Uncategorized

Bộ Đề Kiểm Tra Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án Chi Tiết, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương 1 Môn Hình Học Lớp 9

TRA 45′ i m L i phê của thầy, cơ giáo Đề b i I/ Trắc nghiệm: (3đ) khoanh tròn vào đáp án trước câu trả l i đúng: 1) Giá trị sin 30 0 bằng: A. 3 2 B. 1 2 … ………………………………………………………………………………………………………… Đáp án: I/ trắc nghiệm: m i ý đúng 0,5 i m Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án B B D D A A II/ Tự luận: Caâu 1 : (3 đ) a/ Tính x ? ta coù : 9 2 = x.15 x = 9 2 : 15 … 4) Biết tg ∝ = 3 3 số đo góc ∝ là : A. 45 0 B. 90 0 C. 60 0 D. 30 0 5) Cho 0 0 35 ; 55α = β = . Khẳng định nào sau đây là sai ? A. sin sinα = β . B. sin cosα = β . C. tg cotgα = β . D. cos =sinα…

Bạn đang xem:

*
… Tuần 33 Tiết 59 KIỂM TRA 1 TIẾT (Chương III) I. Mục tiêu: Về kiến thức: – HS nắm vững các yếu tố cạnh, góc của một tam giác. – Quan hệ giữa đường vuông góc – đường xuyên – hình chiếu. – Tính … ……………………………………………………. KIỂM TRA 1 TIẾT Môn Hình học 7 Th i gian: 45 phút i m Đề: A. Trắc nghiệm: . I. (2đ) Các câu sau đúng hay sai? Em hãy đánh dấu X vào ô trống câu trả l i mà em chọn. Câu Đúng Sai 1) Trong … ……………………………………………………. KIỂM TRA 1 TIẾT Môn Hình học 7 Th i gian: 45 phút i m Đề: A. Trắc nghiệm: . I. (2đ) Các câu sau đúng hay sai? Em hãy đánh dấu X vào ô trống câu trả l i mà em chọn. Câu Sai Đúng 1)…
*
… HS:………………………………………… KIỂM TRA CHƯƠNG I Lớp: 9B . Trường THCS Nam Yên MÔN: HÌNH HỌC i m L i phê của giáo viên ĐỀ: I/ . TRẮC NGHIỆM ( 4Đ): Hãy khoanh tròn các chữ c i tương ứng v i các đáp án đúng của các câu h i … góc nhọn trong tam giác vuông. III/. BÀT TẬP (4 Đ): 1). Anh chàng săn chim này muốn leo lên ngọn tháp để bắt sống con chim ( hình i) . Vậy anh ph i leo lên bao nhiêu mét so v i mặt đất? ( Lưu … sau: (Hình 1) (Hình 2) (Hình 3) 1). Xem hình 1 và cho biết công thức nào sau đây là sai? a. a 2 = b 2 + c 2 b. h 2 = b.c c. a.h = b.c d. b 2 = a.b’ 2). Xem hình 1, cách ghi tỉ số lượng giác nào…
*
… Họ và tên : Lớp 9/ KIỂM TRA MỘT TIẾT HÌNH HỌC – CHƯƠNG I I M I/ Trắc nghiệm : • i n vào chỗ thiếu để có khẳng định đúng : 1/ DH = …… 2 EH E 2/ DE … 0 A 1 B II/ Tự luận : 1/ Cho ∆ ABC vuông t i A , AB = 8, AC = 6 . Kẻ đường cao AH. Tính BC , AH , CH , HB 2/ Cho ABCD là hình bình hành D = 60 0 , DC = 2AD = 2a , I trung i m DC , HI AB , AK … đúng 8/ a/ Sin20 0 cotg40 0 d/ tg32 0 C = 60 0 2 10/ Sin 2 B + Cos…
*
… tháng năm 200 Kiểm tra : Toán I) Phần trắc nghiệm : ( 3 i m ) Hãy ghép cột A v i cột B để được công thức đúng. A B Trả l i 1. Diện tích mặt hình cầu. a. 2 rrl ∏+∏ 1 – 2. Thể tích hình trụ. b. … Diện tích toàn phần hình nón. c. rh Π 2 3 – 4. Thể tích hình nón cụt d. 2 d Π 4 – 5. Diện tích xunh quanh hình trụ e. 3 3 4 r ∏ 5 – 6. Thể tích hình cầu f. hr 2 ∏ 6 – II) Phần tự luận: ( 7 i m) … Cho ∆ABC ( Â = 90 o ) . Biết BC = 6 cm, ABC = 60 o quay tam giác một vòng quanh AC ta được hình nón. Tính thể tích hình nón. ( 1 i m ) Họ và tên : …………………………… Lớp :9A…. i m L i phê của thầy…
*
… ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I Đề chính thức Môn: Hình học lớp 6 Đề số 1 Th i gian: 45’ PHẦN TRẮC NGHIỆM(4.0 i m) Chọn đáp án phù hợp r i ghi kết quả vào b i (Ví dụ: 1.A) Câu 1. Đường thẳng có đặc i m … A. IM = IN. B. IM + IN = MN. C. IM = IN = MN 2 . D. đáp án khác. Câu 8. Hai tia chung gốc, nằm cùng phía trên một đường thẳng là: A. hai tia trùng nhau. B. hai tia đ i nhau. C. hai tia phân biệt. … các đặc i m sau ? A. gi i hạn ở một đầu. B. kéo d i m i về một phía. C. gi i hạn ở hai đầu. D. kéo d i m i về hai phía. Câu 2. Trong các cách viết sau cách viết nào sử dụng sai các kí hiệu ? A….
… TRUNG LẬP ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III Môn: Hình học lớp 9 Đề số 1 Th i gian: 45’ I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4.0 i m) Chọn đáp án đúng r i ghi vào b i. 1.Cho hình vẽ 1, biết MA, MB là hai tiếp tuyến của … AC; E ∈ AB). a.Chứng minh ADHE, BCDE là các tứ giác n i tiếp. b.Chứng minh AE.AB = AD.AC M A B O hình 1 A O B t hình 2 n c.G i I là tâm đường tròn ngo i tiếp tứ giác BCDE. Biết góc ACB bằng 60 … đo hai cung bị chắn. D.Đường kính i qua trung i m của dây cung thì vuông góc v i dây cung ấy. I. PHẦN TỰ LUẬN(6.0 i m) Cho tam giác ABC n i tiếp (O), các đường cao BD và CE cắt nhau t i H (D…
… THCS…………………… KIỂM TRA Hình học 9- Chương 3 Lớp :…… (Th i lượng: 45 phút ) Họ và tên Hs:………………… .Kiểm tra ngày….tháng… năm20 09 . Trả ngày tháng …năm20 09 i m L i phê của thầy,cô Trăc nghiệm ( 3 i m … DP cắt đường tròn t i S. Chứng minh rằng :a) PQRD là tứ giác n i tiếp ?b) Góc PQD = góc PRD ?c) RP là tia phân giác của góc SRQ ?B i 4(1,5 i m ): Dựng tam giác ABC biết BA = 3 cm; góc ACB … ngo i đường tròn ?Tự luận (7 i m ) : B i 1 (2 i m) : a) Vẽ hình vuông ABCD cạnh 4 cm ? b) Vẽ đường tròn ngo i tiếp hình vuông đó, tính bán kính R của đường tròn đó ? c) Vẽ đường tròn nội…
… THCS…………………… KIỂM TRA Hình học 9- Chương 3 Lớp :…… (Th i lượng: 45 phút ) Họ và tên Hs:………………… .Kiểm tra ngày….tháng… năm20 09 . Trả ngày tháng …năm20 09 i m L i phê của thầy,cô Trăc nghiệm ( 3 i m … DP cắt đường tròn t i S. Chứng minh rằng :a) PQRD là tứ giác n i tiếp ?b) Góc PQD = góc PRD ?c) RP là tia phân giác của góc SRQ ?B i 4(1,5 i m ): Dựng tam giác ABC biết BA = 3 cm; góc ACB … ngo i đường tròn ?Tự luận (7 i m ) : B i 1 (2 i m) : a) Vẽ hình vuông ABCD cạnh 4 cm ? b) Vẽ đường tròn ngo i tiếp hình vuông đó, tính bán kính R của đường tròn đó ? c) Vẽ đường tròn nội…

Xem thêm:

… ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC CHƯƠNG I – TOÁN 7Th i gian : 90 phútB i 1: ( 1.5 i m )Cho hình vẽ, cho x = góc ABD. Tính giá trị x ?250XBCAED…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………B i … ⊥ AB, cắt tia Bz t i C. a. Chứng minh OA // BC và AC // OBb. So sánh góc ACB và góc OAB, góc AOB và góc Acz. Hình vẽ (1 i m) Viết giả thiết – kết luận ( 0.5 i m ) GTKLB i làm : xyznmO … ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………B i 3: (1 i m ) Cho hình bên, xOz và zOy là hai góc kề bù, tia Om và On lần lượt là phân giác của hao góc xOz và zOy. Chứng minh Om ⊥On……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………?3801320bOaBA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8

