Uncategorized

Hãy chỉ ra đường đi của máu trong hệ tuần hoàn đơn của cá

Với giải Câu hỏi trang 79 SGK Sinh học lớp 11 được biên soạn lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập môn Sinh học 11. Mời các bạn đón xem:

Giải Sinh học 11 Bài 18: Tuần hoàn máu

Video Giải Câu hỏi trang 79 SGK Sinh học 11

Câu hỏi trang 79 SGK Sinh học 11:

– Hãy chỉ ra đường đi của máu trong hệ tuần hoàn đơn của cá (xuất phát từ tim) và giải thích tại sao hệ tuần hoàn của cá gọi là hệ tuần hoàn đơn (hình 18.3A).

– Hãy chỉ ra dường đi của máu trong hệ tuần hoàn kép của thú và giải thích tại sao hệ tuần hoàn của thú được gọi là hệ tuần hoàn kép (hình 18.3B).

– Cho biết ưu điểm của tuần hoàn máu trong hệ tuần hoàn kép so với hệ tuần hoàn đơn

Lời giải:

Tài liệu VietJack

– Đường đi của máu trong hệ tuần hoàn đơn của cá: Tim → động mạch mang → mao mạch mang → động mạch lưng → mao mạch → tĩnh mạch → tim. Hệ tuần hoàn của cá gọi là hệ tuần hoàn đơn vì có 1 vòng tuần hoàn.

– Đường đi của máu trong hệ tuần hoàn kép của thú

+ Vòng tuần hoàn nhỏ: tim → mao mạch phổi → tim

+ Vòng tuần hoàn lớn: tim → mao mạch các cơ quan trong cơ thể →tim

Gọi là hệ tuần hoàn kép vì có 2 vòng tuần hoàn.

– Ưu điểm: hệ tuần hoàn kép có  máu chảy với áp lực cao nên đi xa và nhanh giúp trao đổi khí và dinh dưỡng đạt hiệu quả cao hơn hệ tuần hoàn đơn.

Xem thêm lời giải bài tập Sinh học lớp 11 hay, chi tiết khác:

Câu hỏi trang 79 SGK Sinh học 11: – Hãy chỉ ra đường đi của máu (bắt đầu từ tim) trên…

Bài 1 trang 80 SGK Sinh học 11: Tại sao hệ tuần hoàn của côn trùng được gọi…

Bài 2 trang 80 SGK Sinh học 11: Tại sao hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư…

Bài 3 trang 80 SGK Sinh học 11: Đánh dấu X vào ☐ cho ý trả lời đúng về…

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button