Uncategorized

Dịch văn bản trong Microsoft Office

9/5/2019

Chọn phiên bản Office: Office 365/2019 | Office 2013 – 2016

Phiên bản Office 365 or 2019

Dịch từ hoặc cụm từ trong Word, Excel hoặc PowerPoint

Ghi chú: Trong Excel, không có nút Insert, bạn sẽ phải copy/paste vùng văn bản bạn đã tô sáng ở bước 1.

Bạn có thể thấy trước bản dịch. Bạn có thể chọn bản dịch vừa ý rồi bấm Copy.

Dịch toàn bộ một tệp trong Word

Dịch từ hoặc cụm từ trong OneNote for Windows 10

Dịch toàn bộ trang trong OneNote for Windows 10

Dịch văn bản thành nhiều ngôn ngữ

Nếu bạn muốn dich văn bản thành nhiều ngôn ngữ, thao tác như sau trên ribbon Review: Translate > Set Document Translation Language

Office 2017 – 2016

Bạn có thể dịch toàn bộ tài liệu Word hoặc thư Outlook bằng machine translation (tạm dịch là dịch bằng máy), rồi hiển thị tài liệu hoặc thư đó trong trình duyệt web. Khi bạn chọn kiểu dịch này, nội dung trong tệp sẽ được gửi qua Internet tới nhà cung cấp dịch vụ.

Lưu ý: Dịch máy hữu ích trong việc truyền đạt vấn đề chính cơ bản của nội dung và xác nhận nội dung có thích hợp với bạn hay không. Đối với các tệp quan trọng hoặc cần độ chính xác cao, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng bản dịch do người dịch vì dịch máy có thể không bảo đảm ý nghĩa đầy đủ và tinh thần chung của văn bản.

Chọn ngôn ngữ dịch

Trên tab Review, tại Language group, chọn Translate > Choose Translation Language.

Bên dưới Choose document translation languages chọn Translate from và Translate to đến ngôn ngữ cần dịch, và chọn OK.

Dịch tài liệu hoặc thư

Tại tab Review > Language group > Translate.

Chọn Translate Document (Translate Item in Outlook). From và To là ngôn ngữ gốc và ngôn ngữ dịch mà bạn đã chọn

Tab trình duyệt mở ra kèm theo tệp của bạn ở cả ngôn ngữ gốc và ngôn ngữ bạn đã chọn để dịch.

Lưu ý: Nếu đây là lần đầu bạn sử dụng dịch vụ dịch, bạn có thể cần phải bấm OK để cài đặt từ điển song ngữ, cũng như bật dịch vụ dịch thông qua Research pane. Bạn cũng có thể xem mình đã bật từ điển song ngữ và dịch vụ dịch máy nào bằng cách bấm vào liên kết Tùy chọn dịch trong ngăn Nghiên cứu.

Dịch văn bản đã chọn

Bạn có thể sử dụng Research pane để dịch cụm từ, câu hoặc đoạn văn ở một số cặp ngôn ngữ được chọn trong các chương trình Microsoft Office sau đây: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio và Word.

Lưu ý: Trong PowerPoint, mỗi lần bạn chỉ có thể dịch một text box của một trang chiếu.

Tại tab Review > Language group > Translate > Translate Selected Text để mở Research pane.

Lưu ý: Trong Word, bạn có thể bấm chuột phải vào vị trí bất kỳ trên tài liệu, rồi bấm Translate.  

Tại Research pane > All Reference Books > Translation.

Thực hiện một trong các thao tác sau để dịch một từ hoặc cụm từ ngắn:

Chọn các từ, nhấn ALT rồi bấm lựa chọn. Kết quả xuất hiện trong Research pane bên dưới Translation.

Nhập từ hay cụm từ đó vào hộp Search for, rồi nhấn Enter.

Lưu ý: 

Nếu đây là lần đầu tiên bạn dùng dịch vụ dịch, hãy bấm OK để cài đặt từ điển song ngữ và bật dịch vụ dịch thông qua Research pane.

Bạn cũng có thể xem mình đã bật từ điển song ngữ và dịch vụ translate bằng cách bấm vào liên kết Translation options trong Research pane.

Để thay đổi các ngôn ngữ được dùng cho bản dịch, trong Research pane, tại mục Translation options, chọn ngôn ngữ nguồn và đích bạn muốn dịch. Ví dụ: để dịch từ Tiếng Anh sang Tiếng Pháp, hãy bấm Tiếng Anh trong danh sách From và Tiếng Pháp trong danh sách To.

Để tùy chỉnh dùng tài nguyên nào cho bản dịch, hãy bấm Translation options rồi sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.
Dịch từ bằng Bộ dịch Mini  

Trong Word, Outlook, PowerPoint và OneNote, Bộ dịch Mini hiển thị bản dịch cho một từ khi bạn trỏ vào từ đó. Bạn cũng có thể sao chép văn bản được dịch vào Clipboard, dán vào tài liệu khác hoặc phát phần phát âm của từ được dịch.

Tại tab Review tab > Language group > Translate > Mini Translator.

Dùng chuột trỏ tới một từ hoặc cụm từ bạn muốn dịch. Khi một hộp thoại mờ xuất hiện phủ lên tài liệu của bạn, hãy di chuyển chuột qua hộp thoại đó để xem bất kỳ bản dịch nào khả dụng.

Lưu ý: Bộ dịch Mini sẽ tiếp tục xuất hiện ở mọi nơi bạn di chuyển qua các từ. Để tắt tính năng này, hãy lặp lại bước 1 ở trên.

Dịch văn bản trong trình duyệt

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button