Uncategorized

Luyện từ và câu Tuần 5 trang 21, 22 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1

Với bài giải Luyện từ và câu Tuần 5 trang 21, 22 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 hay nhất, chi tiết sẽ giúp Giáo viên, phụ huynh có thêm tài liệu để giúp các em học sinh làm bài tập về nhà trong vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 từ đó học tốt môn Tiếng Việt 3.

1: Gạch chân các hình ảnh so sánh trong những khổ thơ sau . Viết lại các từ chỉ sự so sánh

Trả lời:

2: a, Gạch chân tên những sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ sau :

   Thân dừa bạc phếch tháng năm

Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao

   Đêm hè , hoa nở cùng sao

Tàu dừa –chiếc lược chải vào mây xanh

b, Tìm các từ so sánh có thể thêm vào những câu chưa có từ so sánh:

Trả lời:

a)

   Thân dừa bạc phếch tháng năm

Quả dừađàn lợn con nằm trên cao

   Đêm hè , hoa nở cùng sao

Tàu dừa chiếc lược chải vào mây xanh

b)

Sự vật A Từ so sánh có thể thêm vào câu chưa có từ so sánh Sự vật B
a) Quả dừa Như, giống , là , như là ,giống như , tựa Đàn lợn
b) Tàu dừa Tựa như , giống , là , như là , giống như Chiếc lược

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button