Uncategorized

Mẫu Đề Tài Chiến Sỹ Thi Đua Cấp Cơ Sở, Đề Tài Chiến Sĩ Thi Đua

kiến nhận xét quý đồng nghiệp cấp lãnh đạo để việc giáo dục thẩm mỹ cho học sinh trường tiểu học ngày hoàn thi n / Xác nhận thủ trưởng đơn vị Người báo cáo sáng kiến Trần Châu … cố lại kiến thức học cũ trước vào tiết học cách tốt – Trên thân thực nghiệm áp dụng vào tiết dạy, qua thời gian vận dụng kinh nghiệm thấy em có nhiều tiến rõ rệt phân môn 4/ Hiệu sáng kiến kinh … hiệu cho phân môn vẽ trang trí khối 3.2.1/ Giới thi u bài: Đây phần quan trọng học giáo viên phải làm đề tạo thu hút học sinh tập trung vào chủ đề học em nhớ lâu Ví dụ: Bài màu sắc cách pha màu:…

… Xin tiếp thu ýnhận xét quý đồng nghiệp cấp lãnh đạo để việc giáo dục thẩm mỹ cho học sinh trường tiểu học ngày hoànn / Xác nhận thủ trưởng đơn vị NgườiTrần Châu … cố lạithức học cũ trước vào tiết học cách tốt – Trên thân thực nghiệm áp dụng vào tiết dạy, qua thời gian vận dụng kinh nghiệm thấy em có nhiều tiến rõ rệt phân môn 4/kinh …cho phân môn vẽ trang trí khối 3.2.1/ Giớiu bài: Đây phần quan trọng học giáo viên phải làmtạo thu hút học sinh tập trung vào chủhọc em nhớ lâu Ví dụ: Bài màu sắc cách pha màu:…

Bạn đang xem: Mẫu đề tài chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

*
… tiờu chun ca danh hiu chiến sỹ thi đua cấp sở so sỏnh vi thnh tớch bn thõn ó t c nm hc 2010-2011, tụi nhn thy mỡnh tiờu chun đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp sở Kớnh ngh Hi ng Thi ua – Khen … nhận giáo viên giỏi cấp huyện – Năm 2010 2011: + ngh tặng thởng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp sở + t giỏo viờn gii cp trng + c bo lu danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện + Có học sinh giỏi đạt … huyện Danh hiu thi ua ó t ba nm hc gn õy: (2008-2009;2009-2010; 2010-2011) – Năm 2008 2009: Đạt danh hiệu lao động tiên tiến, đợc công nhận giáo viên giỏi cấp huyện – Năm 2009 2010: Đạt danh hiệu…
*

Thủ tục tặng thưởng danh hiệu chiến sỹ thi đua sở (khen thưởng tổng kết năm), Mã số hồ 054875 ppsx

