Uncategorized

nếu đường đi của máu trong thành phần tuần hoàn của chim ?

*đối với hệ tuần hoàn kép, tim có 4 ngăn(2 tâm nhĩ và hai tâm thất) gồm 2 vòng tuần hoàn kín, máu đi theo sơ đồ sau :
-máu từ tâm nhĩ phải đi xuống tâm thất phải. máu từ tâm thất phải theo động mạch chủ trên đến phổi để thực hiện chức năng trao đổi khí, sau đó theo tĩnh mạch chủ trên trở về tâm nhĩ trái.

-máu từ tâm nhĩ trái đổ xuống tâm thất trái, theo động mạch chủ dưới đến các tế bào, các mô- để thực hiện chức năng trao đổi chất, sau đó theo tĩnh mạch chủ dưới trở về tâm nhĩ phải kết thúc một vòng tuần hoàn.

*đối với hệ tuần hoàn đơn: với tim 2 ngăn máu từ tâm nhĩ đổ xuống tâm thất qua động mạch chủ đến các tế bào , cơ quan để trao đổi khí và chất, sau đó theo tĩnh mạch chủ trở về tâm nhĩ, kết thúc một vòng tuần hoàn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button