Uncategorized

BÀI TẬP KINH TẾ VI MÔ – các dạng bài tập kinh tế vi mô, và đáp án – BÀI TẬP KINH TẾ VI MÔ Câu 1: Một – StuDocu

BÀI

TẬP

KINH T

VI MÔ

Câu 1: Một hãng sản xuất có hàm cầu là: Qd = 130 – 10P

a.

Khi giá bán P

= 9 thì doanh thu là bao nhiêu?

b.

Hãng đang bán với giá P

= 8.5 hãng quyết định giảm giá để

tăng doanh thu, quyết định này của hãng đúng hay sai?

sao?

c.

Nếu cho hàm cung Qs = 80, hãy tính giá và lượng cân bằng

T

rả lời:

a.

Khi giá bán P

= 9 thì ta được Q = 130 – 10.9 = 40

Khi đó ta suy ra doanh thu R = P

. Q = 9*40=360

b.

Khi giá P

= 8.5 thì ta được Q = 45

Doanh thu với giá mới R2 = 45*8.5= 382.5 > 360 nên khi ta hạ gi

á

thì tổng doanh thu sẽ tăng nên cách lựa chọn này đúng

c.

Tại vị trí cân bằng thị trường, hàm c

ầu = hàm cung nên

Qs = Qd => 130 – 10P

= 80

Pe = 5, Qe = 80

Vậy giá cân bằng là Pe = 5, lượng cân bằng Qe = 80

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button