*
… Trên sáng kiến kinh nghiệm thân mong Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp thị xã xem xét ghi nhận kết Đề tài sáng kiến kinh nghiệm tôi, đồng thời đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng thị xã xét công … đồng thi đua khen thưởng thị xã xét công nhận danh hiệu Chiến thi đua sở năm học 2014-2015 Vĩnh Châu, ngày 13 tháng 11 năm 2015 Người viết sáng kiến Nguyễn Thanh Lâm Xác nhận Thủ trưởng đơn … pháp sáng kiến, người thực tiến hành khảo sát kết để đánh giá hiệu sáng kiến sau: – Chất lượng học sinh ngày tiến hơn, đặc biệt biết cách lập luận để tìm phương hướng gải vấn đề – Tỷ lệ học sinh…
*
… trình Hội đồng TĐ-KT, UBND Huyện xét tặng thởng Danh hiệu: Lao động tiên tiến cho cá nhân năm học 201 – 201 Thủ trởng đơn vị Ngời viết báo cáo thành tích Nguyễn Quang Huy Xác nhận phòng GD&ĐT … liền trớc) – Năm học 20 – 20 : Đợc tặng danh hiệu Lao động tiên tiến chủ tịch UBND huyện cấp QĐ số ngày / / Với thành tích xuất sắc cá nhân đạt đợc năm học, đề Hội đồng TĐ-KT ngành GD&ĐT , xét … tóm tắt thành tích tập thể tổ, tổ sinh hoạt đóng góp vào thành tích chung tổ, tập thể sinh hoạt – Nêu tóm tắt danh hiệu thi đua hình thức khen thởng giai đoạn đề nghị khen thởng, danh hiệu LĐTT…
*
… chất lựơng thực HS lên III Các danh hiệu đề nghị danh hiệu thi đua tổ : -05 CSTĐ, -7 LĐTT huyện -Tập thể tổ Tập thể LĐTT huyện khen Trên thành tích đạt đợc năm đề nghị với HĐTĐ KT huyện Tam Nông … 01; KK 16 HS Thi HS khiếu lớp 6, 7, 8; có em đạt điểm từ trung bình trở lên; Toán có HS , Các phong trào thi đua hoạt động khác tổ : – Tổ tổ chức đợt thi đua lớn 20/11 26/3 tổ chức thi hội giảng … 17 /17 giáo viên, tốt 15, 2 Học sinh: Học sinh có chuyển biến chất lợng thực, chuyên cần học tập – Học sinh giỏi lớp cấp Tỉnh : Tổng số HS, giải Nhì HS, Ba 02 HS – Học sinh giỏi lớp cấp huyện…
… nhận danh hiệu Chiến thi đua sở theo định số 2208/QĐ-UBND, ngày 24 tháng năm 2009 – Năm 2009 – 2010, đạt danh hiệu lao động tiên tiến, UBND huyện công nhận danh hiệu Chiến thi đua sở theo … “Tất học sinh thân yêu” Hiệu đề tài: Với việc áp dụng biện pháp đề tài tỷ lệ bỏ học học sinh năm qua đạt kết khả quan cụ thể qua năm thực hiện, đề tài đem lại số kết sau: Năm học Tổng số HS đầu năm … Kiên Giang Cấp công nhận đề tài sáng kiến: Được hội đồng thi đua khen thưởng cấp sở xếp loại B III Kết khen thưởng: – Năm 2007 – 2008, đạt danh hiệu lao động tiên tiến, tặng khen UBND tỉnh Kiên…

… tiờu chun cahiusỹcấp sở so sỏnh vi thnh tớch bn thõn ó t c nm hc 2010-2011, tụi nhn thy mỡnh tiờu chun đạtsỹcấp sở Kớnh ngh Hi ngua – Khen … nhận giáo viên giỏi cấp huyện – Năm 2010 2011: + nghthởngsỹcấp sở + t giỏo viờn gii cp trng + c bo lugiáo viên giỏi cấp huyện + Có học sinh giỏi đạt … huyệnhiuua ó t ba nm hc gn õy: (2008-2009;2009-2010; 2010-2011) – Năm 2008 2009: Đạtlao động tiên tiến, đợc công nhận giáo viên giỏi cấp huyện – Năm 2009 2010: Đạthiệu…… Trênkinh nghiệm thân mong Hội đồngduyệtcấp thị xã xemghi nhận kếttàikinh nghiệm tôi, đồng thờiHội đồngthưởng thị xãcông … đồngthưởng thị xãcông nhận2014-2015 Vĩnh Châu, ngày 13 tháng 112015 Người viếtNguyễn Thanh Lâm Xác nhận Thủ trưởng đơn … phápngười thực tiến hành khảo sát kết để đánh giásau: – Chất lượngsinh ngày tiến hơn, đặc biệt biết cách lập luận để tìm phương hướng gải vấn- Tỷ lệsinh…… trình Hội đồng TĐ-KT, UBND Huyện xétthởngcho cá nhân năm học 201 – 201 Thủ trởng đơn vị Ngời viếtNguyễn Quang Huy Xác nhận phòng GD&ĐT … liền trớc) – Năm học 20 – 20 : Đợcchủ tịch UBND huyện cấp QĐ số ngày / / Vớixuất sắc cá nhân đạt đợc năm học,Hội đồng TĐ-KT ngành GD&ĐT , xét … tóm tắttập thể tổ, tổ sinh hoạt đóng góp vàochung tổ, tập thể sinh hoạt – Nêu tóm tắtthi đua hình thức khen thởng giai đoạnkhen thởng,LĐTT…… chất lựơng thực HS lên III Cáctổ : -05 CSTĐ, -7 LĐTT huyện -Tập thể tổ Tập thể LĐTT huyện khen Trênđạt đợcvới HĐTĐ KT huyện Tam Nông … 01; KK 16 HSHS khiếu lớp 6, 7, 8; có em đạt điểm từ trung bình trở lên; Toán có HS , Các phong tràohoạt động khác tổ : – Tổ tổ chức đợtlớn 20/11 26/3 tổ chứchội giảng … 17 /17 giáo viên, tốt 15, 2sinh:sinh có chuyển biến chất lợng thực, chuyên cầntập -sinh giỏi lớp cấp Tỉnh : Tổng số HS, giải Nhì HS, Ba 02 HS -sinh giỏi lớp cấp huyện…… nhậntheo định số 2208/QĐ-UBND, ngày 24 tháng2009 -2009 – 2010, đạtlao động tiên tiến, UBND huyện công nhậntheo … “Tấtsinh thân yêu”Với việc áp dụng biện pháptỷ lệ bỏhọc sinhqua đạt kết khả quan cụ thể quathực hiện,đem lại số kết sau:Tổng số HS đầu… Kiên Giang Cấp công nhậnĐược hội đồngkhen thưởng cấpxếp loại B III Kết khen thưởng: -2007 – 2008, đạtlao động tiên tiến,khen UBND tỉnh Kiên…

