Uncategorized

Cài đặt thông báo trên biểu tượng ứng dụng Nhắn Tin thế nào?

 

Thiết kế cho huy hiệu thông báo đã được thay đổi cho phù hợp với thiết kế của Android Oreo. Thông báo và huy hiệu này đã được liên kết với nhau. Nếu bạn tắt thông báo một ứng dụng, bạn sẽ không nhìn thấy gì hiển thị trên biểu tượng ứng dụng.

 

Với Android Nougat, biểu tượng ứng dụng được sử dụng để thông báo cho người dùng khi có tương tác mới dù cho Thông báo của ứng dụng đã được tắt. Còn với Android Oreo, giá trị cài đặt của huy hiệu thông báo trên biểu tượng Ứng dụng liên kết chặt chẽ với bảng thông báo.

 

Nói cách khác, nếu huy hiệu biểu tượng ứng dụng đã tắt, chuông báo sẽ không reo khi có tin nhắn mới. Mở ứng dụng Cài đặt > Ứng dụng> chọn ứng dụng liên quan (tin nhắn etc) > chọn Thông báo > chọn Cho phép thông báo để mở tính năng này.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button