Uncategorized

Bài 8 trang 32 Sách bài tập ( SBT) Sinh 11- Bài tập có lời giải

Dựa vào hình dưới đây, phân biệt hệ tuần hoàn đơn và hộ tuần hoàn kép.
Mô tả đường đi của máu trong mỗi hệ tuần hoàn (bắt đầu từ tim).

Dựa vào hình dưới đây, phân biệt hệ tuần hoàn đơn và hộ tuần hoàn kép.
Mô tả đường đi của máu trong mỗi hệ tuần hoàn (bắt đầu từ tim).

Lời giải: 

1. Phân biệt hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép

Hệ tuần hoàn đơn

Hệ tuần hoàn kép

Có 1 vòng tuần hoàn

Có 2 vòng tuần hoàn

Tim có 2 ngăn

Tim có 3 hoặc 4 ngăn

Máu đi nuôi cơ thể là máu pha

Máu đi nuôi cơ thể là máu giàu O2

Khi tim co, máu được bơm với áp lực thấp nên vận tốc máu chảy chậm

Khi tim co, máu được bơm với áp lực cao nên vận tốc máu chảy nhanh

b) Mô tả đường đi của máu trong mỗi hệ tuần hoàn

Hệ tuần hoàn đơn (cá) : Tim bơm máu vào động mạch, lên hệ thống mao mạch mang, tiếp đó vàó động mạch lưng và vào hệ thống mao mạch, sau đó về tĩnh mạch và trở về tim.

Hệ tuần hoàn kép (lưỡng cư, bò sát, chim và thú) : được gọi là hệ tuần hoàn kép vì hệ tuần hoàn của chúng có 2 vòng tuần hoàn ; vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ.

-Vòng tuần hoàn lớn : Máu giàu \(O_2\) được tim bơm vào động mạch chủ và các động mạch nhỏ hơn, đến mao mạch ở các cơ quan, bộ phận để thực hiện trao đổi chất và khí. Sau đó, máu giàu \(CO_2\) đi theo tĩnh mạch về tim.

-Vòng tuần hoàn nhỏ : Máu giàu \(CO_2\) được tim bơm lên phổi để trao đổi khí và trở thành máu giàu \(O_2\) quay trở lại tim.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK – Sinh 11 – Xem ngay

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button