Xem thêm: Chi Tiết Ngự Hồn Âm Dương Sư Soul List Onmyoji, Chi Tiết Ngự Hồn Âm Dương Sư

Tặng thưởng Danh hiệu Chiến thi đua cấp bộ, Chiến thi đua toàn quốc cho cá nhân thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ ppsx

… TTHC: Quyết định khen thưởng Các bước Mô tả bước Tên bước Bước Đơn vị nhân đat tiêu chuẩn đề nghị tặng thưởng Danh hiệu Chiến thi đua cấp Bộ gửi hồ sơ Vụ Pháp chế Bộ Y tế Vụ Pháp chế tiếp … định khen thưởng cho đơn vị đề nghị để tổ chức trao tặng Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ trình đề nghị khen thưởng đơn vị Báo cáo thành tích Biên bình xét thi đua Biên họp Hội đồng thi đua khen thưởng … sơ tiêu chuẩn Nếu Bước nhân đủ điều kiện theo qui định, trình Hội đồng thi đua Bộ xét duyệt Căn vào biên Hội đồng thi đua, Vụ Pháp chế tổng hợp trình Bộ trưởng định khen thưởng trình Thủ Bước…
… 100% nhân tập thể hoàn thành nhiệm vụ giao, có 70% nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; d) Có nhân đạt danh hiệu “Chiến thi đua sở” nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở … b, d đ khoản Ðiều có 100% nhân tập thể hoàn thành nhiệm vụ giao, có 70% nhân đạt danh hiệu “Chiến tiên tiến” xét tặng danh hiệu “Ðơn vị thắng” Ðiều 28 Danh hiệu “Tập thể lao động tiên … chuẩn sau: a Hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch giao; b Có phong trào thi đua thường xuyên, thi t thực, có hiệu quả; c Có 50% nhân tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” nhân bị kỷ luật…
… điều kiện thực thủ tục hành chính: – Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh lựa chọn cá nhân thật tiêu biểu xuất sắc số cá nhân có 03 năm liên tục đạt Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp sở Có thành … quy định chi tiết thi hành số điều Luật Thi đua, Khen thưởng Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thi đua, Khen thưởng; – Quy định công tác thi đua, khen thưởng địa bàn tỉnh UBND tỉnh ban hành Công … dẫn khen thưởng tổng kết công tác năm Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh ban hành Mẫu đơn, mẫu tờ khai chính: Chung mẫu đơn, mẫu tờ khai với Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh (khen thưởng…
… Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Giao thông vận tải” ghi rõ thời gian 03 lần liên tục tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp sở” trước thời điểm đề nghị; sáng … khen Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) Nêu thành tích cá nhân việc … 1 Báo cáo thành tích 05 năm trước thời điểm đề nghị Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì; 07 năm…
… khen (ký, đóng dấu) _ Ghi chú: – (1): Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị Huân chương Sao vàng; 05 năm Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc … hàng…) – (4): Tuỳ theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu tiêu chí việc thực nhiệm vụ trị đơn vị (có so sánh với năm trước 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề nghị ), ví dụ: + Đối với đơn vị sản … Nêu danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng thưởng phong tặng (ghi rõ số định, ngày, tháng, năm…
Từ khóa: báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng danh hiệu lao động tiên tiếnđề tài sáng kiến kinh nghiệm về đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 20102011báo cáo thành tích đề nghị danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở của hiệu trưởng trường mầm nonbao cáo sang kiên đề nghị khen thuongmẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởngmẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng huân chươngmẫu số 8 báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng bằng khen của bộ trưởng bộ tư pháp cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề pptxmẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng cap huyênbáo thành tích công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đuabáo thành tích công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sửbáo thành tích công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua của phó hiệu trưởng trường thcsmẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng phong trào thi đua theo đợtmãu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởngmẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởngbáo cáo thành tích đề nghị khen thưởng đảng viênBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau

