Uncategorized

Đề thi lịch sử – địa lý lớp 5 kì 2 năm 2022 có đáp án

Download Đề thi học kì 2 môn Lịch sử, Địa lý lớp 5 – Bài kiểm tra lịch sử địa lý lớp 5

Bộ tài liệu đề thi học kì 2 môn Lịch sử, Địa lý lớp 5 kèm theo bảng ma trận và đáp án dưới đây được Taimienphi.vn chọn lọc rất kỹ. Thông qua bộ tài liệu này, các em ôn tập, nâng cao được kiến thức để chinh phục được kì thi môn Lịch sử, Địa lý lớp 5 dễ dàng hơn.

Nội dung chính

  • Download Đề thi học kì 2 môn Lịch sử, Địa lý lớp 5 – Bài kiểm tra lịch sử địa lý lớp 5
  • Tổng hợp Đề thi học kì 2 môn Lịch sử, Địa lý lớp 5
  • Đề thi học kì 2 môn Lịch sử, Địa lý lớp 5 mẫu số 1
  • Ma trận đề học kì 2 môn Lịch sử, Địa lý lớp 5
  • Đề thi học kì 2 môn Lịch sử, Địa lý lớp 5
  • PHẦN II: TỰ LUẬN (4 điểm)
  • I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)
  • II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)
  • Video liên quan

Để chuẩn bị bài thi môn Lịch sử, Địa lý lớp 5 thật tốt, đạt kết quả cao thì việc tham khảo và làm thử đề thi học kì 2 môn Lịch sử, Địa lý lớp 5 là việc cần thiết đối với các em học sinh lớp 5 khi chuẩn bị bước vào giai đoạn thi cuối cùng của năm học.

Đề thi lịch sử lớp 5 cuối học kì 2 theo thông tư 22

Tổng hợp Đề thi học kì 2 môn Lịch sử, Địa lý lớp 5

– Đề thi học kì 2 môn Lịch sử, Địa lý lớp 5 Đề số 1
– Đề thi học kì 2 môn Lịch sử, Địa lý lớp 5 Đề số 2
– Đề thi học kì 2 môn Lịch sử, Địa lý lớp 5 Đề số 3
– Đề thi học kì 2 môn Lịch sử, Địa lý lớp 5 Đề số 4

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử, Địa lý lớp 5 mẫu số 1

Ma trận đề học kì 2 môn Lịch sử, Địa lý lớp 5

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử, Địa lý lớp 5

Tham khảo thêm:

– Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5

– Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 5

Hơn nữa, tài liệu đề thi học kì 2 môn Lịch sử, Địa lý lớp 5 trên đây còn là tài liệu hữu ích để cho các thầy cô cùng tham khảo khi ra đề.

Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước ý trả lời đúng nhất (từ câu 1 đến câu 5)
Câu 1: Địa phương nào là nơi tiêu biểu của phong trào “Đồng khởi”? (1đ)
A. Sài Gòn                                                            
B. Hà Nội
C. Bến Tre
D. Cần Thơ                                                  

Câu 2: Đế quốc Mĩ phải kí Hiệp định Pa-ri chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam là vì: (1đ)

A. Mĩ không muốn kéo dài chiến tranh ở Việt Nam.
B. Mĩ muốn thể hiện thiện chí với nhân dân Việt Nam.
C. Mĩ bị thất bại nặng nề về quân sự ở cả hai miền Nam, Bắc.
D. Mĩ muốn rút quân về nước..

A. Mĩ không muốn kéo dài chiến tranh ở Việt Nam. B. Mĩ muốn thể hiện thiện chí với nhân dân Việt Nam. C. Mĩ bị thất bại nặng nề về quân sự ở cả hai miền Nam, Bắc. D. Mĩ muốn rút quân về nước..

Câu 3: Chọn các từ ngữ cho trước sau đây và điền vào chỗ  chấm(…) của đoạn văn cho thích hợp:

a) hàng nghìn; b) Việt Nam và Liên Xô; c) xây dựng; d) 15 năm. (1đ)
Nhà máy thủy điện Hòa Bình là kết quả ………… (1) lao động sáng tạo đầy hi sinh gian khổ của ……………… (2) cán bộ, công nhân ……………………… (3) là thành tựu to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp …………… (4) đất nước.

a) hàng nghìn; b) Việt Nam và Liên Xô; c) xây dựng; d) 15 năm. (1đ) Nhà máy thủy điện Hòa Bình là kết quả ………… (1) lao động sáng tạo đầy hi sinh gian khổ của ……………… (2) cán bộ, công nhân ……………………… (3) là thành tựu to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp …………… (4) đất nước.

