Uncategorized

Chất béo là trieste của axit béo với chất nào sau đây?

5. Vai trò và ứng dụng của chất béo trong cơ thể:

2. Thành phần và cấu tạo của chất béo

Trắc nghiệm: Chất béo là trieste của axit béo với chất nào sau đây?

Lời giải và đáp án chính xác nhất cho câu hỏi trắc nghiệm “Chất béo là trieste của axit béo với chất nào sau đây?” kèm kiến thức tham khảo là tài liệu trắc nghiệm môn Hóa học 12 hay và hữu ích.

Trắc nghiệm: Chất béo là trieste của axit béo với chất nào sau đây?

A. Etanol.

B. Etylen glicol.

C. Glixerol.

D. Metanol.

Trả lời:

Đáp án đúng: C. Glixerol.

Giải thích:

Chất béo là trieste của glixerol với axit béo, gọi chung là triglixerit hay là triaxylglixerol.

Hãy để Top tài liệu giúp bạn tìm hiểu thêm những kiến thức thú vị hơn về chất béo nhé!

Kiến thức tham khảo về chất béo

1. Khái niệm

Chất béo là trieste của axit béo với chất nào sau đây?Chất béo là trieste của axit béo với chất nào sau đây?

– Chất béo là trieste của glixerol với axit béo, gọi chung là triglixerit hay là triaxylglixerol.

– CTCT chung của chất béo:

Chất béo là trieste của axit béo với chất nào sau đây? (ảnh 2)Chất béo là trieste của axit béo với chất nào sau đây? (ảnh 2)

Trong đó: R1, R2, R3 là gốc hiđrocacbon của axit béo, có thể giống hoặc khác nhau.

2. Thành phần và cấu tạo của chất béo

– Chất béo là hỗn hợp nhiều este của glixerol với các axit béo

– Công thức chung của chất béolà :   (R-COO)3C3H5.

– Glixerol (glixerin) có công thức cấu tạo sau :

Chất béo là trieste của axit béo với chất nào sau đây? (ảnh 3)Chất béo là trieste của axit béo với chất nào sau đây? (ảnh 3)

 

– Các axit béo : C17H35­COOH : axit stearic.

C17H33­COOH : axit oleic.

C15H31­COOH : axit panmitic…

 

3. Tính chất vật lí

Mỡ ở thể rắn còn dầu ở thể lỏng. Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước, tan được trong dầu hỏa, xăng,…

– Các triglixerit chứa chủ yếu các gốc axit béo no thường là chất rắn ở nhiệt độ phòng, như mỡ động vật.

– Các triglixerit chứa chủ yếu các gốc axit béo không no thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng và được gọi là dầu, thường có nguồn gốc thực vật hoặc từ động vật máu lạnh như dầu cá…

Trạng thái tự nhiên:  – Chất béo là thành phần chính của mỡ động vật và dầu thực vật.

4. Tính chất hóa học

 a) Thủy phân trong môi trường axit:

– Đặc điểm: phản ứng thuận nghịch.

– Xúc tác: H+, t0.

– Phương trình tổng quát:

(RtbCOO)3C3H5 + 3H2O (H+)  < – > 3RtbCOOH + C3H5(OH)3

Ví dụ: Thủy phân tristearin:

(C17H35COO)3C3H5 + 3H2O < – > 3C17H35COOH + C3H5(OH)3

tristearin                                             axit stearic         glixerol

b) Thủy phân trong môi trường kiềm (Xà phòng hóa):

– Đặc điểm: phản ứng một chiều.

– Điều kiện: t0.

– Phương trình tổng quát:

Ví dụ: Thủy phân tristearin:

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

tristearin                                   natri stearat            glixerol

– Muối thu được sau phản ứng là thành phần chính của xà phòng nên được gọi là phản ứng xà phòng hóa.

Lưu ý:  – Khi thủy phân chất béo luôn thu được glixerol.

– Sơ đồ thủy phân chất béo trong dung dịch bazơ:

Triglixerit   + 3OH-  Muối   + Glixerol.

c) Phản ứng Hidro hóa

Chất béo có chứa các gốc axit béo không no có phản ứng cộng H2 vào nối đôi

Chất béo không no ( lỏng )+ H2  → Chất béo no ( Rắn ) (ĐK: Ni, t0, p )

d) Phản ứng oxi hóa:

– Chất béo tác dụng với oxi của không khí tạo thành andehit có mùi khó chịu. Đó là nguyên nhân của hiện tượng dầu mỡ để lâu bị ôi.

– Dầu, mỡ khi rán đã bị oxi hóa một phần tạo anđehit, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Vì vậy, không sử dụng lại dầu, mỡ đã rán.

5. Vai trò và ứng dụng của chất béo trong cơ thể:

a, Vai trò

– Chất béo là thức ăn quan trọng của con người.

– Trong cơ thể người, chất béo là nguồn cung cấp và dự trữ năng lượng.

– Chất bé còn là nguyên liệu tổng hợp một số chất cần thiết cho cơ thể.

– Đảm bảo sự vận chuyển và hấp thụ các chất hòa tan được trong chất béo.

b, Ứng dụng 

– Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để điều chế xà phòng và glixerol. Một số loại dầu thực vật được sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ diesel.

– Chất béo còn được dùng trong sản xuất một số thực phẩm khác như mì sợi, đồ hộp…

6. Bài tập vân dụng

Câu 1: Hãy chọn nhận định đúng:

A. Lipit là chất béo.

B. Lipit là tên gọi chung cho dầu mỡ động, thực vật.

C. Lipit là este của glixerol với các axit béo.

D. Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hoà tan trong nước, nhưng hoà tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực. Lipit bao gồm chất béo, sáp, sterit, photpholipit….

Đáp án: D

Câu 2: Loại dầu nào sau đây không phải là este của axit béo và glixerol?

A. Dầu vừng (mè)

B. Dầu lạc (đậu phộng)

C. Dầu dừa

D. Dầu nhớt.

Đáp án: D

Câu 3: Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol và 2 loại axit béo. Hai loại axit béo đó là:

A. C15H31COOH và C17H35COOH

B. C17H33COOH và C15H31COOH

C.  C17H31COOH và  C17H33COOH

D. C17H33COOH và C17H35COOH

Đáp án: C

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button