Uncategorized

đề tài chiến sĩ thi đua – 123doc

Danh mục: Khoa học xã hội

… phổ biến đề tài: Trong đề tài thân đưa số biện pháp nhằm trì số học sinh, áp dụng trường THCS Mỹ Thuận, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang Cấp công nhận đề tài sáng kiến: Được hội đồng thi đua khen … nhận danh hiệu Chiến thi đua sở theo định số 2208/QĐ-UBND, ngày 24 tháng năm 2009 – Năm 2009 – 2010, đạt danh hiệu lao động tiên tiến, UBND huyện công nhận danh hiệu Chiến thi đua sở theo … niệm rằng: “Tất học sinh thân yêu” Hiệu đề tài: Với việc áp dụng biện pháp đề tài tỷ lệ bỏ học học sinh năm qua đạt kết khả quan cụ thể qua năm thực hiện, đề tài đem lại số kết sau: Năm học Tổng…

  • 3
  • 20,090
  • 105

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button