… TTHC: Quyết định khenbước Mô tả bước Tên bước Bướccóđat tiêu chuẩn đề nghịgửi hồ sơ Vụ Pháp chếY tế Vụ Pháp chế tiếp … định khenđề nghị để tổ chức traoHồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ trình đề nghị khenBáo cáo thành tích Biên bình xétBiên họp Hội đồngkhen… sơ tiêu chuẩn NếuBướcđủ điều kiện theo qui định, trình Hội đồngxét duyệt Căn vào biên Hội đồngVụ Pháp chế tổng hợp trìnhtrưởng định khentrình Thủ Bước…… 100%nhân tập thể hoànnhiệm vụ giao, có 70%nhân đạt”Lao động tiên tiến”; d) Cónhân đạtsở”nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở … b, d đ khoản Ðiều có 100%nhân tập thể hoànnhiệm vụ giao, có 70%nhân đạttiên tiến” xét tặng”Ðơn vị thắng” Ðiều 28″Tập thể lao động tiên … chuẩn sau: a Hoàntốt nhiệm vụ kế hoạch giao; b Có phong tràothường xuyên,t thực, cóquả; c Có 50%nhân tập thể đạt”Lao động tiên tiến”nhân bị kỷ luật…… điều kiện thựchành chính: -lựa chọn cá nhân thật tiêu biểu xuất sắc số cá nhân có 03 năm liênđạtsở Có thành … quy định chi tiếthành số điều LuậtKhenLuật sửa đổi, bổ sung số điều LuậtKhen- Quy định công táckhenđịa bànUBNDban hành Công … dẫn khentổng kết công tác năm Hội đồng- Khenban hành Mẫu đơn, mẫu tờ khai chính: Chung mẫu đơn, mẫu tờ khai vớiBằng khen(khen thưởng…… Đối vớiphongdanh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Giao thông vận tải” ghi rõ thời gian 03 lần liên tụcdanh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp sở” trước thời điểmsáng … khen Ghi rõ hình thứckhenĐơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã,phố thuộc tỉnh): tỉnhphố trực thuộc trung ương) Nêucá nhân việc … 105 năm trước thời điểmHuân chương Độc lập, Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì; 07 năm…… khen (ký, đóng dấu) _ Ghi chú: – (1):10 năm trước thời điểmHuân chương Sao vàng; 05 năm Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc … hàng…) – (4): Tuỳ theo hình thứckhennêu tiêu chí việc thực nhiệm vụ trị đơn vị (có so sánh với năm trước 03 năm, 05 năm trước thời điểm), ví dụ: + Đối với đơn vị sản … Nêu danh hiệu thi đua, hình thức khenĐảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh,phố trực thuộc Trung ươngphong(ghi rõ số định, ngày, tháng, năm…Từ khóa: báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng danh hiệu lao động tiên tiếnđề tài sáng kiến kinh nghiệm về đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 20102011báo cáo thành tích đề nghị danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở của hiệu trưởng trường mầm nonbao cáo sang kiên đề nghị khen thuongmẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởngmẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng huân chươngmẫu số 8 báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng bằng khen của bộ trưởng bộ tư pháp cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề pptxmẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng cap huyênbáo thành tích công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đuabáo thành tích công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sửbáo thành tích công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua của phó hiệu trưởng trường thcsmẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng phong trào thi đua theo đợtmãu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởngmẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởngbáo cáo thành tích đề nghị khen thưởng đảng viênBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG Xà HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲTai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button