Uncategorized

Đường đi của máu trong vòng tuần hoàn lớn của hệ tuần hoàn kép ở thú theo trật tự nào dưới đây

Đường đi của máu trong vòng tuần hoàn lớn của hệ tuần hoàn kép ở thú theo trật tự nào dưới đây

Hệ tuần hoàn kín có ở mực ống, bạch tuộc, giun đốt và động vật có xương sống có đặc điểm máu được tim bơm đi lưu thông liên tục trong mạch kín, từ động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch và sau đó về tim. Máu trao đổi chất với tế bào qua thành mao mạch. Đường đi của máu trong vòng tuần hoàn phổi của hệ tuần hoàn kép ở thú theo trật tự: Tim → Động mạch giàu O2→ mao mạch → tĩnh mạch giàu CO2 → tim

Câu hỏi: Đường đi của máu trong vòng tuần hoàn lớn của hệ tuần hoàn kép ở thú theo trật tự nào dưới đây?

A. Tim → Động mạch giàu O2→ mao mạch → tĩnh mạch giàu CO2 → tim

B. Tim → động mạch giàu CO2→ mao mạch→ tĩnh mạch giàu O2→ tim

C. Tim → động mạch ít O2 → mao mạch→ tĩnh mạch có ít CO2→ tim

D. Tim → động mạch giàu O2 → mao mạch→ tĩnh mạch có ít CO2→ tim

Trả lời

Đáp án đúng: A.Tim → Động mạch giàu O2→ mao mạch → tĩnh mạch giàu CO2 → tim

Đường đi của máu trong vòng tuần hoàn phổi của hệ tuần hoàn kép ở thú theo trật tự: Tim → Động mạch giàu O2→ mao mạch → tĩnh mạch giàu CO2 → tim.

>>> Xem thêm: Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn

Giải thích của giáo viên Top lời giải vì sao chọn đáp án A

Đường đi của máu trong hệ tuần hoàn kép của thú được biểu diễn theo trật tự như sau:

Vòng tuần hoàn lớn: Máu giàu O được tim bơm vào động mạch chủ đến các động mạch nhỏ hơn và đến mao mạch ở các cơ quan, bộ phận để thực hiện trao đổi khí và chất, sau đó máu giàu CO đi theo tĩnh mạch về tim.

Đường đi của máu trong vòng tuần hoàn lớn của hệ tuần hoàn kép ở thú theo trật tự nào dưới đây

Vòng tuần hoàn nhỏ: Máu giàu CO được tim bơm lên phổi để trao đổi khí và trở thành máu giáu O quay trở lại tim.

→ Đáp án A là đáp án đúng

>>> Xem thêm: Ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về hệ tuần hoàn kép

Câu 1: Hệ tuần hoàn kép có đặc điểm

 A. Máu được bơm với áp lực thấp nên vận tốc máu chảy chậm.

 B. Máu được bơm với áp lực cao nên vận tốc máu chảy nhanh.

 C. Máu được bơm với áp lực trung bình nên vận tốc máu chảy nhanh.

 D. Máu được bơm với áp lực vừa phải nên vận tốc máu chảy nhanh.

Đáp án đúng: B. máu được bơm với áp lực cao nên vận tốc máu chảy nhanh.

Câu 2: Ở hệ tuần hoàn kín, máu được phân phối trong cơ thể như thế nào?

A. Máu điều hòa và phân phối nhanh đến các cơ quan

B. Máu không được điều hòa và được phân phối nhanh đến các cơ quan

C. Máu được điều hòa và được phân phối chậm đến các cơ quan

D. Máu không được điều hòa và được phân phối chậm đến các cơ quan

Đáp án đúng: A. máu điều hòa và phân phối nhanh đến các cơ quan

Câu 3: Ở hô hấp trong, sự vận chuyển O2 và CO2 diễn ra như thế nào?

A. Sự vận chuyển O2 từ cơ quan hô hấp đến tế bào và CO2 từ tế bào tới cơ quan hô hấp được thực hiện chị nhờ dịch mô

B. Sự vận chuyển CO2 từ cơ quan hô hấp nên tế bào và O2 từ tế bào tới cơ quan hô hấp được thực hiện nhờ máu và dịch mô

C. Sự vận chuyển O2 từ cơ quan hô hấp đến tế bào và CO2 từ tế bào tới cơ quan hô hấp ( mang hoặc phổi) được thực hiện nhờ máu và dịch mô

D. Sự vận chuyển O2 từ cơ quan hô hấp đến tế bào và CO2 từ tế bào tới cơ quan hô hấp việc thực hiện chỉ nhờ máu

Đáp án đúng: C. Sự vận chuyển O2 từ cơ quan hô hấp đến tế bào và CO2 từ tế bào tới cơ quan hô hấp ( mang hoặc phổi) được thực hiện nhờ máu và dịch mô

Câu 4: Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kép

A. Lưỡng cư, bò sát, sâu bọ

B. Cá, thú, giun đất

C. Lưỡng cư, chim, thú

D. Chim, thú, sâu bọ

Đáp án đúng: C. Lưỡng cư, chim, thú

Câu 5:  Hệ tuần hoàn kín có ở những động vật nào?

(1) Tôm (2) mực ống       (3) ốc sên       ( 4) ếch

(5) trai        (6) bạch tuộc        (7) giun đốt

A. (1), (3) và (4)

B. (5), (6) và (7)

C. (2), (3) và (5)

D. (2), (4), (6) và (7)

Đáp án đúng: D. (2), (4), (6) và (7)

—————————–

Trên đây chúng tôi đã giải đáp câu hỏi Đường đi của máu trong vòng tuần hoàn lớn của hệ tuần hoàn kép ở thú theo trật tự nào dưới đây. Bài viết đã giải thích chi tiết và kèm theo các câu hỏi trắc nghiệm về hệ tuần hoàn kín giúp bạn học tập tốt hơn. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button