… …………………………………………….. Lớp : ………. KIỂM45’m Lphê của thầy, cơ giáo Đề bI/ Trắc nghiệm: (3đ) khoanh tròn vàoán trước câu trả lđúng: 1) Giá trị sin 30 0 bằng: A. 3 2 B. 1 2 … …………………………………………………………………………………………………………án:trắc nghiệm: mý đúng 0,5m Câu 1 2 3 4 5 6án B B D D A A II/ Tự luận: Caâu 1 : (3 đ) a/ Tính x ? ta coù :2 = x.15 x =2 : 15 … 4) Biết tg ∝ = 3 3 số đo góc ∝ là : A. 45 0 B.0 C. 60 0 D. 30 0 5) Cho 0 0 35 ; 55α = β = . Khẳng định nào sau đây là sai ? A. sin sinα = β . B. sin cosα = β . C. tg cotgα = β . D. cos =sinα…Bạn đang xem: đề kiểm tra hình học 9 chương 1 có đáp án … Tuần 33 TiếtKIỂM1 TIẾTIII)Mục tiêu: Về kiến thức: – HS nắm vững các yếu tố cạnh, góc của một tam giác. – Quan hệ giữa đường vuông góc – đường xuyên –chiếu. – Tính … ……………………………………………………. KIỂM1 TIẾT Môn7 Thgian: 45 phútm Đề: A. Trắc nghiệm: .(2đ) Các câu sau đúng hay sai? Em hãy đánh dấu X vào ô trống câu trả lmà em chọn. Câu Đúng Sai 1) Trong … ……………………………………………………. KIỂM1 TIẾT Môn7 Thgian: 45 phútm Đề: A. Trắc nghiệm: .(2đ) Các câu sau đúng hay sai? Em hãy đánh dấu X vào ô trống câu trả lmà em chọn. Câu Sai Đúng 1)…… HS:………………………………………… KIỂMCHƯƠNGLớp: 9B . Trường THCS Nam Yên MÔN: HÌNH HỌCm Lphê của giáo viên ĐỀ:. TRẮC NGHIỆM ( 4Đ): Hãy khoanh tròn các chữ ctương ứng vcácán đúng của các câu h… góc nhọn trong tam giác vuông. III/. BÀT TẬP (4 Đ): 1). Anh chàng săn chim này muốn leo lên ngọn tháp để bắt sống con chim (dư. Vậy anh phleo lên bao nhiêu mét so vmặt đất? ( Lưu … sau:1)2)3) 1). Xem1 và cho biết công thức nào sau đây là sai? a. a 2 = b 2 + c 2 b. h 2 = b.c c. a.h = b.c d. b 2 = a.b’ 2). Xem1, cách ghi tỉ số lượng giác nào…… Họ và tên : LớpKIỂMMỘT TIẾT HÌNH HỌC – CHƯƠNGTrắc nghiệm : •n vào chỗ thiếu để có khẳng định đúng : 1/ DH = …… 2 EH E 2/ DE … 0 A 1 B II/ Tự luận : 1/ Cho ∆ ABC vuông tA , AB = 8, AC = 6 . Kẻ đường cao AH. Tính BC , AH , CH , HB 2/ Cho ABCD làbình hành D = 60 0 , DC = 2AD = 2a ,trungm DC , HI AB , AK … đúng 8/ a/ Sin20 0 cotg40 0 d/ tg32 0 C = 60 0 2 10/ Sin 2 B + Cos…… tháng năm 200: ToánPhần trắc nghiệm : ( 3m ) Hãy ghép cột A vcột B để được công thức đúng. A B Trả l1. Diện tích mặtcầu. a. 2 rrl ∏+∏ 1 – 2. Thể tíchtrụ. b. … Diện tích toàn phầnnón. c. rh Π 2 3 – 4. Thể tíchnón cụt d. 2 d Π 4 – 5. Diện tích xunh quanhtrụ e. 3 3 4 r ∏ 5 – 6. Thể tíchcầu f. hr 2 ∏ 6 – II) Phần tự luận: ( 7m) … Cho ∆ABC ( Â =o ) . Biết BC = 6 cm, ABC = 60 o quay tam giác một vòng quanh AC ta đượcnón. Tính thể tíchnón. ( 1m ) Họ và tên : …………………………… Lớp :9A….m Lphê của thầy…… ĐỀ KIỂMCHƯƠNGĐề chính thức Môn:lớp 6 Đề số 1 Thgian: 45’PHẦN TRẮC NGHIỆM(4.0m) Chọnán phù hợp rghi kết quả vào b(Ví dụ: 1.A) Câu 1. Đường thẳng có đặcm … A. IM = IN. B. IM + IN = MN. C. IM = IN = MN 2 . D.