Câu 4: Đa số dân cư châu Âu là người: (1đ)

A. Da vàng 
B. Da trắng 
C. Da đen
D. Da nâu

A. Da vàng B. Da trắng C. Da đen D. Da nâu

Câu 5: Khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo vì: (1đ)

A. Có nhiều đồng bằng châu thổ màu mỡ, khí hậu gió mùa nóng ẩm.
B. Có nhiều đất đỏ ba dan.
C. Địa hình chủ yếu là đồi núi và cao nguyên.
D. Có nhiều đất đỏ ba dan và Cao Nguyên, nhiều đồng bằng, sông lớn và ở  ven biển

A. Có nhiều đồng bằng châu thổ màu mỡ, khí hậu gió mùa nóng ẩm. B. Có nhiều đất đỏ ba dan. C. Địa hình chủ yếu là đồi núi và cao nguyên. D. Có nhiều đất đỏ ba dan và Cao Nguyên, nhiều đồng bằng, sông lớn và ở ven biển

Câu 6: Hãy nối tên châu lục (cột A) với các thông tin (cột B) sao cho phù hợp

Cột A
Nối
Cột B

1.Châu Phi
 
a. Là châu lục lạnh nhất thế giới và không có dân cư.

2.Châu Nam cực
 
b. Có đường xích đạo chạy ngang qua châu lục. Khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới.

3.Châu Mĩ
 
c. Khí hậu khô hạn, phần lớn diện tích là hoang mạc và xa van, động vật có nhiều loài thú có túi như căng-gu-ru,….

4. Châu Đại Dương
 
d. Thuộc tây bán cầu, thiên nhiên đa dạng phong phú. Có rừng A-ma dôn nổi tiếng thế giới.

PHẦN II: TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 7: Tại sao nói: Ngày 30-4-1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

Câu 8: Quốc hội khóa VI năm 1976 đã có những quyết định trọng đại gì?.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

Câu 9: Dân cư châu Á tập trung đông đúc ở vùng nào? Tại sao?

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

Câu 10:  Nêu đặc điểm về địa hình châu Mĩ và khí hậu của châu Mĩ.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………                                                                                        

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

HƯỚNG DẪN CHẤM LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ LỚP 5
CUỐI HỌC KÌ II– NĂM HỌC 2021-2022

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Câu 1: 1 điểm
           Ý đúng là C

1 điểm Ý đúng là C

Câu 2: 1 điểm

           Ý đúng là C

Ý đúng là C

Câu 3: 1 điểm

           Điền đúng mỗi ý đạt 0,25 điểm.
           d  – 1;   a  – 2;    b – 3;    c  – 4

Điền đúng mỗi ý đạt 0,25 điểm. d – 1; a – 2; b – 3; c – 4

Câu 4: 1 điểm

           Ý đúng là B

Ý đúng là B

Câu 5: 1 điểm

            Ý đúng là A

Ý đúng là A

Câu 6: Nối đúng mỗi ý đạt 0,25đ

           1 b;  2a;  3d;  4c

II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 7: (1 điểm)
Ngày 30-4-1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc là vì: quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đất nước được thống nhất và độc lập.
Lưu ý: Nếu thiếu 1 ý trừ 0,25 điểm.

1 b; 2a; 3d; 4cNgày 30-4-1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc là vì: quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đất nước được thống nhất và độc lập. Lưu ý: Nếu thiếu 1 ý trừ 0,25 điểm.

Câu 8: (1 điểm)

Quyết định quan trọng của Quốc hội khóa VI là:
– Lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định Quốc huy; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài Tiến quân ca; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài Gòn – Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.
Lưu ý: Nếu thiếu 1 ý trừ 0,25 điểm.

Quyết định quan trọng của Quốc hội khóa VI là: – Lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định Quốc huy; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài Tiến quân ca; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài Gòn – Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh. Lưu ý: Nếu thiếu 1 ý trừ 0,25 điểm.

Câu 9: (1 điểm)

Dân cư châu Á tập trung đông đúc ở vùng đồng bằng châu thổ màu mỡ. Vì ở đó có khí hậu tốt, đất đai màu mỡ, thuận lợi cho việc làm ăn sinh sống của họ.
Lưu ý: Nếu thiếu 1 ý trừ 0,25 điểm.
Câu 10: (1 điểm)
 – Địa hình châu Mĩ thay đổi từ tây sang đông: dọc bờ biển phía tây là các dãy núi cao và đồ sộ, ở giữa là những đồng bằng lớn. Phía đông là các dãy núi thấp và cao nguyên.
 – Khí hậu châu Mĩ có nhiều đới khí hậu nhiệt đới, ôn đới và hàn đới.
Lưu ý: Nếu thiếu 1 ý trừ 0,25 điểm.

Dân cư châu Á tập trung đông đúc ở vùng đồng bằng châu thổ màu mỡ. Vì ở đó có khí hậu tốt, đất đai màu mỡ, thuận lợi cho việc làm ăn sinh sống của họ. Lưu ý: Nếu thiếu 1 ý trừ 0,25 điểm. Câu 10: (1 điểm) – Địa hình châu Mĩ thay đổi từ tây sang đông: dọc bờ biển phía tây là các dãy núi cao và đồ sộ, ở giữa là những đồng bằng lớn. Phía đông là các dãy núi thấp và cao nguyên. – Khí hậu châu Mĩ có nhiều đới khí hậu nhiệt đới, ôn đới và hàn đới. Lưu ý: Nếu thiếu 1 ý trừ 0,25 điểm.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button