Uncategorized

Bảng lập thành tuổi làm nhà

Thể hiện những tuổi được làm nhà và không được làm nhà được gọi là trạch làm nhà

 

Theo Bát Cẩm Trạch trong Thông Thư

                                                                   Ta có: Thang-lam-nha-dai-cat-theophong-thuy-sach-thong-thu

BẢNG LẬP THÀNH TUỔI LÀM NHÀ – TRẠCH LÀM NHÀ

Tuổi

Trạch

Tuổi

Trạch

Tuổi

Trạch

19

Trạch Phúc

35

Trạch Bảo

51

Trạch Quỷ

20

Trạch Đức

36

Trạch Lộc

52

Trạch Tử

21

Trạch Bại

37

Trạch Phúc

53

Trạch bảo

22

Trạch Hư

38

Trạch Đức

54

Trạch Lộc

23

Trạch Khốc

39

Trạch Bại

55

Trạch Phúc

24

Trạch Quỷ

40

Trạch Hư

56

Trạch Đức

25

Trạch Tử

41

Trạch Khốc

57

Trạch Bại

26

Trạch Bảo

42

Trạch Quỷ

58

Trạch Hư

27

Trạch Lộc

43

Trạch Tử

59

Trạch Khốc

28

Trạch Phúc

44

Trạch Bảo

60

Trạch Quỷ

29

Trạch Đức

45

Trạch Lộc

61

Trạch Tử

30

Trạch Bại

46

Trạch Phúc

62

Trạch Bảo

31

Trạch Hư

47

Trạch Đức

63

Trạch Lộc

32

Trạch Khốc

48

Trạch bại

64

Trạch Phúc

33

Trạch Quỷ

49

Trạch Hư

 
 

34

Trach Tử

50

Trạch Khốc

 
 

 

Trên đây là danh sách tham khảo về vấn đề Trạch làm nhà theo tuổi được Tổng Kho Sơn sưu tầm, tuy nhiên hiện tại vẫn có hai trường phái luận tuổi làm nhà là theo sách cũ của các cụ xưa và theo sách mới hiện hành như bảng trên. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của những thầy xem tuổi làm nhà và các truyền miệng thì có các trạch được sử dụng làm nhà nhiều nhất là: Tuổi 27, Tuổi 35, Tuổi 37, Tuổi 45.

Sau khi đã chọn tuổi làm nhà thì phải xem về Hoang Ốc, Kim Lâu, Hoang Ốc, Ma Ốc thì mới đi đến quyết định lựa chọn tuổi.

Trong trường hợp chủ nhà không được tuổi làm nhà phải đi mượn tuổi thì phải mượn người được trạch làm, phải đức độ, phải không thuộc tứ hành xung, lục xung, lục hại, tam sát….

Theo Tổng Kho Sơn thì vấn đề này người có ý định làm nhà phải xem xét thật kỹ và tốt nhất là đi xem các thầy.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button