Uncategorized

Nếu đứng vào hàng ngũ của Đoàn, em sẽ làm gì để xứng đáng là người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh? – Khác Lớp 9 – Bài tập Khác Lớp 9 – Giải bài tập Khác Lớp 9 | Lazi.vn – Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Tích cực học tập, tiếp tục cố gắng học tập tốt hơn đế xứng đáng.
Tích cực tham gia hoạt động của trường, hoạt động xã hội.
Cố gắng giúp đỡ, quan tâm bạn bè, tạo điều kiện jgip đỡ đế đc vào đoàn.
Chấp hành tốt những quy định của đoàn, cố gắng hoàn thành những chỉ tjêu đề ra.
Tuyên truyền các công dân tham ja tốt các hoạt động xã hộj, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, xây dựng đc một nền an njnh vững vàng và júp cho xh ngày càng ổn định và phát trjển.
Xây dưng con ngườj mớj, đạo đức tốt, chín chắn trong cách ứng xử vớj bạn bè, ngườj thân và xã hộj.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button