án khác. Câu 8. Hai tia chung gốc, nằm cùng phía trên một đường thẳng là: A. hai tia trùng nhau. B. hai tia đnhau. C. hai tia phân biệt. … các đặcm sau ? A. gihạn ở một đầu. B. kéo dvề một phía. C. gihạn ở hai đầu. D. kéo dvề hai phía. Câu 2. Trong các cách viết sau cách viết nào sử dụng sai các kí hiệu ? A……. TRUNG LẬP ĐỀ KIỂMCHƯƠNG III Môn:lớpĐề số 1 Thgian: 45’PHẦN TRẮC NGHIỆM (4.0m) Chọnán đúng rghi vào b1.Chovẽ 1, biết MA, MB là hai tiếp tuyến của … AC; E ∈ AB). a.Chứng minh ADHE, BCDE là các tứ giác ntiếp. b.Chứng minh AE.AB = AD.AC M A B O1 A O B t2 n c.GI là tâm đường tròn ngotiếp tứ giác BCDE. Biết góc ACB bằng 60 … đo hai cung bị chắn. D.Đường kínhqua trungm của dây cung thì vuông góc vdây cung ấy.PHẦN TỰ LUẬN(6.0m) Cho tam giác ABC ntiếp (O), các đường cao BD và CE cắt nhau tH (D…… THCS…………………… KIỂM3 Lớp :…… (Thlượng: 45 phút ) Họ và tên Hs:…………………ngày….tháng… năm20. Trả ngày tháng …năm20m Lphê của thầy,cô Trăc nghiệm ( 3m … DP cắt đường tròn tS. Chứng minh rằng :a) PQRD là tứ giác ntiếp ?b) Góc PQD = góc PRD ?c) RP là tia phân giác của góc SRQ ?B4(1,5m ): Dựng tam giác ABC biết BA = 3 cm; góc ACB … ngođường tròn ?Tự luận (7m ) : B1 (2m) : a) Vẽvuông ABCD cạnh 4 cm ? b) Vẽ đường tròn ngotiếpvuông đó, tính bán kính R của đường tròn đó ? c) Vẽ đường tròn nội…… THCS…………………… KIỂM3 Lớp :…… (Thlượng: 45 phút ) Họ và tên Hs:…………………ngày….tháng… năm20. Trả ngày tháng …năm20m Lphê của thầy,cô Trăc nghiệm ( 3m … DP cắt đường tròn tS. Chứng minh rằng :a) PQRD là tứ giác ntiếp ?b) Góc PQD = góc PRD ?c) RP là tia phân giác của góc SRQ ?B4(1,5m ): Dựng tam giác ABC biết BA = 3 cm; góc ACB … ngođường tròn ?Tự luận (7m ) : B1 (2m) : a) Vẽvuông ABCD cạnh 4 cm ? b) Vẽ đường tròn ngotiếpvuông đó, tính bán kính R của đường tròn đó ? c) Vẽ đường tròn nội…Xem thêm: Câu Hỏi: Marn Là Kí Hiệu Của Loại Arn Nào Sau Đây, Marn Là Kí Hiệu Của Loại Arn Nào Sau Đây … ĐỀ KIỂMHÌNH HỌC CHƯƠNG– TOÁN 7Thgian :phútB1: ( 1.5m )Chovẽ, cho x = góc ABD. Tính giá trị x ?250XBCAED…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………B… ⊥ AB, cắt tia Bz tC. a. Chứng minh OA // BC và AC // OBb. So sánh góc ACB và góc OAB, góc AOB và góc Acz.vẽ (1m) Viết giả thiết – kết luận ( 0.5m ) GTKLBlàm : xyznmO … ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………B3: (1m ) Chobên, xOz và zOy là hai góc kề bù, tia Om và On lần lượt là phân giác của hao góc xOz và zOy. Chứng minh Om ⊥On……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………?3801320bOaBA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button