Uncategorized

bài 11 : vở thực hành toán lớp 4 trang 52Tính giá trị biểu thức rồi viết tiếp vào chỗ trống :a) m + n ; m – n với m = 33…

Bài 1: Tím số trung bình cộng của các số : 144; 147; 150
Bài 2:  Tính giá trị của biểu thức :     m : 5 + n x 6    với m = 9785 , n= 8 
Bài 3: Tổng hai số là 900, hiệu hai số là 90. Tìm 2 số đó. 
Bài 4: Tính giá trị của biểu thức : 4059 + 328 x 207 
Bài 5: Tìm x, biết :  x  x  125 – x  x  25 =  37 800
Bài 6: Tính ( đặt tính ) : a) 7112 : 56     b) 19584 : 96     c) 76960 : 148

 

Trả lời bao nhiêu câu cũng được, chỉ cần mình có đủ lời giải cho cả 6 bài. Tick ”Đúng” cho 5 bạn nhanh nhất và đúng nhất

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button