhi bước vào một năm học mới sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. chúc đại hộithành công tốt đẹp .Xin cảm ơn!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button