Uncategorized

Cách so sánh hai phân số khác mẫu số và các bài tập vận dụng

Ta đã biết so sánh hai phân số có cùng mẫu số. Cũng như việc so sánh hai phân số có cùng mẫu số, trong hai phân số khác mẫu số luôn có một phân số nhỏ hơn phân số kia. Vậy làm thế nào để so sánh hai phân số khác mẫu số ? Bài viết sau đây sẽ giúp ta đi tìm hiểu cách so sánh hai phân số khác mẫu số và làm một số bài tập vận dụng.

Để so sánh hai phân số khác mẫu số ta có các cách thực hiện sau:

Đưa hai phân số về hai phân số có cùng tử số dương rồi so sánh mẫu số. Phân số nào có mẫu số lớn hơn thì nhỏ hơn và ngược lại, phân số nào có mẫu số nhỏ hơn thì lớn hơn. (Chỉ áp dụng với các phân số có cùng dấu.)

Ta áp dụng tính chất bắc cầu, nghĩa là ta sẽ tìm ra phân số trung gian và so sánh hai phân số đã cho với phân số trung gian đó.

Nếu và thì

Ta so sánh hai phân số đã cho với số 1, nếu phân số này nhỏ hơn 1 và phân số còn lại lớn hơn 1 thì phân số nhỏ hơn 1 sẽ nhỏ hơn phân số lớn hơn 1.

– Phân số có tử số và mẫu số là hai số nguyên cùng dấu thì lớn hơn 0. Phân số lớn hơn 0 gọi là phân số dương.

– Phân số có tử số và mẫu số là hai số nguyên khác dấu thì nhỏ hơn 0. Phân số nhỏ hơn 0 gọi là phân số âm.

Bài 1. So sánh các phân số sau:

a) và ;

b) và ;

c) và .

Bài 2. Hãy sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần:

a) ;

b) .

Bài 3. Lớp 6A có số học sinh yêu thích môn Tiếng anh, số học sinh yêu thích môn Ngữ văn, số học sinh yêu thích môn Thể dục. Môn nào được nhiều bạn học sinh lớp 6A yêu thích nhất?

Bài 4. So sánh các phân số sau:

a) và ;

b) và .

Bài 5. Hãy sắp xếp các phân số sau theo thứ tự giảm dần:

a) ;

b) .

Bài 6. Điền các số thích hợp vào các chỗ chấm:

a) ;

b) ;

c) .

Bài 7. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Khối lượng nào lớn hơn: kg hay kg?

b) Đoạn thẳng nào ngắn hơn: m hay m?

c) Thời gian nào dài hơn : h hay h?

d) Vận tốc nào nhỏ hơn: km/h hay km/h?

ĐÁP ÁN

a) Ta có = ; = .

Do 14 < 15 nên < . Hay < .

Như vậy, khối lượng kg lớn hơn kg.

b) Ta có = ; = .

Do 8 < 9 nên < . Hay < .

Như vậy, đoạn thẳng m ngắn hơn m.

c) Ta có = ; = .

Do 45 > 44 nên > . Hay > .

Như vậy, thời gian h dài hơn h.

d) Ta có = ; = .

Do 45 > 33 nên > . Hay > .

Như vậy, vận tốc km/h nhỏ hơn km/h.  

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button