Uncategorized

DẠY HỌC TÍCH HỢP CHỦ ĐỀ NƯỚC VÀ CUỘC SỐNG-Website Hóa học – Nguyễn Mậu Đức

Môn

Lớp

Chương

Bài

Nội dung

Hóa học

8

 

 

 

5

36

– Cấu tạo của nước

– Tính chất của nước

– Vai trò của nước với đời sống con người

– Tìm cách bảo vệ môi trường

 

7

60

Dung dịch: Nước là dung môi hoà tan nhiều chất khác.

61

Độ tan của các chất trong nước

10

5

13

Clo

12

9

45

Hóa học với vấn đề môi trường

 

 

6

31

Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ (II.Nước cứng)

Vật lí

6

 

26,27, 28

Sự ngưng tụ, sự bay hơi và sự sôi

(Các trạng thái và biến đổi trạng thái của nước)

10

5

28

Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí.

7

38

Sự chuyển thể của các chất

 

3

37

Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

 

 

 

Địa lí

6

 

 

Nguồn nước ở Việt Nam và địa phương

 

20

Hơi nước trong không khí – Mưa

 

23

Sông và hồ

 

24

Biển và đại dương

8

 

33

Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

34

Hệ thống sông lớn ở Việt Nam

9

 

12

Sự phát triển và phân bố công nghiệp (phần công nghiệp điện)

14

Giao thông và vận tải

15

Thương mại và du lịch

10

3

13

Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa

15

 Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất

12

1

8

Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

Sinh học

6

 

 

Vai trò của nước trong quang hợp ở cây xanh

7

 

 

Nước với sự trao đổi chất ở động vật

9

 

54, 55

Vai trò của nước đối với cơ thể

9

 

 

Ô nhiễm môi trường nước – trách nhiệm bảo vệ nguồn nước

10

1

1, 2, 3

Các nguyên tố hóa học và nước

Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

Vận chuyển các chất trong cây

Thoát hơi nước

11

1

44

Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

12

3

43, 46

Thực hành: Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên

Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button