Uncategorized

‎Clash of Clans

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Supercell, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Purchases

  • Location

  • Contact Info

  • Contacts

  • User Content

  • Identifiers

  • Usage Data

  • Diagnostics

  • Other Data

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button