Uncategorized

Cách tính điểm tốt nghiệp THPT 2020 chính xác nhất

Theo quy chế thi THPT 2020, cách tính điểm xét tuyển tốt nghiệp của năm nay bao gồm: 70% điểm thi THPT Quốc Gia và 30% điểm trung bình lớp 12.

cách tính điểm tốt nghiệp thpt 2020 chính xác nhất
Theo quy chế thi THPT 2020 của Bộ GD&ĐT, cách tính điểm xét tuyển tốt nghiệp của năm nay giống với năm 2019.

Theo Điều 41 của Quy chế thi Tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ GD&ĐT ban hành, điểm xét tốt nghiệp THPT gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12.

Điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp.

Điểm xét tốt nghiệp sẽ bao gồm: 70% điểm thi THPT Quốc gia và 30% điểm trung bình lớp 12.

Đối với Giáo dục THPT

Để xét tốt nghiệp đối với thí sinh giáo dục THPT sẽ gồm 4 môn thi, trong đó: 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và lựa chọn 1 trong 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Nếu chọn tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội thí sinh phải thi đủ 3 môn trong tổ hợp này. Điểm sẽ được tính tổng 3 môn cộng lại và chia 3.

Ví dụ: Tính tổng điểm bài thi trong đó 3 bài thi độc lập: Toán 7 điểm, Ngữ văn 7 điểm, Ngoại ngữ 8 điểm. Thí sinh chọn tổ hợp Khoa học tự nhiên có điểm số như sau: Vật lý 7 điểm, Hóa học 7 điểm, Sinh học 8 điểm.

Tổng điểm 4 bài thi = (Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ) + [( Vật lý + Hóa học + Sinh học)/3] = ( 7 + 7 + 8) + [(7 + 7+ 8)/3] = 29,33.

Thí sinh và phụ huynh có thể xem và tự tính điểm xét tốt nghiệp thủ công theo công thức tính chính xác dưới đây.

cách tính điểm tốt nghiệp thpt 2020 chính xác nhất
Công thức tính điểm xét tốt nghiệp đối với học sinh giáo dục THPT.

Đối với Giáo dục Thường Xuyên

Đối với thí sinh giáo dục thường xuyên, cách tính điểm cũng tương tự, thí sinh phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội do thí sinh tự chọn. Công thức tính điểm được áp dụng như sau:

cách tính điểm tốt nghiệp thpt 2020 chính xác nhất
Công thức tính điểm xét tốt nghiệp đối với học sinh giáo dục thường xuyên.

Lưu ý, điểm xét tốt nghiệp được lấy đến 2 chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện. Ví dụ: Điểm xét tốt nghiệp là 4,99 thì không được làm tròn lên 5 và vẫn trượt tốt nghiệp. Điểm xét tốt nghiệp là 4,996 thì làm tròn lên 5 và học sinh đỗ tốt nghiệp.

Thí sinh giáo dục thường xuyên có thể dự thi cả bài thi ngoại ngữ để dùng kết quả bài thi này xét tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp.

Để xét tuyển đại học, cao đẳng, thí sinh đã tốt nghiệp phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường đó.

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật từ mức huỷ bài thi trở lên, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có ĐXTN từ 5,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

Theo Bộ GD&ĐT, kết quả của kỳ thi sẽ được công bố vào ngày 27/8. Các địa phương không được công bố trước hay sau thời gian đó vì liên quan đến cơ sở dữ liệu chung.

Việc hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ chậm nhất ngày 30/8. Các Sở GD&ĐT cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh chậm nhất ngày 4/9. Sau khi có kết quả thi, Bộ sẽ công bố phổ điểm. Còn lại, các Sở GD&ĐT, nhà trường sẽ công bố việc đối sánh giữa điểm thi và điểm ghi trong học bạ của học sinh.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button