Uncategorized

Công cụ xóa Avast | Tải Avast Clear xuống | Avast

Khắc phục sự cố với các sản phẩm Avast Antivirus

Nếu các thành phần hoặc tính năng của ứng dụng Avast Antivirus không hoạt động bình thường, hoặc ứng dụng của bạn không cập nhật như mong đợi, bạn có thể khắc phục sự cố cài đặt Avast hoặc xem trang web Hỗ trợ Avast để biết các mẹo khắc phục sự cố chung.

Trong một số trường hợp, bạn có thể phải gỡ cài đặt hoàn toàn rồi cài đặt lại sản phẩm Avast Antivirus. Bạn có thể gỡ cài đặt Avast qua phần cài đặt Ứng dụng và Tính năng trên Windows 10, thông qua tiện ích gỡ cài đặt Avast chuyên dụng — Avast Clear — hay qua Dấu nhắc lệnh.

Bài viết này có hướng dẫn về cách gỡ cài đặt Avast Antivirus bằng Avast Clear, sau đó là cách gỡ cài đặt Avast Antivirus bằng Dấu nhắc lệnh nếu không dùng được Avast Clear.

Avast Clear có thể gỡ cài đặt những chương trình Avast Antivirus hiện tại này khỏi PC chạy Windows của bạn:

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button